Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/06/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа
I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно инцидент на полигона в Анево.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно индикатори за успешно усвояване на Европейските фондове в България.

III. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно решаването на въпроса с квалификацията на лекарите след получаване на специалност.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно обявените намерения за сливане на лечебни заведения.

5. Питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечение на онкологичноболните пациенти.

6. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно финансиране лечението на острите левкемии.

IV. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно охраната на учебните заведения на територията на Столична община към Министерство на културата.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно освобождаването на хабилитираните специалисти от Националния музеен комплекс.

3. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно ЗИД на Закона за радиото и телевизията.

4. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно политиката на Министерството на културата по опазването на сградите - паметници на културата и прилагането на чл. 76 от Закона за културното наследство.

V. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно политиката на Министерство на земеделието и храните по осъществяване на контрола по безопасност на храните.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно оградените площи на ловните стопанства, като капани за масово избиване на животни.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нередности в стопанисването и инвентаризацията на горите в община Самоков.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно предвидена оптимизация на структурата на Българска агенция за безопасност на храните.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно невъзстановени земеделски земи на жители от с. Могилица, обл. Смолян.

6. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно дезинфекцирането на превозни средства минаващи през митница Свиленград.

7. Въпрос от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА относно кадровата политика в "Напоителни системи" ЕАД.

8. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно компенсиране загубите на фермерите за ниските изкупни цени на млякото.

9. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно план за земеразделяне на землището в град Дългопол.

10. Питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно краткосрочната и дългосрочната политика на Министерството на земеделието и храните за възстановяване на мелиоративните системи и респективно на земеделските култури, зависещи от качествено напояване.

11. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно използване на материала от дърветата, паднали в Смолянска област по време на обилните снеговалежи.

12. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на земеделието и храните, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.

13. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно действията на МЗХ по въпроса с масовите съкращения в Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево.

14. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно разширяване и модернизиране на дейността на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" към Министерството на земеделието и храните.

15. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно Споразумението за сътрудничество в сферата на земеделието с Република Турция (март 2015 г.).

VI. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно полет до Разград и протокол за използване на Авиоотряд 28 от длъжностни и трети лица.

3. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно електронно управление.

4. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни действия, които ще бъдат предприети, с цел прекратяване на порочната практика с нерегламентираното получаване на шофьорски книжки.

5. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно кражба на горива и инфраструктурни съоръжения в БДЖ.

VII. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно инцидент на полигона в Анево.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ относно установени неправомерни практики във Военномедицинска академия София.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Христиан Митев, и Гроздан Караджов;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев - на 2 въпроса от народните представители Борислав Иглев, и Светла Бъчварова и Добрин Данев;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 2 въпроса от народните представители Петър Христов Петров, и Светла Бъчварова, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Жельо Бойчев, и Велизар Енчев;
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Стефани Михайлова;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос от народния представител Миглена Александрова;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров и група народни представители;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпрос с писмен отговор от народния представител Стефани Михайлова.
На основание чл. 92, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Мая Манолова към министър-председателя на Република България Бойко Борисов;
- 2 въпроса от народните представители Михаил Миков, и Филип Попов към министъра на земеделието и храните Десислава Танева;
- въпрос от народния представител Драгомир Стойнев към заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- въпрос от народните представители Иван К. Иванов и Румен Христов към министъра на земеделието и храните Десислава Танева;
- 2 въпроса от народните представители Владимир Тошев, и Любомир Владимиров към министъра на здравеопазването Петър Москов.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, министърът на младежта и спорта Красен Кралев, и министърът на правосъдието Христо Иванов.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката Божидар Лукарски.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на външните работи Даниел Митов, и министърът на финансите Владислав Горанов.Отдел „Пленарни заседания”
Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА, относно позицията на Министерството на вътрешните работи по препоръките, съдържащи се в публичното изявление за положението в България на Комисията за преотвратяване на изтезанията, нечовешкото и унизително отнасяне към Съвета на Европа (връчен на 19 юни 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно Гербов знак на Главно управление "Пътища" от времето на НРБ, находящ се и до момента на фасадата на Агенция "Пътна инфраструктура" (връчен на 19 юни 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ, относно състоянието на отсечката между селата Ребърково и Новачене на международния път Е-79 и изграждане на скоростен път Мездра - Ботевград (връчен на 19 юни 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ, относно статуса на проф. Петко Стоянов Петков, който след проверка на правната комисия на Министерството, бившият министър - Сергей Игнатов, обяви за незаконен ректор на Държавния университет "проф. д-р Асен Златаров" Бургас. Същият продължава да бъде ректор и в момента. (връчен на 19 юни 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ, относно Годишната оперативна програма на Фонд "Научни изследвания" (връчен на 19 юни 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ, относно извършена одитна проверка на Фонд "Научни изследвания" (връчен на 19 юни 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ, относно финансирането на консумативите за инсулиновите помпи за деца до 18 годишна възраст (връчен на 19 юни 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА, относно задължителните ваксини (връчен на 19 юни 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно одобрени за финансиране екологични обекти със средства от Държавен бюджет за 2015 г., по Решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от 26.02.2015 г (връчен на 19 юни 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно финансиране на проект на общ. Пловдив: "Депо за неопасни отпадъци - с. Шишманци, общ. Раковски, етап II", със средства от трансфера по Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г (връчен на 19 юни 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно източници за финансиране на "Закриване и рекултивация на депо за битови отпадъци - с. Долни Богров" (връчен на 19 юни 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно интегриран воден проект на гр. Пловдив (връчен на 19 юни 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно индикатори за успешно усвояване на Европейските фондове в България.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно инцидент на полигона в Анево.

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно решаването на проблеми в областта на детското здравеопазване.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно решаването на въпроса с квалификацията на лекарите след получаване на специалност.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ, относно мерки за намаляване на нарушенията при възлагане на обществени поръчки в системата на здравеопазването.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ТАНЧЕВ и БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ, относно обявените намерения за сливане на лечебни заведения.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на питане от н.п. МАЯ БОЖИДАРОВА МАНОЛОВА, относно политиката на Министерството на здравеопазването за лечение на онкологичноболните пациенти.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно финансиране лечението на острите левкемии.

Вежди Рашидов, министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ, относно охраната на учебните заведения на територията на Столична община към Министерство на културата.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно освобождаването на хабилитираните специалисти от Националния музеен комплекс.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно ЗИД на Закона за радиото и телевизията.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно политиката на Министерството на културата по опазването на сградите - паметници на културата и прилагането на чл. 76 от Закона за културното наследство.

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно политиката на Министерство на земеделието и храните по осъществяване на контрола по безопасност на храните.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно оградените площи на ловните стопанства, като капани за масово избиване на животни.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно предвидена оптимизация на структурата на Българска агенция за безопасност на храните.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ, относно невъзстановени земеделски земи на жители от с. Могилица, обл. Смолян.

Устен отговор в заседанието на 19 юни 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно компенсиране загубите на фермерите за ниските изкупни цени на млякото.
Форма за търсене
Ключова дума