Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/02/2015
Парламентарен контрол - 9.00 часа

I. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно броя на лицата, натрупаните суми по партидите им и универсалните пенсионни фондове, в които са се осигурявали за втора пенсия, които са прехвърлени към НОИ в периода 01.01.2015 - 31.01.2015 г.

II. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно координация по въпросите на Европейския съюз.

2. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно оценка на дипломатическите представителства и ръководството на Министерството на външните работи за миграционния натиск върху Република България.

3. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно откриване на нови ГКПП между Република България и Република Македония.

4. Въпрос от н.п. БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ относно визовите изисквания на САЩ за български граждани.

5. Питане от н.п. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ относно приложението на междудържавно споразумение от 1961 г. между Република България и Тунис, и положението на българските граждани, работещи в Тунис.

6. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно отнети акредитации на вестник "Атака" и телевизия "Алфа".

7. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно българското население в Западните покрайнини.

8. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно подписана Платформа за защита на правата на българското малцинство в Западните покрайнини.

9. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно защита на българското малцинство в Украйна.

10. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ относно условията на изучаване на майчин език от българското малцинство в Украйна.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно предприети действия от Министерството на енергетиката в отговор на писмо от ЕК от 21.10.2014 г. No.COMP B2AC/ZM/MW/reD*2014/103695 за нерегламентирана държавна помощ в енергетиката.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно удължаване на ресурса за експлоатация на 5 и 6-ти блок АЕЦ "Козлодуй".

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно предприети действия от Министерството на енергетиката за защита държавния интерес по иск, заведен от ЕВН на стойност над 1,2 млрд. лв. и последващи претенции и от останалите ЕРП-та.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия.

5. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно обосновка за увеличаващата се цена на електроенергията.

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно тежкото състояние на видинското предприятие "Видахим", дължащо се на неизплатени задължения на Националната електрическа компания към него.

7. Питане от н.п. КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ относно стратегии за развитие на енергетиката и за енергийната ефективност.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно последствията от продадени от НЕК, без търг и конкурс, количества електрическа енергия на свободния пазар.

9. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно Междусистемна газова връзка България - Гърция.

10. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно переспективи за успешното завършване на проекта за строеж на АЕЦ "Белене".

11. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно физическото състояние на Трети и Четвърти блок /ВВЕР 420/ на АЕЦ "Козлодуй".

12. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно прекратяването на проекта "Южен поток" от Русия и финансовите последствия за България.

IV. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно срокове за изграждането на високоскоростен път Русе - Велико Търново.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно извършване на ремонт на пътен участък между гр. Враца и с. Згориград.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.

4. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно проект на Оперативна програма "Региони в растеж".

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно "Обществена поръчка за укрепване на свлачището на бул. "Велики Преслав" гр.Шумен (участък от път SHU 1180 "Местност 5-ти км - Шумен - Дивдядово)".

6. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ и ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ относно законност на джамията "Абу Бекир" в гр. Пазарджик.

7. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно необходимост от извършване на спешни ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ - 667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.

8. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на "В и К" АД - Ловеч по събиране на просрочените към дружеството задължения.

9. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно В и К дружествата с преобладаващо държавно участие.

10. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно актуализацията на изборните списъци и изчистването им от така наречените "мъртви души" в тях.

11. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради.

12. Въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно ремонт на второкласен път ||-62 Дупница - Самоков - Ихтиман.

13. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Шумен.

14. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно състоянието на пътя Тополовград - Стара Загора.

15. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

16. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно публикуван проект на Методически указания за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

17. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ и КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно изграждането на околовръстно шосе в гр. Провадия.

18. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно цената на водата за питейни нужди в общ. Търговище.

V. Веселин Вучков, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно регистрираните опити за незаконно преодоляване на съоръжението от препятстващ тип, изградено на границата с Република Турция от нелегални имигранти, в това число и чрез нарушаване на неговата цялост(разрязване), преодоляване и др. и възможностите да се ограничат тези практики.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно бездействие на служител на МВР, станал свидетел на нападение над ученик в гр. София.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно отпускане на средства, необходими за почистване на речното корито на р. Краневска в с. Кранево, след голямото водно бедствие от 19 юни 2014 г.

4. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно ефективност по превенция на терористични актове, противодействие на престъпността и опазването на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно действия на полицията по препятстване на изпълнителния директор на МБАЛ-Благоевград да изпълнява служебните си правомощия.

VI. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно оказване на граждански контрол върху служба "Военна информация".

2. Въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ относно позиция на министъра на отбраната спрямо ветераните от военното разузнаване.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно разходите за поддръжката на самолетите-изтребители на ВВс и възможността за придобиване на ново, съвременни самолети, отговарящи на стандартите на НАТО.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно съдбата на имотите на закритото през 2012 г. военно поделение 52380 гр. Враца.

5. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно контрола върху използваните при съвместни военни учения боеприпаси и спомагателни бойни средства.

VII. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно проблеми в работата на частните съдебни изпълнители.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно извършване на строително-монтажни работи на два етажа от ДСК гр. Кюстендил, отредени за Районна и Окръжна прокуратура.

3. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно административната сграда за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кюстендил.

VIII. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно откриване на филиал на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна в гр. Шумен.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в гр. Добрич.

3. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно финансиране на висшето образование в Република България.

4. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно увеличаване възрастта за пенсиониране на хабилитираните преподаватели.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ и БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно разпределението на средствата, предвидени за национални програми за развитие на средното образование.

6. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно неадекватността на срока за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

IX. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състояние "outpatient"(т.е. при незадължително постоянно пребиваване в болница).

2. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно ограничения на износа на лекарствени продукти.

3. Питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ относно престъпното посегателство върху лекари и медицински лица, работещи в сферата на спешната медицинска помощ от лица, незачитащи лекарската професия.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно задълженията на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - град Ловеч.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно нарушения на правилата за търговия с лекарствени продукти.

7. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.

8. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно бъдещето на държавните санаториуми.

9. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно качеството на питейната вода в град Благоевград.

X. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно проект за воден цикъл на гр. Видин.

2. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно изграждане на клетка в депото за битови отпадъци в Пазарджик.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнението на ангажиментите на България за транспониране в националното ни законодателство на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ относно екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита.

XI. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно установени незаконосъобразни действия и заповеди на изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов.

2. Въпрос от н.п. БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН; АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ и ХАМИД БАРИ ХАМИД относно протест на работниците и служителите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта "Южен поток".

4. Въпрос от н.п. МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА относно протест на 02.12.2014 г. пред Държавно горско стопанство - Момчилград и декларация от членовете на Ловно рибарско сдружение "Родопи" - Момчилград и членовете на Ловнорибарска дружина - Равен.

5. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на правителството за опазването, контрола и възстановяването на българската гора.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно санкции, наложени на България по Програмата за развитие на селските райони.

7. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно стопанисване на земеделска земя от Професионална агротехническа гимназия "Н. Й. Вапцаров", гр. Бяла Слатина.

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно доставката на ваксина за болестта "син език" по Закона за обществените поръчки от Българската агенция по безопасност на храните.

9. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кандидатстване на земеделски стопани за плащания по Схемата за едно плащане на площ през 2015 г.

10. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно продажбата на 358 декара от горския фонд на проектната компания "Южен Поток България-АД" на изключително ниска цена.

11. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно проблеми при прилагането на Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ).

12. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно управление на професионалните гимназии към Министерството на земеделието и храните и вижданията на министерството за тяхното развитие.

13. Питане от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно ограничаване на незаконната сеч.

14. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно спиране на дейността на териториалните поделения на ЮИДП Сливен - ДГС Звездец, Малко Търново и Граматиково.

15. Въпрос от н.п. КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ относно обособяване на общинска служба "Земеделие" в гр. Сърница.

XII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно спиране на пътнически влакове през 2015 г.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно спиране на пътнически влакове през 2015 г.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно данни за корупционни практики в системата на транспорта.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно почивно-възстановителната станция на БДЖ в гр. Кюстендил.

XIII. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно икономическото развитие на областите Търговище и Шумен.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждането на "София Тех парк", финансиран по ОП "Конкурентноспособност".

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно участието на Министерството на икономиката при изготвяне на индикативния списък за участие на страната в конкурса за разпределение на средства по Плана за конкурентност и заетост ("Плана Юнкер").

XIV. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно таксите за концесиите на плажовете.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на питане от народния представител Мая Манолова;
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев - на на въпрос от народния представител Корман Исмаилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Джейхан Ибрямов, Костадин Марков, и Ахмед Ахмедов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 5 въпроса от народните представители Петър Славов, Михаил Миков, Жельо Бойчев и Георги Свиленски, Вили Лилков, Мая Манолова, и Корнелия Нинова;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос от народния представител Петър Славов;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева - въпрос с писмен отговор от народния представител Методи Андреев;
- министърът на външните работи Даниел Митов – на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- 6 въпроса от народния представител Станислав Станилов към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева (2 въпроса), към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на външните работи Даниел Митов, към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народния представител Десислав Чуколов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народния представител Десислав Чуколов към министъра на външните работи Даниел Митов;
- въпрос от народния представител Магдалена Ташева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Волен Сидеров към министъра на отбраната Николай Ненчев;
- въпрос от народния представител Айхан Етем към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Красимир Янков към министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Вежди Рашидов.


Въпроси – 96;
Питания – 10;
Общ брой въпроси и питания – 106.
Необходимо парламентарно време – 16 часа и 54 минути.Отдел „Пленарни заседания”

Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Бойко Борисов, Министър-председател:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ, относно политики на правителството за преодоляване на икономическата изостаналост на Северозападна България, Родопите и други слабо развити региони в страната (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно броят безработни, малолетни майки и др. групи лица, получаващи социални плащания (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно евентуални законодателни предложения от страна на Министерство на труда и социалната политика относно начина на получаване на помощите за деца (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно увеличаване на данъка върху лихвите на депозитите на гражданите (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ, относно бюджетните приходи от ДДС върху течните горива (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно възстановяване на разрушено мостово съоръжение, свързващо селата Веселие и Ясна поляна, общ. Приморско (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно пропадане на пътя Варна - Дуранкулак и вземане на спешни мерки (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно проблемен участък на път в община Аксаково в близост до свлачище (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОБРОМИР ПРОДАНОВ ПРОДАНОВ, относно липсата на достъпна среда за хора с увреждания в съдебните палати на съдилищата в Област Габрово (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно ползването на ведомствено жилище от бившия зам. министър на правосъдието г-жа Сабрие Сапунджиева и направените разходи за ремонт в размер на 46 000 лв. на същото жилище (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно необходимите мерки за подобряване на процедурите за академично израстване (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно проект "Реконструкция и модернизация на кализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот", съгласно договор за БФП № 51011116 - С030 от 08.08.2012 г. по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013", с бенефициент общ. Сопот (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно контрол на атмосферния въздух (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно констатирани заболявания от туберколоза по едрите преживни животни в населени места от обл. Разград (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно последиците от санкциите срещу Русия (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно незаконна сеч на територията на с. Дебрене, област Добрич (връчен на 13 февруари 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ, относно съдбата на Товарна гара Мездра (връчен на 13 февруари 2015 г.).===

Отговорено в заседанието за парламентарен контрол:

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно броя на лицата, натрупаните суми по партидите им и универсалните пенсионни фондове, в които са се осигурявали за втора пенсия, които са прехвърлени към НОИ в периода 01.01.2015 - 31.01.2015 г.

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно срокове за изграждането на високоскоростен път Русе - Велико Търново.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ, относно извършване на ремонт на пътен участък между гр. Враца и с. Згориград.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ, относно разрешения за строеж, издадени от Министерството на инвестиционното проектиране.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно проект на Оперативна програма "Региони в растеж".

Даниел Митов, министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно координация по въпросите на Европейския съюз.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно оценка на дипломатическите представителства и ръководството на Министерството на външните работи за миграционния натиск върху Република България.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. БОРИС БОРИСОВ СТАНИМИРОВ, относно визовите изисквания на САЩ за български граждани.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно откриване на нови ГКПП между Република България и Република Македония.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на питане от н.п. ЮЛИАН КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ, относно приложението на междудържавно споразумение от 1961 г. между Република България и Тунис, и положението на българските граждани, работещи в Тунис.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно отнети акредитации на вестник "Атака" и телевизия "Алфа".

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно подписана Платформа за защита на правата на българското малцинство в Западните покрайнини.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно българското население в Западните покрайнини.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно защита на българското малцинство в Украйна.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно предприети действия от Министерството на енергетиката в отговор на писмо от ЕК от 21.10.2014 г. No.COMP B2AC/ZM/MW/reD*2014/103695 за нерегламентирана държавна помощ в енергетиката.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно предприети действия от Министерството на енергетиката за защита държавния интерес по иск, заведен от ЕВН на стойност над 1,2 млрд. лв. и последващи претенции и от останалите ЕРП-та.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно удължаване на ресурса за експлоатация на 5 и 6-ти блок АЕЦ "Козлодуй".

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ НЕДЕВ, относно оценка на работата на балансиращия пазар на електроенергия.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на питане от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно обосновка за увеличаващата се цена на електроенергията.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно тежкото състояние на видинското предприятие "Видахим", дължащо се на неизплатени задължения на Националната електрическа компания към него.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на питане от н.п. КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ, относно стратегии за развитие на енергетиката и за енергийната ефективност.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно последствията от продадени от НЕК, без търг и конкурс, количества електрическа енергия на свободния пазар.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ, относно Междусистемна газова връзка България - Гърция.

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно переспективи за успешното завършване на проекта за строеж на АЕЦ "Белене".

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ, относно физическото състояние на Трети и Четвърти блок /ВВЕР 420/ на АЕЦ "Козлодуй".

Устен отговор в заседанието на 13 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно прекратяването на проекта "Южен поток" от Русия и финансовите последствия за България.
Форма за търсене
Ключова дума