Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
07/03/2003
I. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. МАРИНА БОРИСОВА ДИКОВА и СНЕЖАНА ВЕЛИКОВА ГРОЗДИЛОВА относно предприемане на мерки за подобряване на финансовото състояние на мина "Пирин" ЕАД, гр. Симитли, Благоевградска област.
2. Питане от н.п. ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ, ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ АБАДЖИЕВ относно използване на алтернативно гориво в топлоелектрическите централи.
3. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ относно изработването на билбордове по повод визитата на Президента на Русия, г-н Владимир Путин.

II. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. ХРИСТО ЙОРДАНОВ КИРЧЕВ относно създаване на Икономически зони в Република България.
2. Актуален въпрос от н.п. ВАНЯ КРУМОВА ЦВЕТКОВА относно източване на "МЕХАНИК" ООД - Кюстендил.
3. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно приватизацията и следприватизационния контрол, осъществени от Министерството на икономиката в бившия Комбинат за целулоза и хартия (КЦХ) в гр. Мизия.
4. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно приватизационния договор за "Мадара" АД, Шумен.
5. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ относно подготовка за приватизация на "Аудиовидео Орфей" и филмова студия "Време".

III. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно нарушения на трудовото законодателство в Търговско дружество "ТЕССО" - гр. Луковит.
2. Питане от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно спада на жизнения стандарт в страната.
3. Актуален въпрос от н.п. ТОМА ЯНКОВ ТОМОВ и КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно финансовите задължения на държавата по енергийните помощи.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно дейността на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

IV. Валентин Церовски, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:
1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно подобряване на водоснабдяването в населените места от Врачанска област чрез отстраняване на скритите течове на вода.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно водоснабдяване на град Трявна.
3. Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно изграждане на третокласен път 3704, свързващ автомагистрала "Тракия" със с. Ветрен.
4. Актуален въпрос от н.п. АСЕН ДИМИТРОВ ГАГАУЗОВ относно позицията на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по статута и дейността на водните сдружения в градовете Велико Търново, Сливен и Бургас.

V. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
1. Питане от н.п. ТОШО КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ относно заявление, изпратено на 29 ноември 2002 г. до министъра на вътрешните работи от Георги Константинов Георгиев, с искане за достъп до лично засягащи го разработки на Държавна сигурност.
2. Актуален въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПАНЕВ относно изказване на министъра на вътрешните работи в предаването "Седмицата" на Дарик радио от 22.02.2003 г.

VI. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно дисциплинарното уволнение на началника на РИО на Министерството на образованието и науката - Хасково на 17.01.2002 г. и неизпълнение на Решение № 11871 от 19.12.2002 г. на ВАС.
2. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно политиката на Министерството на образованието и науката за развитието на детските предучилищни заведения в България.

VII. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно закриването на жп линията Кюстендил - Гюешево.

VIII. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно заличаване на исторически места в Бургаска област.

IX. Неждет Моллов, министър без портфейл ще отговори на:
Питане от н.п. РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ относно ликвидиране последствията от стихийно бедствие в с. Милковица, община Гулянци, област Плевен.

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на държавната администрация Димитър Калчев - на актуален въпрос от народния представител Анели Чобанова;
-министърът на културата Божидар Абрашев - на питане от народния представител Кина Андреева;
- министърът на външните работи Соломон Паси - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Кръстьо Петков;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на актуален въпрос от народния представител Стойко Танков и на питане от народните представители Кръстьо Петков и Николай Камов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Стойко Танков;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на 2 актуални въпроса с писмен отговор от народните представители Стойчо Кацаров, и Димитър Игнатов, Борислав Китов и Стойчо Кацаров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на здравеопазването Божидар Финков.

Форма за търсене
Ключова дума