Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/01/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно въвеждане на Единна система за туристическа информация.

II. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно възможността на осигурените лица да прехвърлят вноските си за втора пенсия от универсален пенсионен фонд в Държавното обществено осигуряване.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно насърчаване на активния живот на възрастните хора.

III. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно евентуално участие на български офицери-травестити от НАТО във форум във Вашингтон.

2. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно целите на посещението в Република България на върховния главнокомандващ на НАТО в Европа генерал Филип Брийдлав.

3. Питане от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно информация, че към настоящия момент служба "Военна информация" не е предала в Комисията по досиетата повече от 33 000 архивни единици.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно досиетата на 33 000 военни разузнавачи.

5. Въпрос от н.п. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ относно българските военни контингенти в Афганистан.

6. Питане от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно разполагане на военни бази на НАТО на територията на Република България.

7. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно оказване на граждански контрол върху служба "Военна информация".

8. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно реализация на проект за придобиване на нов тип боен самолет.

9. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно намерения за промени в пенсионирането на военнослужещите.

10. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно предоставяне на архива на служба "Военна информация" на Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

11. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно намерение на военния министър да направи публично достояние секретни документи за чужди граждани, намиращи се в Служба "Военна информация".

12. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно размера на внесените вноски в НАТО от страна на Република България.

13. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно финансовите проблеми при превъоръжаването на Българската армия и необходимостта от дарение на бойна ескадрила за ВВС от натовските ни партньори.

14. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно привикване на граждани в съответните областни военни отдели.

15. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно Команден център на НАТО и военна база до гр. Шабла.

16. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно изпращане на кадрови служители от Служба "Военна информация" на задграничен мандат, чиито имена подлежат на обявяване по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

IV. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно откриване на филиал на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна в гр. Шумен.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в гр. Добрич.

3. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно финансиране на висшето образование в Република България.

4. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно увеличаване възрастта за пенсиониране на хабилитираните преподаватели.

5. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно неадекватността на срока за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

V. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състояние "outpatient"(т.е. при незадължително постоянно пребиваване в болница).

2. Питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ относно престъпното посегателство върху лекари и медицински лица, работещи в сферата на спешната медицинска помощ от лица, незачитащи лекарската професия.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно задълженията на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - град Ловеч.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно нарушения на правилата за търговия с лекарствени продукти.

6. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.

7. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно §11 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.

VI. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно спиране на пътнически влакове през 2015 г.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно спиране на пътнически влакове през 2015 г.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно проект за скоростната железопътна линия Видин-София.

VII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно проект за воден цикъл на гр. Видин.

2. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно изграждане на клетка в депото за битови отпадъци в Пазарджик.

VIII. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно установени незаконосъобразни действия и заповеди на изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов.

2. Въпрос от н.п. БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН; АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ и ХАМИД БАРИ ХАМИД относно протест на работниците и служителите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта "Южен поток".

4. Въпрос от н.п. МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА относно протест на 02.12.2014 г. пред Държавно горско стопанство - Момчилград и декларация от членовете на Ловно рибарско сдружение "Родопи" - Момчилград и членовете на Ловнорибарска дружина - Равен.

5. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на правителството за опазването, контрола и възстановяването на българската гора.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно санкции, наложени на България по Програмата за развитие на селските райони.

7. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно стопанисване на земеделска земя от Професионална агротехническа гимназия "Н. Й. Вапцаров", гр. Бяла Слатина.

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно доставката на ваксина за болестта "син език" по Закона за обществените поръчки от Българската агенция по безопасност на храните.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кандидатстване на земеделски стопани за плащания по Схемата за едно плащане на площ през 2015 г.

10. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно продажбата на 358 декара от горския фонд на проектната компания "Южен Поток България-АД" на изключително ниска цена.

IX. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно срокове за изграждането на високоскоростен път Русе - Велико Търново.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно възстановяване на разрушено мостово съоръжение, свързващо селата Веселие и Ясна поляна, общ. Приморско.

3. Въпрос от н.п. ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА относно подготовката и готовността на автомагистрала Люлин за зимни условия.

4. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно извършване на ремонт на пътен участък между гр. Враца и с. Згориград.

5. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.

6. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно проект на Оперативна програма "Региони в растеж".

7. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно "Обществена поръчка за укрепване на свлачището на бул. "Велики Преслав" гр.Шумен (участък от път SHU 1180 "Местност 5-ти км - Шумен - Дивдядово)".

8. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ и ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ относно законност на джамията "Абу Бекир" в гр. Пазарджик.

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно необходимост от извършване на спешни ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ - 667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.

10. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на "В и К" АД - Ловеч по събиране на просрочените към дружеството задължения.

11. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно В и К дружествата с преобладаващо държавно участие.

12. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно актуализацията на изборните списъци и изчистването им от така наречените "мъртви души" в тях.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Емил Райнов, и Димитър Дъбов и Манол Генов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 5 въпроса от народните представители Иван Иванов, Кирил Добрев, Радослав Стойчев и Кирил Добрев, Борислав Иглев, и Магдалена Ташева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на питане от народните представители Мая Манолова и Дора Янкова;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 2 въпроса от народните представители Корнелия Нинова, и Настимир Ананиев.
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 2 въпроса от народните представители Джевдет Чакъров, и Петър Петров;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Станислав Анастасов (2 въпроса), и Димитър Дъбов и Манол Генов;
На основание чл. 92, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- 6 въпроса от народния представител Станислав Станилов към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева (2 въпроса), към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на външните работи Даниел Митов, към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народния представител Валентин Николов Иванов към министъра на туризма Николина Ангелкова;
- въпрос от народния представител Антони Тренчев към министъра на здравеопазването Петър Москов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на вътрешните работи Веселин Вучков и министърът на правосъдието Христо Иванов.
Поради предварително планирани срещи с международно участие, в парламентарния контрол няма да участват министърът на финансите Владислав Горанов, министърът на икономиката Божидар Лукарски, и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.

Въпроси - 51;
Питания - 7;
Общ брой въпроси и питания - 58.
Необходимо парламентарно време - 9 часа и 24 мин.


Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Веселин Вучков, министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ, относно вътрешни проверки в системата на МВР (връчен на 30 януари 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно тежкото състояние на моста над река Искър, преди с. Чомаковци, Път ІІІ-306, Червен бряг - Чомаковци - Кнежа (връчен на 30 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно повишаване на "Сивия" сектор в строителството (връчен на 30 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно изграждане на скоростен път Добрич-Варна (връчен на 30 януари 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ и ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, относно договори за медийно отразяване на дейността на Министерство на отбраната (връчен на 30 януари 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, относно издаването на разрешенията за медицинска дейност на болници (връчен на 30 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, относно обществена поръчка за "Доставка, инсталация и пускане в експлоатация на клинични лабораторни системи, включващи съответните консумативи и лабораторна информационна система" с оглед изпълнението на СРИП по схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161РО001/1.1-08/2010 - "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации" по Оперативна програма "Регионално развитие - 2007 - 2013 г" (връчен на 30 януари 2015 г.).

Вежди Рашидов, министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ, относно предоставяне на концесия на Пристанищен терминал Несебър на фирма "Видмар" ДЗЗД (връчен на 30 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ, относно финансиране на консервационно-реставрационни работи по Макбул Ибрахим паша джамия в гр. Разград (връчен на 30 януари 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно невъзстановени в срок земеделски земи на жители от с. Малка Верея, обл. Стара Загора (връчен на 30 януари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно защита на интересите на селскостопанските производители в Област Добрич (връчен на 30 януари 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно възможността на осигурените лица да прехвърлят вноските си за втора пенсия от универсален пенсионен фонд в Държавното обществено осигуряване.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно насърчаване на активния живот на възрастните хора.

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно евентуално участие на български офицери-травестити от НАТО във форум във Вашингтон.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на питане от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно информация, че към настоящия момент служба "Военна информация" не е предала в Комисията по досиетата повече от 33 000 архивни единици.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ЯВОР БОЖИЛОВ НОТЕВ, относно българските военни контингенти в Афганистан.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ, относно досиетата на 33 000 военни разузнавачи.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно реализация на проект за придобиване на нов тип боен самолет.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно намерения за промени в пенсионирането на военнослужещите.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно предоставяне на архива на служба "Военна информация" на Комисията за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно намерение на военния министър да направи публично достояние секретни документи за чужди граждани, намиращи се в Служба "Военна информация".

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно размера на внесените вноски в НАТО от страна на Република България.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно финансовите проблеми при превъоръжаването на Българската армия и необходимостта от дарение на бойна ескадрила за ВВС от натовските ни партньори.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно привикване на граждани в съответните областни военни отдели.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно Команден център на НАТО и военна база до гр. Шабла.

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно изпращане на кадрови служители от Служба "Военна информация" на задграничен мандат, чиито имена подлежат на обявяване по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Устен отговор в заседанието на 30 януари 2015 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно въвеждане на Единна система за туристическа информация.
Форма за търсене
Ключова дума