Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
17/07/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Бойко Борисов, Министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно участие на академичните среди в работата на българското правителство.

II. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно умишлено унищожаване на земеделски култури на площ 3500 дка в землищата на с. Селановци, общ. Оряхово, и с. Галиче, общ. Бяла Слатина.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно забавяне при изплащане на обезщетение на бивши служители на Министерството на вътрешните работи.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно структуриране на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно информация за работата на Министерството на вътрешните работи - Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

III. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно полет до Разград и протокол за използване на Авиоотряд 28 от длъжностни и трети лица.

2. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно кражба на горива и инфраструктурни съоръжения в БДЖ.

3. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни действия, които ще бъдат предприети, с цел прекратяване на порочната практика с нерегламентираното получаване на шофьорски книжки.

IV. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно mромяна в трасето на автомагистрала "Хемус".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно довършване на разширението на южната дъга от Околовръстното шосе на столицата и свързването му с автомагистрала "Тракия" и "Люлин".

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно финансовото състояние на "ВИК" АД - гр. Ловеч.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно разрешение за строеж в зелена площ, междублоково пространство, блокове 112, 113 и 114 в жк. Обеля.

V. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно нередности в стопанисването и инвентаризацията на горите в община Самоков.

2. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно помощи за млекопроизводителите.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно план за земеразделяне на землището в град Дългопол.

4. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно унищожаване на горски масиви в общ. Белоградчик.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно използване на материала от дърветата, паднали в Смолянска област по време на обилните снеговалежи.

6. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на земеделието и храните, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.

7. Въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА относно действията на МЗХ по въпроса с масовите съкращения в Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево.

8. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ относно разширяване и модернизиране на дейността на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" към Министерството на земеделието и храните.

9. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно Споразумението за сътрудничество в сферата на земеделието с Република Турция (март 2015 г.).

10. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно изпълнението на контролните функции от Българската агенция по безопасност на храните за използването на разрешени препарати за растителна защита на територията на страната.

11. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ И ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък.

12. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно изискване за предварително разрешение на областните дирекции "Земеделие" при строителство в земеделски земи.

VI. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно проверки за почтеност на магистрати от Националното бюро за преотвратяване на корупцията или от инспектората към ВСС.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно дискриминационно отношение на Съвета на гражданство при Министерство на правосъдието към българите-гагаузи.

VII. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ относно починало новородено в Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" АД, гр. Видин.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно употреба на марихуана и нейни деривати за медицински цели.

3. Питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването за изнесените дейности в частни заведения.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно песпективите пред МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД.

VIII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно замърсяване на въздуха в Пирдоп и Златица.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно опасно замърсяване на питейната вода в с. Дамяново - община Севлиево.

IX. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно ангажиране на политолози и журналисти от Министерството на отбраната за изнасяне на лекции във военните гарнизони в страната.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно отдаване под наем на военно поделение на територията на община Ихтиман, село Костадинкино.

X. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно обща визия на Министерството на образованието за изработването на нов Закон за висшето образование.

XI. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно перспективите за развитие на Драматичния театър в гр. Ловеч.

XII. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно политиката на Министерството на финансите по отношение определянето на законната лихва, премахване на понастоящем санкционния й характер и възможността за диференциация на размера на законната лихва за забава на физически лица и търговци.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно въвеждане на изискване с Наредба № Н-18 на Министерството на финансите на измервателни уреди за земеделските производители.

XIII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изтичане на предвидения в Закона за енергетиката срок за изкупуване от ЕРП-та на енергийни обекти и съоръжения, представляващи елемент от мрежата, които трябва да бъдат собственост на лицензирани енергийни предприятия.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерките по изпълнение на чл. 84, ал. 6 от Закона за енергетиката.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно техническото състояние на Националната газопреносна мрежа, и в частност северния полупръстен от Вълчи дол до газовото хранилище Чирен.

4. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно бъдещето на проектната компания "Южен поток България" АД.

5. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно задълженията на "Топлофикация София" ЕАД.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно обстойно анализираните в Министерството на енергетиката проблеми, поставени от изп. директор на "Булгартрансгаз" ЕАД с писмо, № 04-04-2484/10.06.2015 г до министъра на енергетиката.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 3 въпроса от народните представители Гюнай Хюсмен, Чавдар Георгиев, и Дора Янкова и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Димитър Байрактаров и Силвия Хубенова, Джевдет Чакъров, и Михо Михов;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос от народния представител Мариана Бояджиева, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Митхат Метин;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпрос с писмен отговор от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на въпрос от народните представители Дора Янкова, Кирчо Карагьозов и Добрин Данев;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева - на въпрос от народния представител Корнелия Нинова, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Джевдет Чакъров;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 3 въпроса от народните представители Кирил Добрев и Радослав Стойчев, Красимир Янков, и Георги Кадиев.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Гюнай Хюсмен – към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Иван Вълков – към министъра на отбраната Николай Ненчев;
- въпрос от народните представители Хюсеин Хафъзов и Шабанали Дурмуш – към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- въпрос от народния представител Хасан Адемов - към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Иван Пенков Иванов - към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Ахмед Ахмедов - към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова;
- въпрос от народния представител Явор Хайтов - към министъра на правосъдието Христо Иванов;
- 2 въпроса от народния представител Борислав Иглев - към министъра на енергетиката Теменужка Петкова, и към министъра на земеделието и храните Десислава Танева;
- 2 въпроса от народния представител Любомир Владимиров - към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра околната среда и водите Ивелина Василева;
- 5 въпроса от народния представител Мая Манолова - към министър-председателя на Република България Бойко Борисов, към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова (2 въпроса), към министъра на земеделието и храните Десислава Танева, и към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- 7 въпроса и 2 питания от народния представител Слави Бинев – към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски (2 въпроса и 1 питане), към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, към министъра на културата Вежди Рашидов, към министъра на отбраната Николай Ненчев, и към министъра на икономиката Божидар Лукарски.
Поради ползването на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николина Ангелкова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин и министърът на външните работи Даниел Митов.


Отдел „Пленарни заседания”
Връчени писмени отговори в пленарна зала:
Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно система за мониторинг и оценка на ОДМВР (връчен на 17 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно изграждане на системи за видео наблюдение в общините и свързването им към МВР за превенция на престъпността и подсигуряване на сигурността на гражданите (връчен на 17 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно мерки, взети от Министерството на вътрешните работи срещу установените адресни регистрации в нарушение на закона (връчен на 17 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ и СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА, относно бедствено положение, предизвикано от свлачище, което е отнесло пътя за селата Лясково, Яврово и Добралък в област Пловдив (връчен на 17 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ, относно продължаващи посегателства върху селскостопанската продукция и умишлено унищожаването на посевите от слънчоглед и царевица, засети (връчен на 17 юли 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно ремонт на републикански път ІІІ-7306/ІІ-73 Лозарево - Черница - Сунгурларе - Чубра - границата с област Сливен/ (връчен на 17 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща обл. Монтана и обл. Видин (връчен на 17 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно гражданска регистрация в община Банско (връчен на 17 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ, относно Община Разград е бенефициент по Проект "Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град Разград", по договор за Безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/009 по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от ЕС, чрез Европейския фонд за регионално развитие (връчен на 17 юли 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ, относно реализирани приходи на Министерство на отбраната за първото полугодие на 2015 г (връчен на 17 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ, относно изпълнение на капиталовите разходи на Министерство на отбраната за първото полугодие на 2015 г (връчен на 17 юли 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и СЕМИР ХУСЕИН АБУ МЕЛИХ, относно отдадени площи в заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие (връчен на 17 юли 2015 г.).

Вежди Рашидов, министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ, относно строително-монтажни работи в централна градска част в гр. Разград, засягащи паметници на културата (връчен на 17 юли 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ, относно подпомагане на птицевъди, свиневъди, производители на плодове и зеленчуци (връчен на 17 юли 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ, относно реализация на новата Държавна агенция "Електронно управление" (връчен на 17 юли 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изкупуване на високоефективна електроенергия при комбинирано производство (връчен на 17 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно икономически ефективната цена, която обществото ще плати за удължаване на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй (връчен на 17 юли 2015 г.).

Красен Кралев, министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно субсидирането на Българския футболен съюз от компетентния държавен орган в областта на спорта (връчен на 17 юли 2015 г.).===
Отговорено в заседанието:

Бойко Борисов, Министър-председател:

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно участие на академичните среди в работата на българското правителство.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно умишлено унищожаване на земеделски култури на площ 3500 дка в землищата на с. Селановци, общ. Оряхово, и с. Галиче, общ. Бяла Слатина.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно забавяне при изплащане на обезщетение на бивши служители на Министерството на вътрешните работи.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно структуриране на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно информация за работата на Министерството на вътрешните работи - Главна дирекция "Борба с организираната престъпност".

Владислав Горанов, министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на питане от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно политиката на Министерството на финансите по отношение определянето на законната лихва, премахване на понастоящем санкционния й характер и възможността за диференциация на размера на законната лихва за забава на физически лица и търговци.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно въвеждане на изискване с Наредба № Н-18 на Министерството на финансите на измервателни уреди за земеделските производители.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно размер на вноската на БНБ в държавния бюджет за 2013 г., 2014 г. и размер и разпределение на разходите за някои дейности.

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно промяна в трасето на автомагистрала "Хемус".

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно довършване на разширението на южната дъга от Околовръстното шосе на столицата и свързването му с автомагистрала "Тракия" и "Люлин".

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно разрешение за строеж в зелена площ, междублоково пространство, блокове 112, 113 и 114 в жк. Обеля.

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно ангажиране на политолози и журналисти от Министерството на отбраната за изнасяне на лекции във военните гарнизони в страната.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно отдаване под наем на военно поделение на територията на община Ихтиман, село Костадинкино.

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно проверки за почтеност на магистрати от Националното бюро за преотвратяване на корупцията или от инспектората към ВСС.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно дискриминационно отношение на Съвета на гражданство при Министерство на правосъдието към българите-гагаузи.

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно употреба на марихуана и нейни деривати за медицински цели.

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно опасно замърсяване на питейната вода в с. Дамяново - община Севлиево.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно замърсяване на въздуха в Пирдоп и Златица.

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно нередности в стопанисването и инвентаризацията на горите в община Самоков.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно помощи за млекопроизводителите.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно план за земеразделяне на землището в град Дългопол.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно унищожаване на горски масиви в общ. Белоградчик.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ, относно използване на материала от дърветата, паднали в Смолянска област по време на обилните снеговалежи.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно дружества с държавно участие, чиито принципал е Министерството на земеделието и храните, които са имали средства в "КТБ" АД - размер на средствата, лихвени и др. условия.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА, относно действията на МЗХ по въпроса с масовите съкращения в Добруджански земеделски институт - Генерал Тошево.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно разширяване и модернизиране на дейността на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" към Министерството на земеделието и храните.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно Споразумението за сътрудничество в сферата на земеделието с Република Турция (март 2015 г.).

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно изпълнението на контролните функции от Българската агенция по безопасност на храните за използването на разрешени препарати за растителна защита на територията на страната.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ И ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно Институт по розата и етеричномаслените култури - Казанлък.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно изискване за предварително разрешение на областните дирекции "Земеделие" при строителство в земеделски земи.

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно полет до Разград и протокол за използване на Авиоотряд 28 от длъжностни и трети лица.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно конкретни действия, които ще бъдат предприети, с цел прекратяване на порочната практика с нерегламентираното получаване на шофьорски книжки.

Устен отговор в заседанието на 17 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно кражба на горива и инфраструктурни съоръжения в БДЖ.
Форма за търсене
Ключова дума