Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
24/04/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията.

II. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в Общите събрания на висшите училища на преподаватели - хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст.

2. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно наредбите по направените от 42-ото Народно събрание промени в Закона за професионалното образование и обучение.

3. Питане от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно нормативната уредба, регулираща смяна предназначението на неизползваеми училищни сгради.

4. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно резултатите от направените проверки от Регионалния инспекторат по образованието - Смолян и Инспектората към Министерството на образованието и науката в СОУ "Христо Ботев", с. Баните, обл. Смолян.

5. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно неизпълнение на изисквания на Закона за физическо възпитание и спорта.

6. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно обучение на първокласници.

III. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно отказа на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата.

2. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно предприети действия от Министерството на отбраната за почистване и обезопасяване на района на площадка Иганово към "ВМЗ" АД - гр. Сопот.

IV. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно възстановяване в местността "Кръста" в столичния район Лозенец на каменния кръст-мемориален паметник, изграден през 1878 г.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно откраднати и/или подменени близо 1500 експоната от фондовете на музея на Освободителната война в град Бяла, област Русе.

V. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно предприети действия във връзка с разработването и изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС, в областта на младежта и спорта.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно субсидирането на Българския футболен съюз от компетентния държавен орган в областта на спорта.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно неизпълнение на изискване на Закона за физическото възпитание и спорта.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса от народните представители Стефан Кенов, и Георги Андонов и Даниела Савеклиева, и на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Евгени Стоев (2 въпроса), Иван Иванов, и Калина Балабанова и Николай Александров;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев - на 2 въпроса от народния представител Корнелия Маринова;
- министърът на правосъдието Христо Иванов - на въпрос от народния представител Мая Манолова;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова - на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Стефани Михайлова, Красимир Янков (2 въпроса), Калина Балабанова, и Чавдар Георгиев;
- министърът на културата Вежди Рашидов - на въпрос от народния представител Станислав Станилов.
На основание чл. 92, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Волен Сидеров към министъра на отбраната Николай Ненчев, и към заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев;
- 2 въпроса от народния представител Борислав Иглев към министъра на образованието и науката Тодор Танев;
- въпрос от народния представител Калина Балабанова към министъра на образованието и науката Тодор Танев.
Поради участие в заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси в Латвия, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на финансите Владислав Горанов.
Поради предварително планирани ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Поради провеждането на съвместно заседание на правителствата на Република България и Република Румъния, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов, заместник министър-председателят по коолиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, министърът на икономиката Божидар Лукарски, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на здравеопазването Петър Москов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лильяна Павлова, и министърът на туризма Николина Ангелкова.

Въпроси - 11;
Питания - 3;
Общ брой въпроси и питания - 14;
Необходимо парламентарно време - 2 часа и 24 мин.

Форма за търсене
Ключова дума