Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/02/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Веселин Вучков, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно действия на полицията по препятстване на изпълнителния директор на Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград, да изпълнява служебните си правомощия.

II. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно данни за корупционни практики в системата на транспорта.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно почивно-възстановителната станция на БДЖ в гр. Кюстендил.

III. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно замърсяването на р. Луда Яна, обл. Пазарджик.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно екологична оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно изпълнението на ангажиментите на България за транспониране в националното ни законодателство на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

4. Питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно политиките за ползите от отговорността на производителите при разделното събиране на отпадъците, с цел минимизиране на разходите, които се заплащат от гражданите и бизнеса.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно въвеждането на принципа "замърсителят плаща" при изработването на нова методика за определяне на такса смет.

6. Въпрос от н.п. СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно справяне с бедствията и последствията от тях.

7. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно заплаха за екологичната сигурност на Република България и оценка на екологичния риск от замърсяване на водите на р. Дунав.

IV. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно запазване на паметника "1300 години България" и възстановяване на мемориалните плочи на Първи и Шести софийски пехотен полк пред НДК.

V. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно проблеми в работата на частните съдебни изпълнители.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно извършване на строително-монтажни работи на два етажа от ДСК гр. Кюстендил, отредени за Районна и Окръжна прокуратура.

3. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно административната сграда за нуждите на Окръжна и Районна прокуратура гр. Кюстендил.

4. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно ремонт на административна сграда, предоставена на Окръжна и Районна прокуратура в гр. Кюстендил.

VI. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ относно концепцията и конкретни законодателни предложения на Министерството на образованието и науката, свързани с повишаване на качеството на висшето образование, промяна в модела на финансиране на висшите училища и мерки за модернизация на системата на висшето образование.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно възможности за отпускане на стипендии за обучение в български училища и университети на етнически българи, граждани на чужди държави.

3. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно реда и условията за прием във висшите училища в Република България.

4. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно източване на огромни суми от еврофондове чрез фиктивни студентски стажове в общ. Варна.

5. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно забавяне на процедури за преобразуване на основни звена в структурата на Югозападен Университет "Неофит Рилски" Благоевград.

VII. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ относно оказване на граждански контрол върху служба "Военна информация".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно разходите за поддръжката на самолетите-изтребители на ВВС и възможността за придобиване на нови, съвременни самолети, отговарящи на стандартите на НАТО.

3. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преминаването на военна техника на територията на страната.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно съдбата на имотите на закритото през 2012 г. военно поделение 52380 гр. Враца.

5. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно контрола върху използваните при съвместни военни учения боеприпаси и спомагателни бойни средства.

6. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно бъдещото развитие на Силите за специални операции.

7. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно План за развитие на въоръжените сили.

8. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно статута на военноинвалидите първа група с придружител и тези с ТЕЛК.

VIII. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно проведеното гласуване от Общото събрание на ООН относно резолюцията, внесена от Русия за осъждане на героизирането на фашизма.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно срещата Ви на 02.12.2014 г. с държавния секретар на САЩ Джон Кери.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ относно условията на изучаване на майчин език от българското малцинство в Украйна.

4. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно приватизация на Агенцията за дипломатически имоти в страната.

IX. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно законовата защита на лекари срещу лица, които не зачитат достойнството и професионализма им.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ относно нарушения на правилата за търговия с лекарствени продукти.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.

4. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на въпроса с квалификацията на лекарите след получаване на специалност.

5. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно плановете на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата за оценка на работоспособността.

7. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно прилагане на Наредба 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина.".

8. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно дейностите по инвазивна кардиология и контрола върху тях.

9. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно бъдещото състояние и развитие на Специализирана болница за рехабилитация Тузлата, гр. Балчик, местност "Тузлата".

10. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно специализирана болница по пневмо-фтизиатрични заболявания за активно лечение "Димитър Кудоглу" ЕООД, гр. Пловдив.

X. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ относно незаконната сеч, износа на дървесина и недостига на суровина за дървопреработвателните предприятия в Република България.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно провеждане на първата тръжна сесия от лесофонда за 2015 г. по Закона за горите.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.

XI. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно икономическото развитие на областите Търговище и Шумен.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изграждането на "София Тех парк", финансиран по Оперативна програма "Конкурентоспособност".

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно участието на Министерството на икономиката при изготвяне на индикативния списък за участие на страната в конкурса за разпределение на средства по Плана за конкурентност и заетост ("Плана Юнкер").

4. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ и АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ относно политиката на Министерството на икономиката за насърчаване на предприемачеството и конкурентоспособността на малките и средните предприятия.

XII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно икономическа оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължими и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно лошо качество на доставяната от "ЧЕЗ Разпределение България" АД електрическа енергия в западната част на квартал "Райковска махала", гр. Троян.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно българските предложения за финансиране по плана "Юнкер" в сектор "енергетика".

XIII. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно състоянието на пътя Тополовград - Стара Загора.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно възникнали проблеми за столичани във връзка с действията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по изготвяне на кадастрална карта на район "Лозенец", район "Възраждане" и др. райони на столицата.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно Националната програма за саниране.

4. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно Програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

5. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно Националната програма за саниране на панелни сгради.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно кадрови политики във ВиК, сектор София-област.

7. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ относно лошото състояние на път ІІІ - 623 - Трекляно - Земен.

8. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИВАНОВ относно лошото състояние на пътя гр. Добрич - курортен комплекс Албена.

9. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно изграждане на скоростен трилентов път на отсечката Добрич-Варна и реконструкция на участъка с. Любен Каравелово, общ. Аксаково - разклон за с. Долище, общ. Аксаково.

10. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно земно свлачище в с.Пепелина, община Две могили, обл. Русе застрашаващо със срутване път и църква.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 3 въпроса от народните представители Здравко Димитров, Иван Вълков, и Чавдар Георгиев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Христов Петров;
- министърът на финансите Владислав Горанов - на въпрос от народните представители Стефан Кенов и Румен Йончев;
- заместник министър-председателят и министър по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на въпрос от народния представител Манол Генов;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос от народния представител Теодора Георгиева;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос от народните представители Пламен Манушев, Красимир Петров и Павел Христов и на питане от народния представител Иван Славов Иванов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова - на въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Божинов;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпроса с писмен отговор от народния представител Илиан Тодоров.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мартин Димитров към министъра на финансите Владислав Горанов;
- въпрос от народния представител Волен Сидеров към министъра на външните работи Даниел Митов;
- питане от народния представител Димитър Делчев към министъра на правосъдието Христо Иванов;
- въпрос от народния представител Георги Андонов към министъра на финансите Владислав Горанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.
Поради провеждане на заседание на Министерския съвет, министър-председателят на Република България Бойко Борисов няма да участва в заседанието за парламентарен контрол.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова.

Въпроси – 61;
питания – 2;
Общ брой въпроси и питания – 64.
Необходимо парламентарно време – 9 часа и 39 мин.Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, относно мерки срещу предстоящи масови уволнения в "Мадара" АД - гр. Шумен (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно броя на работещите граждани на Република България, получаващи минимална работна заплата (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно необходимата за 2015 г. сума за изплащане на помощите за деца по силата на Закона за семейните помощи за деца (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно възстановяване средствата на българските училища, блокирани в Корпоративна и търговска банка (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, относно изпълнение на Публична инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно размер на такси и комисионни по емитиране на външен дълг за периода 01.01.2012-31.12.2014 г (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Веселин Вучков, министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ, относно уволнение на директора на ОД на МВР-Смолян (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно състоянието на пътната настилка на "Твърдишки" проход (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно ремонт на пътна отсечка Вресово - Камчия (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно ремонт на пътен участък Айтос - Караново (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно мерки, които МРРБ ще предприеме за укрепване на свлачище в с. Плетена, община Сатовча (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ, относно позиция на министъра на отбраната спрямо ветераните от военното разузнаване (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ, относно статута на бившите военни поделения на територията на област Благоевград (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно изпратените повиквателни на резервисти в периода 2004 - 2015 г (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ, относно политиката на Министерство на отбраната за развитие на военно-почивната социална дейност (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ, относно реформи в системата на затворите (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно франкофонски институт по администрация и управление (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно необходимостта от жребий при процедурите за академично израстване (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно редът за установяване на плагиатство, когато пострадалото лице е чуждестранен гражданин, пребиваващ в България (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНА ГЕОРГИЕВА БАРАКОВА, относно промяна в образователния процес от 1 до 4 клас (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, относно броя на общообразователните училища в България с по-малко от 500/400/300/200/100/ученика (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, относно броя на училищата в България, които разполагат с физкултурен салон (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, относно броя на училищата в България, които разполагат със столова и условия за предоставяне на топла храна за учениците (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, относно закупуването на 62 броя линейки за нуждите на ЦСМП, РЗИ и ДПБ (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно лекарствената ценова политика, която ще бъде следвана от Министерството на здравеопазването (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно изтеглянето от аптечната мрежа в България на препарата Ривотрил 0,5 mg х50 и Ривотрил 2mg таблетки х 30 и липсата на аналог за лечение на пациенти с епилепсия, тревожни разстройства и депресия (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Вежди Рашидов, министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА, ГАЛЯ СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА и ПЕТЪР ХРИСТОВ БЕКОВ, относно летище Божурище - паметник от национално значение (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно извършване на съкращения на служителите в Национален парк-музей "Шипка-Бузлуджа" (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно прилагане на чл. 27 от ЗСПЗЗ (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН, относно жалба, и какво е становището на МЗХ по отношение на същата (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ, относно проекти, свързани с жп инфраструктура по Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г (връчен на 27 февруари 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, относно компенсации на български компании, търпящи икономически загуби от ембаргото на ЕС срещу Руската федерация (връчен на 27 февруари 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Веселин Вучков, министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА и КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно действия на полицията по препятстване на изпълнителния директор на Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград, да изпълнява служебните си правомощия.

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на питане от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ, относно концепцията и конкретни законодателни предложения на Министерството на образованието и науката, свързани с повишаване на качеството на висшето образование, промяна в модела на финансиране на висшите училища и мерки за модернизация на системата на висшето образование.

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно възможности за отпускане на стипендии за обучение в български училища и университети на етнически българи, граждани на чужди държави.

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, относно забавяне на процедури за преобразуване на основни звена в структурата на Югозападен Университет "Неофит Рилски" Благоевград.

Вежди Рашидов, министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно запазване на паметника "1300 години България" и възстановяване на мемориалните плочи на Първи и Шести софийски пехотен полк пред НДК.

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно замърсяването на р. Луда Яна, обл. Пазарджик.

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно екологична оценка на проект за разработка на волфрамово находище в района на Велинград.

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно изпълнението на ангажиментите на България за транспониране в националното ни законодателство на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви.

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно политиките за ползите от отговорността на производителите при разделното събиране на отпадъците, с цел минимизиране на разходите, които се заплащат от гражданите и бизнеса.

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, относно въвеждането на принципа "замърсителят плаща" при изработването на нова методика за определяне на такса смет.

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВЧО ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно справяне с бедствията и последствията от тях.

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно заплаха за екологичната сигурност на Република България и оценка на екологичния риск от замърсяване на водите на р. Дунав.

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно данни за корупционни практики в системата на транспорта.

Устен отговор в заседанието на 27 февруари 2015 г. на въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно почивно-възстановителната станция на БДЖ в гр. Кюстендил.
Форма за търсене
Ключова дума