Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/02/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа
А. Разисквания по питането на народните представители Мая Манолова и Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради.
Б. Отговори на въпроси и питания
I. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно възможности за допълнително финансиране на българската армия, в това число и за превъоръжаване по стандартите на НАТО, без допълнителна тежест за държавния бюджет.

2. Въпрос от н.п. КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ относно включване на новообособената община Сърница в оперативните програми за плановия период 2014-2020 г.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно недостатъци и пороци на Националната програма за саниране, която предстои да бъде реализирана през 2015-2016 г.

II. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно броя на пенсионерите в Република България получаващи пенсия под линията на бедността от 286 лв.

III. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно кандидатстване и очаквана дата на присъединяване към Европейския банков съюз.

2. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ относно Национална кампания срещу контрабандата, организирана от "Булгартабак Холдинг" в партньорство с Министерство на финансите и Агенция "Митници".

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно действията на българските финансови институции срещу укриване на доходи на български граждани в чужди банки.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ относно отпуснати средства за национална туристическа реклама.

5. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно системата за автоматичен обмен на информация между КАТ и данъчните служби.

IV. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно оказване на граждански контрол върху служба "Военна информация".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно разходите за поддръжката на самолетите-изтребители на ВВс и възможността за придобиване на ново, съвременни самолети, отговарящи на стандартите на НАТО.

3. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преминаването на военна техника на територията на страната.

4. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно контрола върху използваните при съвместни военни учения боеприпаси и спомагателни бойни средства.

5. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно бъдещото развитие на Силите за специални операции.

6. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно План за развитие на въоръжените сили.

V. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно концепцията и конкретни законодателни предложения на Министерството на образованието и науката, свързани с повишаване на качеството на висшето образование, промяна в модела на финансиране на висшите училища и мерки за модернизация на системата на висшето образование.

VI. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно запазване на паметника "1300 години България" и възстановяване на мемориалните плочи на Първи и Шести софийски пехотен полк пред НДК.

VII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно замърсяването на р. Луда Яна, обл. Пазарджик.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно екологична оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнението на ангажиментите на България за транспониране в националното ни законодателство на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

VIII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно спиране на пътнически влакове през 2015 г.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно данни за корупционни практики в системата на транспорта.

3. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно почивно-възстановителната станция на БДЖ в гр. Кюстендил.

IX. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно икономическото развитие на областите Търговище и Шумен.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждането на "София Тех парк", финансиран по ОП "Конкурентноспособност".

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно участието на Министерството на икономиката при изготвяне на индикативния списък за участие на страната в конкурса за разпределение на средства по Плана за конкурентност и заетост ("Плана Юнкер").

4. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ и АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ; относно политиката на Министерство на икономиката за насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на малките и средните предприятия.

X. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно икономическа оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължими и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

XI. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно състоянието на пътя Тополовград - Стара Загора.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно възникнали проблеми за столичани във връзка с действията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по изготвяне на кадастрална карта на р-н "Лозенец", р-н "Възраждане" и др. райони на столицата.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно Националната програма за саниране.

4. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно националната програма за саниране на панелни сгради.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно кадрови политики във ВиК, сектор София-област.

XII. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно законовата защита на лекари срещу лица, които не зачитат достойнството и професионализма им.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно нарушения на правилата за търговия с лекарствени продукти.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на въпроса с квалификацията на лекарите след получаване на специалност.

5. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 4 въпроса от народните представители Петър Петров, Калина Балабанова, Валентин Николов Иванов, и Любомир Владимиров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Иванов, Иван Вълков (2 въпроса), и Кристиан Вигенин;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Емил Райнов, и Галя Георгиева, Ирена Коцева и Петър Беков;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 4 въпроса от народните представители Емил Райнов, Валентин Николов Иванов, Кристиан Вигенин и Емил Райнов, и Георги Кадиев;
- министърът на околната образованието и науката Тодор Танев – на 4 въпроса от народните представители Петър Славов и Мартин Димитров, Милен Михов, Калина Балабанова, и Кристиан Вигенин и Мариана Бояджиева;
- министърът на околната образованието и науката Тодор Танев – на въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 3 въпроса от народните представители Георги Божинов и Стоян Мирчев, Славчо Бинев, и Любомир Владимиров;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народните представители Красимир Янков, и Корнелия Маринова, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Божинов;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на питане от народния представител Георги Божинов.
На основание чл. 92, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Мая Манолова и Кристиан Вигенин към министъра на вътрешните работи Веселин Вучков;
- въпрос от народния представител Мая Манолова към заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин;
- въпрос от народния представител Красимир Богданов към министъра на отбраната Николай Ненчев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на правосъдието Христо Иванов, министърът на туризма Николина Ангелкова, и министърът на земеделието и храните Десислава Танева.
Поради служебен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на външните работи Даниел Митов.
Поради възникнал ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Въпроси – 39;
питания – 2;
Общ брой въпроси и питания – 41.
Необходимо парламентарно време – 6 часа и 1 мин.Отдел „Пленарни заседания”

Връчени отговор в пленарна зала:

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно наличие на данни за оперативна разработка и или използване на СРС срещу граждани, участници в протестите срещу правителството "Орешарски" (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно качеството и ефективността на социалната работа, в зависимост от критериите за кадрови подбор на социалните работници (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Веселин Вучков, министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно незаконните приходи от проституция и сводничество през 2014, 2013 и 2012 г (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЯРА МИХАЙЛОВА ЦЕРОВСКА, относно подготовката и готовността на автомагистрала Люлин за зимни условия (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, относно ремонт на обходния път Севлиево - Кормянско - Крамолин (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, относно пречиствателна станция за питейни води - гр. Шумен (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ, относно ползваните и/или закупени държавни жилища от Български политици, висши държавни служители, журналисти и общественици (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОСТАДИН ИВАНОВ МАРКОВ, относно критериите за допустимост за участие в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ, относно ремонт на пътен участък Желязковец-Самуил-Хърсово-Богданци-Ножарово-Владимировци-Здравец-Подайва, от км. 3+000 до 32+200, с обща дължина 29.200 км (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ, относно Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно §11 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, относно информация от НЗОК за издадените разрешения за медицинска дейност на болници (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно състоянието на общинските болници у нас (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно ползите и вредите от задължителните ваксини за деца (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно извършена кадрова промяна на директора на "СБР-НК", филиал гр. Баня, общ. Карлово (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно изграждане на незаконни огради за отстрел на дивеч в горските територии (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА, относно обособяване на Общинска служба "Земеделие" в гр. Сърница (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно кадрови промени в пощенска станция "Гоце Делчев - Център" (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ, относно кадрови промени в "Монтажи" ЕАД (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ, относно зачестили прекъсвания на електрозахранването в район Люлин, Столична община (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА, относно ежедневни прекъсвания на електричеството в с. Лозен, Столична община (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно предоставяне на некатегоризирани стаи през интернет-платформи (връчен на 20 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно спад на чуждестранните туристи в зимните курорти (връчен на 20 февруари 2015 г.).

===

Отговорено в заседанието:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2015 г. на питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно възможности за допълнително финансиране на българската армия, в това число и за превъоръжаване по стандартите на НАТО, без допълнителна тежест за държавния бюджет.

Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ, относно включване на новообособената община Сърница в оперативните програми за плановия период 2014-2020 г.

Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ, относно недостатъци и пороци на Националната програма за саниране, която предстои да бъде реализирана през 2015-2016 г.

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно броя на пенсионерите в Република България получаващи пенсия под линията на бедността от 286 лв.

Владислав Горанов, министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно кандидатстване и очаквана дата на присъединяване към Европейския банков съюз.

Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ и ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ, относно Национална кампания срещу контрабандата, организирана от "Булгартабак Холдинг" в партньорство с Министерство на финансите и Агенция "Митници".

Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно действията на българските финансови институции срещу укриване на доходи на български граждани в чужди банки.

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 20 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА, относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Форма за търсене
Ключова дума