Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/05/2015
Парламентарен контрол - т. 2 от пленарната програма за 8.05.2015 г.

I. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно стратегията за ново антикорупционно звено.

II. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно инцидент в хотел Вероника в комплекса Слънчев ден, община Варна.

2. Въпрос от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА относно указание на изпълнителния директор на АСП с № 9103-10/29.01.2015 г.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно проблеми на български граждани, които са работили в Гърция и са плащали редовно социалните си осигуровки.

III. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно компенсации за България от Европейската комисия.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно европейски фондове.

IV. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно възстановяване в местността "Кръста" в столичния район Лозенец на каменния кръст-мемориален паметник, изграден през 1878 г.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно откраднати и/или подменени близо 1500 експоната от фондовете на музея на Освободителната война в град Бяла, област Русе.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно неправомерни назначения в музея в Нова Загора.

V. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно искане от Европейската комисия чрез една от дирекциите на МВР на финансова помощ в размер на 8402845.89 евро (16 385 549 лв.) за "спешни мерки", е цел по-добро обгрижване на незаконните имигранти, нахлуващи през зелената българо-турска граница.

2. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно подбуждане на насилие и омраза към българите в гр. Сливен.

3. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно назначаване и командироване на служители по границата с Република Турция.

4. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно възстановяването на 24-часовия режим на работа в Главна дирекция "Гранична полиция" на Гранично полицейско управление - Малко Търново.

5. Питане от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно общата политика на Министерството на вътрешните работи по глава "Сигурност и обществен ред" на правителствената програма 2014-2018.

6. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно възможност за електронен обмен на данни между масивите на МТИТС и МВР за МПС, подлежащи и непреминали в срок годишен технически преглед и необходимите мерки.

7. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно обезпеченост със служебни униформи за близо 30 000 служители на МВР.

8. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно реда за осъществяване на задържане, оборудване на помещения за задържани лица и реда в тях.

VI. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно очакваният провал на летния туристически сезон.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно заплахите от криза на предстоящия туристически сезон.

3. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно летния туристически сезон.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно мерки за компенсация на очаквания затруднен туристически сезон.

VII. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно Националната програма за саниране на панелни сгради.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно ремонт на републикански път ІІІ-7306/ІІ-73 Лозарево - Черница - Сунгурларе - Чубра - границата с област Сливен/.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно реконструкция на пътен участък.

4. Въпрос от н.п. МАРИАНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА-БЕНЧЕВА относно политиката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по изпълнение на благоустройствени и геозащитни дейности за ограничаване на неблагоприятните въздействия върху населението на свлачищния процес на пътя от с. Света Петка до махалите Долна Дъбева и Алендарова, общ. Велинград, обл. Пазарджик, след настъпилото снеготопене и валежите от дъжд.

5. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно рехабилитацията и укрепването на държавен второкласен път Асеновград - Чепеларе.

6. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно оскъпяването и закъснението при строителството на лот 4 на магистрала "Тракия" (Ямбол - Карнобат) и лот 1 на магистрала "Струма" (Долна Диканя - Дупница).

7. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно оскъпяването и закъснението при строителството на магистрални отсечки.

8. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ относно път II-99 "Царево - Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км.

9. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно европейска помощ при бедствия и аварии.

10. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно изпълнение на комплекс от действия по довършване, изграждането и пускането в действие на "Пречиствателна станция за питейни води" - гр. Сливен.

11. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно възникнали проблеми за гражданите, във връзка с действията на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по изготвяне на кадастрални карти.

12. Въпрос от н.п. ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ относно процедура по допускане на административно-териториална промяна /АТП/, изразяваща се в присъединяването на селата Рудник и Черно море като квартали на гр. Бургас.

13. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно лошото техническо състояние на единствената транспортна връзка между община Лъки и вътрешността на страната, третокласен път III-861.

14. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща обл. Монтана и обл. Видин.

15. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ и ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА относно доизграждане и рехабилитация на републикански път III-1906 през Южен Пирин.

16. Въпрос от н.п. ИРЕНА ИВАНОВА КОЦЕВА относно проверка за кадровата и финансова политика "ВиК" ЕООД - София.

17. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно рехабилитация на пътя Пловдив-Асеновград.

18. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно процедура по административна териториална промяна за присъединяването на селата Рудник и Черно море като квартали на гр. Бургас.

VIII. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно източване на огромни суми от еврофондове чрез фиктивни студентски стажове в общ. Варна.

2. Питане от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно статута на допустимостта за заемане на ръководни длъжности и участие в Общите събрания на висшите училища на преподаватели - хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст.

3. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно стратегия за висшето образование.

4. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно наредбите по направените от 42-ото Народно събрание промени в Закона за професионалното образование и обучение.

5. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно резултатите от направените проверки от Регионалния инспекторат по образованието - Смолян и Инспектората към Министерството на образованието и науката в СОУ "Христо Ботев", с. Баните, обл. Смолян.

6. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно неизпълнение на изисквания на Закона за физическо възпитание и спорта.

7. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно ефективността в структурата на Министерството на образованието и науката.

8. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно политиката за противодействие на агресията в училище.

9. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно политиката на Министерството на образованието и науката за стимулиране на научните изследвания в страната и подкрепата на младите учени за реализиране на техническите научни проекти.

IX. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно предоставянето на ливади и пасища на собственици на животновъдни обекти.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нарушения в общински горски територии и общински поземлен фонд на общ. Копривщица и контрола от страна на Министерството на земеделието и храните и неговите структури.

3. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно несъответствие в предоставянето на ваучери по държавна помощ "Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво" и реално обработената площ и полагащото се гориво.

4. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно стопанисване на имот на предприятие " Земинвест", в землището на с. Войводиново, общ. Марица.

5. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно извършване на нереламентирана дейност от "Земинвест" - ЕАД, гр. София, под формата на предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на общ. Марица, в землището на с. Войводиново.

6. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно подпомагане на сектор "Пчеларство" през 2015 г.

7. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно обезщетение на земеделски производители.

8. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно промени в проекта за промяна на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните.

9. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно засилване на контрола по внос на храните.

10. Въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ и РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ относно политиката на Министерството на земеделието и храните към процеса на все по-силно заливане и заблатяване на земеделски земи, къщи и дворове на живеещите около делтите на реките Дунав и Янтра, в района на Централна северна България.

11. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно политиката на Министерството на земеделието и храните за подпомагане на млечното говедовъдство.

12. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно нередности при прилагане на сега действащия ЗОП във връзка с възлагане на обществени поръчки, проектите по които са финансирани по Програма за развитие на селските рейони 2007-2013 г.

13. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно Устройствени правилници на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Българската агенция за безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

14. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерство на земеделието и храните по осъществяване на контрола по безопасност на храните.

15. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно оградените площи на ловните стопанства, като капани за масово избиване на животни.

16. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нередности в стопанисването и инвентаризацията на горите в община Самоков.

17. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно помощи за млекопроизводителите.

18. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно невъзстановени земеделски земи на жители от с. Могилица, обл. Смолян.

19. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно дезинфекцирането на превозни средства минаващи през митница Свиленград.

X. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно Летище Пловдив ЕАД.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно нерегламентирани изисквания към водачи на МПС при извършване на Годишен технически преглед от някои сервизи.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно сключване на договор от Български пощи без обявяване на обществена поръчка.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, които са имали средства в "КТБ" АД.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно предлагане на концесия на летище София.

7. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно неизпълнение на разпоредбите на Закона за гражданското въздухоплаване от оправомощените за това министри.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно създаването на ненужни бюрократични затруднения при техническите прегледи на автомобилите.

9. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно липсата на достъп до обществени електронни съобщителни мрежи и услуги в населени места от област Смолян.

XI. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно дължими и получени суми от Република България от дейността на чуждестранното дружество "Дънди Прешъс Металс".

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно концесия №147 от 26.03.1999г. - За предоставяне на концесия за подземни природни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област.

3. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ДОБРЕВА МАРИНОВА относно лошо качество на доставяната от "ЧЕЗ Разпределение България" АД електрическа енергия в западната част на квартал "Райковска махала", гр. Троян.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно разширение на газохранилище "Чирен".

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно разширение на подземното газово хранилище "Чирен".

6. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ МЕТОДИЕВ относно състоянието на язовирната стена и в частност на шлюзовете на язовир Искър.

7. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно евентуални санкции спрямо електроразпределителните дружества.

8. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерство на енергетиката, които са имали средства в "КТБ" АД.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно опасност от свличане на земни пластове в рудник "Кремиковци".

10. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно "Видахим" АД.

11. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно изграждане на АЕЦ.

12. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище.

XII. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно предприети действия във връзка с разработването и изпълнението на проекти, финансирани със средства на ЕС, в областта на младежта и спорта.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно субсидирането на Българския футболен съюз от компетентния държавен орган в областта на спорта.

3. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно неизпълнение на изискване на Закона за физическото възпитание и спорта.

XIII. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно прилагане на закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно мерки и действия за противодействие на корупцията.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно средства от държавния бюджет, отпуснати на община Варна.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно структура на преизпълнението от над 820 млн.лв. на приходите в бюджета за I-то тримесечие на 2015 г.

XIV. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно преминаването на военна техника на територията на страната.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно отказа на ръководството на служба "Военна информация" да предаде архива на разузнавателното управление на БНА от времето на комунизма и индикациите, че копие на част или на целия архив на дигитален носител е изтекло извън службата.

3. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно предприети действия от Министерството на отбраната за почистване и обезопасяване на района на площадка Иганово към "ВМЗ" АД - гр. Сопот.

4. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно неприключила преписка с Министерство на отбраната с едногодишна давност.

XV. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ и КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ относно изменения в "Кодекса за данъчно облагане на доходите" на Република Гърция.

2. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно среща на външните министри в Будапеща за обсъждане развитието на проекта "Турски поток" в Будапеща.

XVI. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно общо ръководство и контрол на дейността по изпълнение на наказанията.

2. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно предприети мерки на Министерство на правосъдието в резултат на извършените проверки върху дейността на частните съдебни изпълнители.

XVII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН относно издадено писмо от директора на РИОСВ Варна, за съгласуване на Инвестиционно предложение за изграждане на осем - десет етажа хотелска част в защитена територия, по смисъла на Закона за защитените територии.

2. Питане от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ относно актуалната политика на Министерството на околната среда и водите за закриване на депа за битови отпадъци и изпълнение на изискванията за екологосъобразно третиране на отпадъците.

3. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно санкции от ЕК заради регионалните депа.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 6 въпроса от народните представители Петър Славов, Невин Хасан, Красимир Янков, Манол Генов, Михаил Миков, и Красимир Богданов, на 2 питания от народните представители Светослав Белемезов, и Манол Генов, и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Дора Янкова, Клавдия Георгиева, и Димитър Желев;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на 1 въпрос от народните представители Георги Търновалийски, Валери Жаблянов и Мариана Бояджиева;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 въпроса от народните представители Вили Лилков, и Мартин Димитров;
- министърът на културата Вежди Рашидов – на 1 въпрос от народния представител Борис Ячев;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на 2 въпроса от народния представител Георги Божинов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Валентин Иванов;
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Красимир Богданов, и Светла Бъчварова, Дора Янкова и Георги Търновалийски.
На основание чл. 92, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини се отлагат отговорите на:
- въпрос от народните представители Джевдет Чакъров и Мехмед Атаман към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- 2 въпроса от народния представител Георги Кадиев към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, и към министъра на земеделието и храните Десислава Танева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов, и министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Петър Москов.

Въпроси – 99;
питания – 7;
Общ брой въпроси и питания –106.
Необходимо парламентарно време – 16 ч. и 36 мин.

Връчени писмени отговори:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно доклад, изискан от Вас, изготвен от КЗК, касаещ високата цена на дизела на българския пазар (връчен на 8 май 2015 г.).

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно изграждане на защитно преградно съоръжение на българо-турската граница (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно информация за убийствата в мандата на правителството (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно цялостната кадрова политика на МВР във връзка с битовата престъпност в малките населени места (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно полицейски проверки и разследвания срещу г-н Георги Георгиев - кмет на общ. Ботевград (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, относно отказ за подновяване на разрешителни за оръжия на военни и полицаи от резерва от Горна Оряховица (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно нещастния случай от 07.04.2015 г. в мина Оброчище (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно изискване от българските гранични властина входни визи за Република Гърция от лица, притежаващи лични карти за постоянно пребиваване в Република България и българско ЕТН (връчен на 8 май 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно реализиране на програмите и мерките за заетост през 2015 г (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ, относно програмите за заетост на хора с увреждания (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ, относно национално представените организации на и за хората с увреждания (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно опуснати нарушения на трудовото законодателство от фирма "Вади жоб" ЕООД - гр. Сливен (връчен на 8 май 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно формулата за изчисление на цената на горивата (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно бъдещето на Еврозоната и стабилността на европейската валута във връзка с дълговата криза и политика в Гърция (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно баланса по години между изплатените вноски за членството ни в Европейския съюз и получените средства по еврофондовете за периода 2007 г.-2014 г (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно увеличаването на събираемостта на приходните администрации - НАП и Агенция "Митници" за първото тримесечие на 2015г., спрямо същия период на миналата година (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно евентуална проверка на нерегламентиран износ на необработена дървесина на пристанище Варна и пристанище Бургас (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно финансиране от Европейския фонд за стратегически инвестиции на подадени от България проекти (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. РУШЕН МЕХМЕД РИЗА, относно искане за обезщетение по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (връчен на 8 май 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно основен ремонт на участък от път "III - 5031 - Гълъбово - Опан - Стара Загора", в регулацията на гр. Гълъбово (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно средствата отпуснати по програми на Европейския съюз и от бюджета на страната за финансиране, изграждане и ремонт на второкласни и третокласни пътища през 2015 г (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно развитието на водната стратегия и реформа на сектор ВиК в Република България (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно критичното състояние на третокласен път |||-502 свързващ град Полски Тръмбеш с град Павликени (до разклона на с. Патреш) (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно инцидент в хотел Вероника в комплекса Слънчев ден, община Варна (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно свлачищата на територията на Смолянска област (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, относно рехабилитация на републиканската пътна мрежа в област Шумен (връчен на 8 май 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно проверка на обстоятелствата и условията свързани със съхранение на боеприпасите в с. Иганово, обл. Пловдив (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно правения в момента функционален анализ от външна фирма на структурата на Министерство на отбраната (връчен на 8 май 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на питане от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ, относно нормативната уредба, регулираща смяна предназначението на неизползваеми училищни сгради (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно проверка на нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в гр. Добрич (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно обучаване на първокласници (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, относно информация, свързана с ефективността на действие на Закона за развитие на академичния състав в Република България (връчен на 8 май 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ, относно изграждането на регистър на болните от диабет в Република България (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно освобождаването на д-р Дечо Дечев от поста изпълнителен директор на Университетска болница "Св. Иван Рилски" (връчен на 8 май 2015 г.).

Вежди Рашидов, министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно предоставяне на общественото внимание на договора за ремонт на Националната гимназия за древни езици и култура "Константин Кирил Философ", гр. София (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ, относно проект на Закон за доброволчеството (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ, относно собствеността и статута на Караджа паша джамия - джамия в гр. Гоце Делчев, обл. Благоевград (връчен на 8 май 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАТЯ НИКОЛАЕВА ПОПОВА, относно реализация на проекти, одобрени за финансиране от Управителния съвет на Националния доверителен екофонд (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно контролирано изпускане на язовирите (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно добив на полезни изкопаеми (строителни материали) в района на р. Тополница, общ. Копривщица (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно добив на полезни изкопаеми (строителни материали) в района на местността река Петрешка, община Копривщица (връчен на 8 май 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА и ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА, относно депозирани парични средства на Южноцентрално държавно предприятие, гр. Смолян и неговите поделения в Корпоративна търговска банка (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно прилагането на Закона за подпомагане на земеделските производители, с приетите промени през 2015 г. (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно щетите в родопската гора следствие на усложнената зимна обстановка в Смолянска област (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ, относно ловни територии от ловните дружини в следните населени места: с. Гюльовца, с. Оризаре, с. Кошарица, с. Раковско, и с. Приселци, общ. Несебър, обл. Бургас (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ, относно неизпълнение на съдебни решения на Административен съд - София град (АССГ) от Държавен фонд "Земеделие" и неизплащане на дължими субсидии по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., Схемите за единно плащане на площ (СЕЕП) и мярката Агроекологични плащания (АЕП) на земеделския производител Георги Стамболиев (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно процедура по мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя", прилагана от Изпълнителната агенция по лозята и виното, даваща индикации за корупция в особено големи размери (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно отказа на България от участие в световното изложение Експо 2015 в Милано (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно стопанисването на държавния поземлен фонд в Смолянска област (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно ваксинацията срещу заболяването по преживните животни "син език" (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно действията на директора на ДГС - Айтос (връчен на 8 май 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ, относно приватизационни ангажименти на ЧЕЗ по приватизацията на ТЕЦ Варна (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ, относно спазване условията за безопасност във "Военен завод-Сливен" и гаранции за живота и здравето на хората в околните населени места (връчен на 8 май 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ ПЕТРОВ ЦОЧЕВ, относно споразумението с "Уестингхауз" за изграждане на 7 блок на прощадката на АЕЦ "Козлодуй" (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, относно изясняване на собствеността на канал през село Яна (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно намалена цена за разполагаемост на енергията на електроцентралите ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Марица Изток 1" и ТЕЦ "Контур Глобал Марица Изток 3" (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно аварийна помощ на електрическа енергия от съседни страни (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно нещастният случай от 07.04.2015 г. в мина Оброчище (връчен на 8 май 2015 г.).

Красен Кралев, министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно изградената допинг лаборатория (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно развитеие на детско - юношеския спорт в България - приоритети и перспективи за развитие (връчен на 8 май 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ, относно възможностите за инвестиране в спортни бази и в саниране на спортните училища и спортни съоръжения (връчен на 8 май 2015 г.).===Отговорено в заседанието:

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси:

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно стратегията за ново антикорупционно звено.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация:

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на питане от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА, относно искане от Европейската комисия чрез една от дирекциите на МВР на финансова помощ в размер на 8402845.89 евро (16 385 549 лв.) за "спешни мерки", е цел по-добро обгрижване на незаконните имигранти, нахлуващи през зелената българо-турска граница.

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно назначаване и командироване на служители по границата с Република Турция.

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно възстановяването на 24-часовия режим на работа в Главна дирекция "Гранична полиция" на Гранично полицейско управление - Малко Търново.

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно възможност за електронен обмен на данни между масивите на МТИТС и МВР за МПС, подлежащи и непреминали в срок годишен технически преглед и необходимите мерки.

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно реда за осъществяване на задържане, оборудване на помещения за задържани лица и реда в тях.

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно обезпеченост със служебни униформи за близо 30 000 служители на МВР.

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно инцидент в хотел Вероника в комплекса Слънчев ден, община Варна.

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно указание на изпълнителния директор на АСП с № 9103-10/29.01.2015 г.

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно проблеми на български граждани, които са работили в Гърция и са плащали редовно социалните си осигуровки.

Вежди Рашидов, министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно откраднати и/или подменени близо 1500 експоната от фондовете на музея на Освободителната война в град Бяла, област Русе.

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно възстановяване в местността "Кръста" в столичния район Лозенец на каменния кръст-мемориален паметник, изграден през 1878 г.

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно неправомерни назначения в музея в Нова Загора.

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Устен отговор в заседанието на 8 май 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно заплахите от криза на предстоящия туристически сезон.
Форма за търсене
Ключова дума