Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/09/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно икономически фактори, отговорни за недостатъчната конкуренция и оставащите високи цени на горивата при ниски котировки на барел петрол и отслабващ долар.

II. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ относно лошото материално-техническо обезпечаване на служителите на Министерството на вътрешните работи в обл. Враца.

2. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно закриване на групите "Спасителна дейност" в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно разрешение на специални разузнавателни средства.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно достъп до електронни регистри и услуги на гражданите.

III. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно ефективността на дознателските функции на Агенция "Митници".

2. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите).

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно административни пречки, които режимът на данъчните складове поставя пред конкуренцията на пазара на горивата и конкурентните доставки от ЕС.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно изпълнение на приходната част на Държавния бюджет.

IV. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно имоти със статут на частна и публична държавна собственост, находящи се в Бургаска област, с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната, предвидени за осъществяване на разпоредителни действия - продажба през 2015 г.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно нисколетящи военни самолети по поречието на реките Малка Арда и Давидковска, общ. Баните.

3. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно отправено искане за обезщетения от гражданите на с. Мокрен, с. Пъдарево и с. Г. Александрово, заради емитиране на вредни газове и шум от военен полигон Ново село.

V. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно имоти на Специализираната болница за рехабилитация (СБР) в община Костенец.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно забавената реимбурсация на лекарството за миелофиброза от НЗОК.

3. Питане от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно политиката на Министерството на здравеопазването към спешната медицинска помощ в страната.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно консорциум на болниците във Варна.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА относно необходимост от нова регулация за забрана на изкуствените транс мазнини у нас.

6. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата на Министерството на здравеопазването.

7. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно тежко пребития лекар - пациент на Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски", в Курило.

VI. Вежди Рашидов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно банята на Сюлейман Великолепни в "Акве Калиде" в Бургас.

VII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ относно тежък екологичен проблем и потенциален екологичен риск за жителите на гр. Мартен и гр. Русе.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно водоснабдяването на гр. Мизия, Врачанска област.

3. Въпрос от н.п. НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН относно мерките, които Министерството на околната среда и водите ще предприеме за защита от вредното въздействие на водите и предотвратяване на наводнение на с. Долец, общ. Дулово и на земеделските земи в землището на с. Паисиево, общ. Дулово.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно мерки за ограничаване обема на вредните емисии, отделяни от автомобилите и насърчаване ползването на по-екологични автомобили.

5. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно изграждането на язовир "Бяла" край Севлиево.

6. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно незаконен завод.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 3 въпроса от народните представители Красимир Янков, Велизар Енчев, и Магдалена Ташева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос от народния представител Стефан Кенов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Светослав Белемезов, и Вили Лилков;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Светослав Белемезов, и Мартин Димитров и Петър Славов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на въпрос с писмен отговор от народния представител Борислав Великов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народния представител Мая Манолова – към министър-председателя на Република България Бойко Борисов, и към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- въпрос от народния представител Кристиан Вигенин - към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- въпрос от народния представител Светлин Танчев - към заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева;
- въпрос от народния представител Филип Попов - към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- питане от народния представител Дора Янкова - към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева;
- питане от народния представител Слави Бинев – към министъра на правосъдието Христо Иванов.
Поради предварително поет служебен ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на икономиката Божидар Лукарски, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради предварително поет служебен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на външните работи Даниел Митов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Необходимо парламентарно време – 4 часа и 51 мин.

Отдел „Парламентарен контрол”


Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно достъп до оперативни праграми в Югозападен район (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансирането със средства от Европейския съюз на община Брезник, област Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансирането със средства от Европейския съюз на община Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансирането със средства от Европейския съюз на община Трън, област Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансирането със средства от Европейския съюз на община Земен, област Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансирането със средства от Европейския съюз на община Радомир, област Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансирането със средства от Европейския съюз на община Ковачевци, област Перник за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно спазване на трудовото законодателство в Завод за производство на автомобилни части - "Монтюпе" ЕООД, гр. Русе (връчен на 4 септември 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно продължаващите практики на предлагане на фалшиви счетоводно документи в район "Илиянци" в София (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, относно размер на общинския дълг към 30.06.2017 г. на общините от област Хасково (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансовото състояние на община Радомир, област Перник за 2014г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансовото състояние на община Перник за 2014г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансовото състояние на община Трън, област Перник за 2014г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансовото състояние на общ. Ковачевци, обл. Перник за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансовото състояние на общ. Земен, обл. Перник за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно финансовото състояние на общ. Брезник, обл. Перник за 2014 г. и първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 4 септември 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно прехвърляне собствеността на студентски общежития и столове към съответните университети (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно класацията на ВУЗ за финансиране по оперативна програма "Региони и растеж" на МРРБ по Приоритетна ос 2 (връчен на 4 септември 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно потенциален здравен риск, вследствие екологични замърсявания за жителите на гр. Мартен и гр. Русе (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ГОРОВ, относно песпективите пред МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ, относно отправено искане за обезщетения от гражданите на с. Мокрен, с. Пъдарево и с. Г. Александрово заради емитиране на вредни газове и шум от военен полигон Ново село (връчен на 4 септември 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно инвестиции за опазване и подобряване на околната среда в Югозападен район (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ, относно оповестена публично информация за някои кандидати в конкурса за директор на РИОСВ Бургас и необходимост от проверка за наличие на конфликт на интереси в РИОСВ - Бургас и РИОСВ - Хасково, включително от подадени преди това сигнали (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, относно проект "Изграждане на дубльор на ляв Владайски колектор" (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, относно проекти по ОПОС в общините от област Хасково (връчен на 4 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, относно проект "Изграждане на ВиК инфраструктура, ул. Кавала, ул. Безименна и ул. Черна, гр. Любимец" (връчен на 4 септември 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно обявени обществени поръчки от държавните горски предприятия за "Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на Годишен финансов отчет за 2015 година, съставен съгласно международните стандарти за финансово отчитане" (връчен на 4 септември 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно нивото на развитие на сектор транспорт в Югозападен район (връчен на 4 септември 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно икономическа стратегия за развитие на Югозападния район в Република България (връчен на 4 септември 2015 г.).

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно нивото на развитие в сектор туризъм в югозападен район (връчен на 4 септември 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно икономически фактори, отговорни за недостатъчната конкуренция и оставащите високи цени на горивата при ниски котировки на барел петрол и отслабващ долар.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ, относно лошото материално-техническо обезпечаване на служителите на Министерството на вътрешните работи в обл. Враца.

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно закриване на групите "Спасителна дейност" в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно разрешение на специални разузнавателни средства.

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно достъп до електронни регистри и услуги на гражданите.

Владислав Горанов, министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно ефективността на дознателските функции на Агенция "Митници".

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ, относно покриване на транспортните разходи на физически и юридически лица за извършени преки доставки на хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малките селища с население до 500 жители (без курортите).

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно административни пречки, които режимът на данъчните складове поставя пред конкуренцията на пазара на горивата и конкурентните доставки от ЕС.

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно изпълнение на приходната част на Държавния бюджет.

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ, относно имоти със статут на частна и публична държавна собственост, находящи се в Бургаска област, с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната, предвидени за осъществяване на разпоредителни действия - продажба през 2015 г.

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, относно нисколетящи военни самолети по поречието на реките Малка Арда и Давидковска, общ. Баните.

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ, относно отправено искане за обезщетения от гражданите на с. Мокрен, с. Пъдарево и с. Г. Александрово, заради емитиране на вредни газове и шум от военен полигон Ново село.

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ, относно имоти на Специализираната болница за рехабилитация (СБР) в община Костенец.

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на питане от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно политиката на Министерството на здравеопазването към спешната медицинска помощ в страната.

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно забавената реимбурсация на лекарството за миелофиброза от НЗОК.

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно консорциум на болниците във Варна.

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИРА АРАНГЕЛОВА КОВАЧКА, относно необходимост от нова регулация за забрана на изкуствените транс мазнини у нас.

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно Наредба № 3 от 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата на Министерството на здравеопазването.

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, относно тежко пребития лекар - пациент на Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски", в Курило.

Вежди Рашидов, министър на културата:

Устен отговор в заседанието на 4 септември 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно банята на Сюлейман Великолепни в "Акве Калиде" в Бургас.
Форма за търсене
Ключова дума