Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
17/02/2015
Извънредно заседание - 9.00 - 19.00 часа, т. 2 Парламентарен контрол

I. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно "Обществена поръчка за укрепване на свлачището на бул. "Велики Преслав" гр.Шумен (участък от път SHU 1180 "Местност 5-ти км - Шумен - Дивдядово)".

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ и ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ относно законност на джамията "Абу Бекир" в гр. Пазарджик.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно необходимост от извършване на спешни ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ - 667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.

4. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката на "В и К" АД - Ловеч по събиране на просрочените към дружеството задължения.

5. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно В и К дружествата с преобладаващо държавно участие.

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно актуализацията на изборните списъци и изчистването им от така наречените "мъртви души" в тях.

7. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради.

8. Въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ относно ремонт на второкласен път ||-62 Дупница - Самоков - Ихтиман.

9. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно състоянието на пътя Тополовград - Стара Загора.

10. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

11. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

12. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно публикуван проект на Методически указания за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

13. Въпрос от н.п. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ относно републикански път III-101, в отсечката Враца - Криводол.

14. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно цената на водата за питейни нужди в общ. Търговище.

15. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ и КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно изграждането на околовръстно шосе в гр. Провадия.

II. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ "Варна".

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължими и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

III. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състояние "outpatient"(т.е. при незадължително постоянно пребиваване в болница).

2. Въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ относно ограничения на износа на лекарствени продукти.

3. Питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ относно престъпното посегателство върху лекари и медицински лица, работещи в сферата на спешната медицинска помощ от лица, незачитащи лекарската професия.

5. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно задълженията на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - град Ловеч.

6. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно бъдещето на държавните санаториуми.

7. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно качеството на питейната вода в град Благоевград.

IV. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно откриване на филиал на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна в гр. Шумен.

2. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в гр. Добрич.

3. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно финансиране на висшето образование в Република България.

4. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно увеличаване възрастта за пенсиониране на хабилитираните преподаватели.

5. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно неадекватността на срока за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

6. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ и БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно разпределението на средствата, предвидени за национални програми за развитие на средното образование.

V. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно установени незаконосъобразни действия и заповеди на изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов.

2. Въпрос от н.п. БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН; АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ и ХАМИД БАРИ ХАМИД относно протест на работниците и служителите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта "Южен поток".

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ относно продажбата на 358 декара от горския фонд на проектната компания "Южен Поток България-АД" на изключително ниска цена.

5. Въпрос от н.п. МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА относно протест на 02.12.2014 г. пред Държавно горско стопанство - Момчилград и декларация от членовете на Ловно рибарско сдружение "Родопи" - Момчилград и членовете на Ловнорибарска дружина - Равен.

6. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно политиката на правителството за опазването, контрола и възстановяването на българската гора.

7. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно санкции, наложени на България по Програмата за развитие на селските райони.

8. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно стопанисване на земеделска земя от Професионална агротехническа гимназия "Н. Й. Вапцаров", гр. Бяла Слатина.

9. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно доставката на ваксина за болестта "син език" по Закона за обществените поръчки от Българската агенция по безопасност на храните.

10. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кандидатстване на земеделски стопани за плащания по Схемата за едно плащане на площ през 2015 г.

11. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно проблеми при прилагането на Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ).

12. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно управление на професионалните гимназии към Министерството на земеделието и храните и вижданията на министерството за тяхното развитие.

13. Питане от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно ограничаване на незаконната сеч на горите.

14. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно спиране на дейността на териториалните поделения на ЮИДП Сливен - ДГС Звездец, Малко Търново и Граматиково.

15. Въпрос от н.п. КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ относно обособяване на общинска служба "Земеделие" в гр. Сърница.

VI. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно проект за воден цикъл на гр. Видин.

2. Въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно изграждане на клетка в депото за битови отпадъци в Пазарджик.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ относно екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита.

VII. Веселин Вучков, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно регистрираните опити за незаконно преодоляване на съоръжението от препятстващ тип, изградено на границата с Република Турция от нелегални имигранти, в това число и чрез нарушаване на неговата цялост(разрязване), преодоляване и др. и възможностите да се ограничат тези практики.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно бездействие на служител на МВР, станал свидетел на нападение над ученик в гр. София.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно отпускане на средства, необходими за почистване на речното корито на р. Краневска в с. Кранево, след голямото водно бедствие от 19 юни 2014 г.

4. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно ефективност по превенция на терористични актове, противодействие на престъпността и опазването на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно действия на полицията по препятстване на изпълнителния директор на МБАЛ-Благоевград да изпълнява служебните си правомощия.

VIII. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно проблеми в работата на частните съдебни изпълнители.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно извършване на строително-монтажни работи на два етажа от ДСК гр. Кюстендил, отредени за Районна и Окръжна прокуратура.

3. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно административната сграда за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кюстендил.

IX. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно запазване на паметника "1300 години България" и възстановяване на мемориалните плочи на Първи и Шести софийски пехотен полк пред НДК.

X. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно спиране на пътнически влакове през 2015 г.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно спиране на пътнически влакове през 2015 г.

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно данни за корупционни практики в системата на транспорта.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно почивно-възстановителната станция на БДЖ в гр. Кюстендил.

XI. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно икономическото развитие на областите Търговище и Шумен.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждането на "София Тех парк", финансиран по ОП "Конкурентноспособност".

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно участието на Министерството на икономиката при изготвяне на индикативния списък за участие на страната в конкурса за разпределение на средства по Плана за конкурентност и заетост ("Плана Юнкер").

XII. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно срещата Ви на 02.12.2014 г. с държавния секретар на САЩ Джон Кери.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ относно условията на изучаване на майчин език от българското малцинство в Украйна.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на питане от народния представител Мая Манолова;
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев - на на въпрос от народния представител Корман Исмаилов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Джейхан Ибрямов, Костадин Марков, и Ахмед Ахмедов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 5 въпроса от народните представители Петър Славов, Михаил Миков, Жельо Бойчев и Георги Свиленски, Вили Лилков, Мая Манолова, и Корнелия Нинова;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос от народния представител Петър Славов;
- министърът на здравеопазването Петър Москов - на въпрос с писмен отговор от народния представител Емил Райнов;
- министърът на външните работи Даниел Митов – на въпрос от народния представител Кристиан Вигенин.
На основание чл. 92, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- 6 въпроса от народния представител Станислав Станилов към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева (2 въпроса), към министъра на финансите Владислав Горанов, към министъра на външните работи Даниел Митов, към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- въпрос от народния представител Димитър Шишков към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- 3 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на здравеопазването Петър Москов (2 въпроса) и въпрос към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на финансите Владислав Горанов и министърът на отбраната Николай Ненчев.
Поради поет ангажимент за работно посещение в Монтана, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова.

Въпроси – 60;
Питания – 6;
Общ брой въпроси и питания – 66.
Необходимо парламентарно време – 10 часа и 30 мин.

Връчени писмени отговори:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА, относно включване на новообособената община Сърница в оперативните програми за плановия период 2014 г- 2020 г. (връчен на 17 февруари 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, относно изразходвани средства от страна на Министерство на отбраната при изготвянето на отговор на парламентарен въпрос относно евентуално участие на български офицери-травестити от НАТО във форум във Вашингтон (връчен на 17 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ, ВАЛЕНТИН ИВАНОВ РАДЕВ, ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ и МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно изразходвани ресурси по подготовка и провеждане на авиошоу на ВВС (връчен на 17 февруари 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно статистическа справка за българското образование (връчен на 17 февруари 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно проблеми в Отделение по хемодиализа ІІ ниво към МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" в Стара Загора (връчен на 17 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно системата на ТЕЛК в България (връчен на 17 февруари 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ, относно проект за скоростната железопътна линия Видин-София (връчен на 17 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ КОВАЧЕВ, относно казусът "Пристанище Варна" ЕАД (връчен на 17 февруари 2015 г.).

===
Отговорено в пленарна зала:

Веселин Вучков, министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно регистрираните опити за незаконно преодоляване на съоръжението от препятстващ тип, изградено на границата с Република Турция от нелегални имигранти, в това число и чрез нарушаване на неговата цялост(разрязване), преодоляване и др. и възможностите да се ограничат тези практики.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно бездействие на служител на МВР, станал свидетел на нападение над ученик в гр. София.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ, относно отпускане на средства, необходими за почистване на речното корито на р. Краневска в с. Кранево, след голямото водно бедствие от 19 юни 2014 г.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно ефективност по превенция на терористични актове, противодействие на престъпността и опазването на обществения ред на територията на железопътната инфраструктура и в областта на железопътния транспорт.

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно "Обществена поръчка за укрепване на свлачището на бул. "Велики Преслав" гр.Шумен (участък от път SHU 1180 "Местност 5-ти км - Шумен - Дивдядово)".

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ и ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, относно законност на джамията "Абу Бекир" в гр. Пазарджик.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно необходимост от извършване на спешни ремонтно-възстановителни работи на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ - 667 Плодовитово - Първомай - Асеновград.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА, относно политиката на "В и К" АД - Ловеч по събиране на просрочените към дружеството задължения.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ, относно актуализацията на изборните списъци и изчистването им от така наречените "мъртви души" в тях.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно В и К дружествата с преобладаващо държавно участие.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ и КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ, относно ремонт на второкласен път ||-62 Дупница - Самоков - Ихтиман.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за санирането на жилищни сгради.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ, относно прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно публикуван проект на Методически указания за Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. АЙХАН АХМЕД ЕТЕМ, относно републикански път III-101, в отсечката Враца - Криводол.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно цената на водата за питейни нужди в общ. Търговище.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ и КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно изграждането на околовръстно шосе в гр. Провадия.

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно откриване на филиал на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна в гр. Шумен.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в гр. Добрич.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА, относно финансиране на висшето образование в Република България.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно увеличаване възрастта за пенсиониране на хабилитираните преподаватели.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно неадекватността на срока за придобиване на образователна и научна степен "доктор".

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ и БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА, относно разпределението на средствата, предвидени за национални програми за развитие на средното образование.

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ, относно лечението на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състояние "outpatient"(т.е. при незадължително постоянно пребиваване в болница).

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ, относно ограничения на износа на лекарствени продукти.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ, относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно престъпното посегателство върху лекари и медицински лица, работещи в сферата на спешната медицинска помощ от лица, незачитащи лекарската професия.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно задълженията на Многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - град Ловеч.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ, относно бъдещето на държавните санаториуми.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно качеството на питейната вода в град Ботевград.

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно проект за воден цикъл на гр. Видин.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно изграждане на клетка в депото за битови отпадъци в Пазарджик.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ, относно екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита.

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно установени незаконосъобразни действия и заповеди на изпълнителния директор на БАБХ проф. Пламен Моллов.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. БЮНЯМИН ХЮСЕИН ХАСАН; АЙДОАН МУТАЛИБ АЛИ и ХАМИД БАРИ ХАМИД, относно протест на работниците и служителите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Върбица.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно продажба на земи от Министерството на земеделието и храните, попадащи в трасето на проекта "Южен поток".

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД и ЕРДИНЧ ИСМАИЛ ХАЙРУЛА, относно протест на 02.12.2014 г. пред Държавно горско стопанство - Момчилград и декларация от членовете на Ловно рибарско сдружение "Родопи" - Момчилград и членовете на Ловнорибарска дружина - Равен.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно политиката на правителството за опазването, контрола и възстановяването на българската гора.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно санкции, наложени на България по Програмата за развитие на селските райони.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ, относно стопанисване на земеделска земя от Професионална агротехническа гимназия "Н. Й. Вапцаров", гр. Бяла Слатина.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно доставката на ваксина за болестта "син език" по Закона за обществените поръчки от Българската агенция по безопасност на храните.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно кандидатстване на земеделски стопани за плащания по Схемата за едно плащане на площ през 2015 г.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ, относно продажбата на 358 декара от горския фонд на проектната компания "Южен Поток България-АД" на изключително ниска цена.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно управление на професионалните гимназии към Министерството на земеделието и храните и вижданията на министерството за тяхното развитие.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно проблеми при прилагането на Закона за посевния и посадъчен материал (ЗППМ).

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на питане от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно ограничаване на незаконната сеч на горите.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно спиране на дейността на териториалните поделения на ЮИДП Сливен - ДГС Звездец, Малко Търново и Граматиково.

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ, относно обособяване на общинска служба "Земеделие" в гр. Сърница.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 17 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ "Варна".
Форма за търсене
Ключова дума