Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/02/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно кадровата политика на правителството.

II. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно ограничаване и управление на рисковете, произтичащи от пребиваването на територията на страната на нелегални имигранти и лица, търсещи и получили закрила в Република България.

III. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно закриване на териториалното поделение на Агенция "Митници" във Видин.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно искане за нотификация от ЕК за въвеждането на измервателни уреди, съгласно последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно лицата, които ще могат да се възползват от данъчното облекчение по чл. 22б от Закона за дънъцине върху доходите на физическите лица /отм. ДВ бр.105/2014 г./ за възстановяване на авансово платения данък "общ доход" - т.нар."необлагаем минимум".

5. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промените в Закона за данък добавена стойност от месец декември 2014 г., касаещи промяна в изискванията на чл. 118 от ЗДДС, публикувани в ДВ, бр. 107/2014 г.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно прогноза за изпълнение на годишен план за приходи от ДДС от внос от трети страни.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно промените в Кодекса за социално осигуряване и готвената наредба на МС за регулиране на неизяснените въпроси по реда на осигуряване на българските граждани, родени след 31.12.1959 г.

8. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно Заповед 50912/05.01.2015 г. на изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов за осъществяване на фискален контрол върху стоки с висок фискален риск.

9. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно Бюджет 2015 г.

10. Въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ относно политиката и мерките на Министерството на финансите за онлайн контрола върху продажбите на течни горива.

11. Въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ относно политика на Министерството на финансите за контрол върху вноса на суров петрол и износа на нефтопродукти на терминал "Росенец".

IV. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно условията на труд на служителите в затворите.

2. Въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно липсата на регресна отговорност за осъдителните решения срещу Република България, постановени от ЕСПЧ в Страсбург и СЕО Люксембург.

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно предприети действия от Министерството на енергетиката в отговор на писмо от ЕК от 21.10.2014 г. No.COMP B2AC/ZM/MW/reD*2014/103695 за нерегламентирана държавна помощ в енергетиката.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно удължаване на ресурса за експлоатация на 5 и 6-ти блок АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно предприети действия от Министерството на енергетиката за защита държавния интерес по иск, заведен от ЕВН на стойност над 1,2 млрд. лв. и последващи претенции и от останалите ЕРП-та.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия.

5. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно обосновка за увеличаващата се цена на електроенергията.

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно тежкото състояние на видинското предприятие "Видахим", дължащо се на неизплатени задължения на Националната електрическа компания към него.

7. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ "Варна".

8. Питане от н.п. КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ относно стратегии за развитие на енергетиката и за енергийната ефективност.

9. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно зачестили прекъсвания на електрозахранването в район Люлин, Столична община.

10. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно последствията от продадени от НЕК, без търг и конкурс, количества електрическа енергия на свободния пазар.

11. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължими и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

12. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно Междусистемна газова връзка България - Гърция.

VI. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно икономическото развитие на областите Търговище и Шумен.

VII. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно установени незаконосъобразни действия и заповеди на изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта "Южен поток".

3. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на правителството за опазването, контрола и възстановяването на българската гора.

4. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно санкции, наложени на България по Програмата за развитие на селските райони.

5. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно стопанисване на земеделска земя от Професионална агротехническа гимназия "Н. Й. Вапцаров", гр. Бяла Слатина.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно доставката на ваксина за болестта "син език" по Закона за обществените поръчки от Българската агенция по безопасност на храните.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кандидатстване на земеделски стопани за плащания по Схемата за едно плащане на площ през 2015 г.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно продажбата на 358 декара от горския фонд на проектната компания "Южен Поток България-АД" на изключително ниска цена.

9. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно проблеми при прилагането на Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ).

10. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно управление на професионалните гимназии към Министерството на земеделието и храните и вижданията на министерството за тяхното развитие.

VIII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно спиране на пътнически влакове през 2015 г.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно спиране на пътнически влакове през 2015 г.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно проект за скоростната железопътна линия Видин-София.

4. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно данни за корупционни практики в системата на транспорта.

IX. Веселин Вучков, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно регистрираните опити за незаконно преодоляване на съоръжението от препятстващ тип, изградено на границата с Република Турция от нелегални имигранти, в това число и чрез нарушаване на неговата цялост(разрязване), преодоляване и др. и възможностите да се ограничат тези практики.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно бездействие на служител на МВР, станал свидетел на нападение над ученик в гр. София.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно отпускане на средства, необходими за почистване на речното корито на р. Краневска в с. Кранево, след голямото водно бедствие от 19 юни 2014 г.

4. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно ефективност по превенция на терористични актове, противодействие на престъпността и опазването на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно действия на полицията по препятстване на изпълнителния директор на МБАЛ-Благоевград да изпълнява служебните си правомощия.

X. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно откриване на филиал на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна в гр. Шумен.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в гр. Добрич.

3. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно финансиране на висшето образование в Република България.

4. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно увеличаване възрастта за пенсиониране на хабилитираните преподаватели.

5. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно неадекватността на срока за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

XI. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състояние "outpatient"(т.е. при незадължително постоянно пребиваване в болница).

2. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно ограничения на износа на лекарствени продукти.

3. Питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ относно престъпното посегателство върху лекари и медицински лица, работещи в сферата на спешната медицинска помощ от лица, незачитащи лекарската професия.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно задълженията на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - град Ловеч.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно нарушения на правилата за търговия с лекарствени продукти.

7. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.

8. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно §11 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.

9. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно бъдещето на държавните санаториуми.

10. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно качеството на питейната вода в град Благоевград.

XII. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно възстановяване на разрушено мостово съоръжение, свързващо селата Веселие и Ясна поляна, общ. Приморско.

2. Въпрос от н.п. ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА относно подготовката и готовността на автомагистрала Люлин за зимни условия.

3. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно извършване на ремонт на пътен участък между гр. Враца и с. Згориград.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.

5. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно проект на Оперативна програма "Региони в растеж".

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно "Обществена поръчка за укрепване на свлачището на бул. "Велики Преслав" гр.Шумен (участък от път SHU 1180 "Местност 5-ти км - Шумен - Дивдядово)".

7. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ и ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ относно законност на джамията "Абу Бекир" в гр. Пазарджик.

8. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно необходимост от извършване на спешни ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ - 667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.

9. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на "В и К" АД - Ловеч по събиране на просрочените към дружеството задължения.

10. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно В и К дружествата с преобладаващо държавно участие.

11. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно актуализацията на изборните списъци и изчистването им от така наречените "мъртви души" в тях.

12. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради.

13. Въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно ремонт на второкласен път ||-62 Дупница - Самоков - Ихтиман.

14. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно ремонт на обходния път Севлиево - Кормянско - Крамолин.

15. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Шумен.

16. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно състоянието на пътя Тополовград - Стара Загора.

17. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

XIII. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно таксите за концесиите на плажовете.

XIV. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно оказване на граждански контрол върху служба "Военна информация".

2. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ относно позиция на министъра на отбраната спрямо ветераните от военното разузнаване.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно разходите за поддръжката на самолетите-изтребители на ВВс и възможността за придобиване на ново, съвременни самолети, отговарящи на стандартите на НАТО.

4. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преминаването на военна техника на територията на страната.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Валентин Николов Иванов;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос от народните представители Димитър Танев и Бойка Маринска, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 5 въпроса от народните представители Манол Генов, Манол Генов и Радослав Стойчев, Николай Александров, Николай Александров и Калина Балабанова, и Айхан Етем;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на въпрос с писмен отговор от народния представител Ангел Найденов;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Гроздан Караджов;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на 2 въпроса от народния представител Георги Божинов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народните представители Васил Антонов, и Славчо Атанасов;
- министърът на правосъдието Христо Иванов – на въпрос от народния представител Велизар Енчев;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева - на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Хасан Адемов, Ангел Найденов, и Калина Балабанова.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- 6 въпроса от народния представител Станислав Станилов към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева (2 въпроса), към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на външните работи Даниел Митов, към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народния представител Любомир Владимиров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народните представители Бюнямин Хасан, Айдоан Али и Хамид Хамид към министъра на земеделието и храните Десислава Танева;
- въпрос от народните представители Мустафа Ахмед и Ердинч Хайрула към министъра на земеделието и храните Десислава Танева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.
Поради предварително планирани срещи с международно участие, в парламентарния контрол няма да участват министърът на външните работи Даниел Митов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.


Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно промени в нормативните актове с цел въвеждане на възможност за зачитане на осигурителен стаж на времето, през което не само родител или осиновител, а и член на семейството по пряка линия е полагал постоянни грижи за дете инвалид (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, относно строителство на Обходен път на град Монтана (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно проект "Сградите на ЦДГ "Роза", Блок "Б", ЦДГ "Роза" (ясли), ЦДГ "Слънчево детство", ОДЗ "Приказен свят" и Начално училище "Неделя Петкова" гр.Сопот- с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда" по ОП "Регионално развитие", с бенефициент общ. Сопот (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно последиците от санкциите срещу Русия (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на питане от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно погазване на основни принципи в правото и права на граждани от български магистрати (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на питане от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно отношението на държавата към онкоболните пациенти в терминален стадий (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ ДОБРЕВ ДОБРЕВ и ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ЙОРДАНОВ, относно бъдещето на Специализираната болница за пневмофтизиатрични заболявания - Радунци - ЕООД и изплащане на пълните месечни възнаграждения на работещите в нея (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно остри проблеми в Търговско дружество- "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация-Радунци" ЕООД (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ, относно преговори и резултат от преговорите с Европейската комисия за плоска финансова корекция по ОС 1 и 2 на ОПОС водени от служебния министър на околната среда и водите (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ, относно равно третиране на бенефициентите при плащания по приоритетни оси 1,2 и 3 по ОПОС в периода 01.01.2014 г - 31.12.2014 (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно последиците от санкциите срещу Русия (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно справки за изкупената, изнесената електроенергия и получените приходи от НЕК ЕАД (връчен на 6 февруари 2015 г.).

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно последиците от санкциите срещу Русия (връчен на 6 февруари 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация:

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, относно кадровата политика на правителството.

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси:

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно ограничаване и управление на рисковете, произтичащи от пребиваването на територията на страната на нелегални имигранти и лица, търсещи и получили закрила в Република България.

Владислав Горанов, министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно финансовото състояние на Националния компенсационен жилищен фонд.

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно закриване на териториалното поделение на Агенция "Митници" във Видин.

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно искане за нотификация от ЕК за въвеждането на измервателни уреди, съгласно последните изменения в Закона за акцизите и данъчните складове.

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно лицата, които ще могат да се възползват от данъчното облекчение по чл. 22б от Закона за дънъцине върху доходите на физическите лица /отм. ДВ бр.105/2014 г./ за възстановяване на авансово платения данък "общ доход" - т.нар."необлагаем минимум".

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно промените в Закона за данък добавена стойност от месец декември 2014 г., касаещи промяна в изискванията на чл. 118 от ЗДДС, публикувани в ДВ, бр. 107/2014 г.

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно прогноза за изпълнение на годишен план за приходи от ДДС от внос от трети страни.

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно промените в Кодекса за социално осигуряване и готвената наредба на МС за регулиране на неизяснените въпроси по реда на осигуряване на българските граждани, родени след 31.12.1959 г.

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно Заповед 50912/05.01.2015 г. на изпълнителния директор на НАП Бойко Атанасов за осъществяване на фискален контрол върху стоки с висок фискален риск.

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ, относно политиката и мерките на Министерството на финансите за онлайн контрола върху продажбите на течни горива.

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно Бюджет 2015 г.

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ, относно политика на Министерството на финансите за контрол върху вноса на суров петрол и износа на нефтопродукти на терминал "Росенец".

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно условията на труд на служителите в затворите.

Устен отговор в заседанието на 6 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ, относно липсата на регресна отговорност за осъдителните решения срещу Република България, постановени от ЕСПЧ в Страсбург и СЕО Люксембург.
Форма за търсене
Ключова дума