Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
24/07/2015
Парламентарен контрол

I. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно демографската перспектива пред страната.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно неизплатени възнаграждения.

3. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно неизплатени заплати и прекратяване на трудовите правоотношения на близо 200 шивачки от град Лом.

4. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно демографската политика и мерките за справяне с младежката безработица.

II. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно Годишна програма.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно изтичане на предвидения в Закона за енергетиката срок за изкупуване от ЕРП-та на енергийни обекти и съоръжения, представляващи елемент от мрежата, които трябва да бъдат собственост на лицензирани енергийни предприятия.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно мерките по изпълнение на чл. 84, ал. 6 от Закона за енергетиката.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно техническото състояние на Националната газопреносна мрежа, и в частност северния полупръстен от Вълчи дол до газовото хранилище Чирен.

4. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно бъдещето на проектната компания "Южен поток България" АД.

5. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно задълженията на "Топлофикация София" ЕАД.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно обстойно анализираните в Министерството на енергетиката проблеми, поставени от изп. директор на "Булгартрансгаз" ЕАД с писмо, № 04-04-2484/10.06.2015 г до министъра на енергетиката.

IV. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно рекламна кампания.

2. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно проверка състоянието и възможности за ефективно използване на природните ресурси в Шабленски регион.

V. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика по опазване на паметници на културата с национално значение.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно перспективите за развитие на Драматичния театър в гр. Ловеч.

VI. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно разполагане на допълнителни военни сили на САЩ на територията на Република България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно имоти със статут на частна и публична държавна собственост, находящи се в Бургаска област, с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната, предвидени за осъществяване на разпоредителни действия - продажба през 2015 г.

3. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно възстановяване на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия.

4. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно обидна демонстрация на сила от американски военни самолети над събора в Рожен.

VII. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно напредък по облекчаването на визовия режим и последващото му премахване за български граждани, които пътуват в САЩ, подобно на постигнатото споразумение с Канада от 1.01.2016 г.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно изпълнение на Решение на Народното събрание на Република България от 8.04.2011 г.

VIII. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно обща визия на Министерството на образованието за изработването на нов Закон за висшето образование.

2. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно създаденото напрежение и несигурност в управлението на Стопанска академия "Димитър А.Ценов" - гр.Свищов и организирането на учебната 2015 г - 2016 г. в учебното заведение.

IX. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно схема за държавна помощ, "Намаляване на акцизната ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система ваучери за гориво".

X. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно политиката по развитие и реформа на военното правосъдие в Република България.

XI. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ относно песпективите пред МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД.

2. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно имоти на Специализираната болница за рехабилитация (СБР) в община Костенец.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно забавената реимбурсация на лекарството за миелофиброза от НЗОК.

4. Питане от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването към спешната медицинска помощ в страната.

XII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно изпълнение на комуникационен план на Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г.

XIII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно електронно управление.

3. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за справяне с корупционните практики.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 3 въпроса от народните представители Явор Хайтов, Кирил Добрев и Георги Кадиев, и Светослав Белемезов;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на въпрос с писмен отговор от народния представител Чавдар Пейчев;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос от народния представител Иван Станков;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 3 въпроса от народните представители Филип Попов, Светла Бъчварова и Красимир Янков, и Иван Станков и Светослав Белемезов;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева - на 2 въпроса от народните представители Петър Славов, и Невин Хасан, и на питане от народния представител Дора Янкова;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова - на въпрос с писмен отговор от народния представител Вили Лилков;
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Явор Хайтов, и Любомир Владимиров, и на 2 въпроса от народните представители Филип Попов, и Красимира Ковачка.
На основание чл. 92, ал. 4 и чл. 97, ал. 3 от ПОДНС, поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 3 въпроса от народния представител Любомир Владимиров – към заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, към министъра на здравеопазването Петър Москов, и към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева;
- въпрос от народния представител Борислав Иглев - към министъра на енергетиката Теменужка Петкова;
- 3 въпроса от народния представител Мая Манолова - към министър-председателя на Република България Бойко Борисов, към министъра на земеделието и храните Десислава Танева, и към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- въпрос от народния представител Красимир Янков - към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- въпрос от народния представител Корнелия Нинова - към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева.
Поради предварително поет ангажимент за участие в работна среща, свързана с напредъка в изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Отдел „Пленарни заседания”
Връчени писмени отговори в пленарна зала:
Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно финансиране на аварийно-възстановителни работи от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за пътя Асеновград-Лясково-Яворово-Добралък (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ, относно неправомерни действия от служители на РУМВР - Айтос (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно полицейски произвол над Николай Колев-Босия (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА, относно ремонт на сградата на първото килийно училище в двора на църквата "Св. Георги", в гр. Горна Оряховица (връчен на 24 юли 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ, относно работата на Агенцията по заетостта (връчен на 24 юли 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Смолян за 2014г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР СЛАВЧЕВ ПЕЙЧЕВ, относно дейността и финансовия контрол на юридически лица, опериращи като автоморги (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Баните (Смолянска област) за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Борино (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Доспат (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Девин (Смолянска област) за 2014г . и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Чепеларе (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Рудозем(Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Мадан (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Златоград (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно финансовото състояние на община Неделино (Смолянска област) за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 24 юли 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно начина на разходване и контрол на средствата за ремонт на АМ "Тракия" и АМ "Хемус" (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно финансовото състояние на "ВИК" АД - гр. Ловеч (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно лошото състояние на третокласен път "Юговски разклон - Лъки" (III-861) в общ. Лъки, Пловдивска област (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР КИРИЛОВ БАЙРАКТАРОВ и СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА, относно необходимостта за спешно възстановяване на пътя Асеновград - Асенова крепост и алтернативният път за селата Лясково, Яврово и Добралък в община Куклен (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно порочни практики при строителството на големи инфраструктурни проекти (връчен на 24 юли 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно инцидент на полигона в Анево (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ, относно спазване на процедурата за провеждане на конкурс при назначаването на висши държавни служители (връчен на 24 юли 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ, относно нарушения в Професионална гимназия по хранителни и химически технологии - Пазарджик (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИТХАТ САБРИ МЕТИН, относно разкриване на неправомерна процедура за разработване и защита на дисертационен труд на д-р Й. В. и д-р Г. Д. към Катедра по ортопедия и травматология към МУ - Плевен (връчен на 24 юли 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА, относно неспазване на Наредба № 5 от 04.03.1996 г. на Министерство на здравеопазването (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ; ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; ДАРИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ; ДЖЕМА МАРИНОВА ГРОЗДАНОВА; ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ; ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ХРИСТОВ; МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА; МИЛЕНА ЦВЕТАНОВА ДАМЯНОВА, относно реимбурсация на инсулинови помпи и консумативи за тях за деца под 18 години (връчен на 31 юли 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно вероятни замърсявания на въздуха на гр. Русе и гр. Мартен от "Монтюпе" ЕООД (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, относно изграждане и експлоатация на пречиствателни станции за отпадъчни води в агломерациите по българското Черноморие (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СТЕФАНИ МИХНЕВА МИХАЙЛОВА, относно санкции за неизвършена дейност по поддържане на безопасно ниво на водите в котловина на рудник "Кремиковци" (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ, относно програмата за развитие на тролейбусен транспорт от правителството на г-н Бойко Борисов за големите градове в България (връчен на 23 юли 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ и РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, относно политиката на Министерството на земеделието и храните към процеса на все по-силно заливане и заблатяване на земеделски земи, къщи и дворове на живеещите около делтите на реките Дунав и Янтра, в района на Централна северна България (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно краткосрочната и дългосрочната политика на Министерството на земеделието и храните за възстановяване на мелиоративните системи и респективно на земеделските култури, зависещи от качествено напояване (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. НИКОЛА ПЕЙЧЕВ ХАДЖИЙСКИ, относно приложението на чл. 10, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно възможност за закупуване или учредяване право на ползване на земя в Шабла - юг от рибарски кооперации (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно проверка цените на водата за поливане, съответствието на площите за пасища с предназначението им и възможността за изграждане на зеленчукова борса в община Шабла (връчен на 24 юли 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно противоречие между Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и областния ушравител на Благоевград във връзка с транспортната схема, което засяга интересите на жителите на общини от Югозападна България (връчен на 24 юли 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно освобождаването на метрологичен контрол на нивомерни измервателни системи, използвани при продажба на течни горива (връчен на 24 юли 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КАЛИНА ПЕТРОВА БАЛАБАНОВА и НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ, относно злоупотреби с държавните галерии в мина Оброчище (връчен на 24 юли 2015 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ, относно сериозно закъснение на подготовката и потенциални рискове при преминаване към пълна либерализация на енергийния пазар в България (връчен на 24 юли 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на питане от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно демографската перспектива пред страната.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно демографската политика и мерките за справяне с младежката безработица.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно неизплатени възнаграждения.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, относно неизплатени заплати и прекратяване на трудовите правоотношения на близо 200 шивачки от град Лом.

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно разполагане на допълнителни военни сили на САЩ на територията на Република България.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно възстановяване на Висшето военновъздушно училище в Долна Митрополия.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ, относно обидна демонстрация на сила от американски военни самолети над събора в Рожен.

Даниел Митов, министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно напредък по облекчаването на визовия режим и последващото му премахване за български граждани, които пътуват в САЩ, подобно на постигнатото споразумение с Канада от 1.01.2016 г.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно изпълнение на Решение на Народното събрание на Република България от 8.04.2011 г.

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на питане от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ, относно политиката по развитие и реформа на военното правосъдие в Република България.

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на питане от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно обща визия на Министерството на образованието за изработването на нов Закон за висшето образование.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, относно създаденото напрежение и несигурност в управлението на Стопанска академия "Димитър А.Ценов" - гр.Свищов и организирането на учебната 2015 г - 2016 г. в учебното заведение.

Вежди Рашидов, министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно политика по опазване на паметници на културата с национално значение.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно перспективите за развитие на Драматичния театър в гр. Ловеч.

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; КИРЧО ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ, относно схема за държавна помощ, "Намаляване на акцизната ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система ваучери за гориво".

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно бюрократични пречки пред иновативни бизнес начинания.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно електронно управление.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно политиката на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за справяне с корупционните практики.

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно Годишна програма.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно изтичане на предвидения в Закона за енергетиката срок за изкупуване от ЕРП-та на енергийни обекти и съоръжения, представляващи елемент от мрежата, които трябва да бъдат собственост на лицензирани енергийни предприятия.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно мерките по изпълнение на чл. 84, ал. 6 от Закона за енергетиката.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно техническото състояние на Националната газопреносна мрежа, и в частност северния полупръстен от Вълчи дол до газовото хранилище Чирен.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно бъдещето на проектната компания "Южен поток България" АД.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно задълженията на "Топлофикация София" ЕАД.

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно рекламна кампания.

Устен отговор в заседанието на 24 юли 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно проверка състоянието и възможности за ефективно използване на природните ресурси в Шабленски регион.
Форма за търсене
Ключова дума