Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/09/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно липсата на реформи в държавната администрация.

2. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно различното третиране на служителите в държавния сектор по отношение изплащането на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно въведените "допълнителни организационни мерки за оптимизиране на полицейското присъствие в малките населени места".

4. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно анализ на пътно-транспортната обстановка и завишеният брой на пътно-транспортните произшествия.

II. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ относно изграждането на обходен път на град Димово.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно подобряване на инфраструктурата като мярка за противодействие на евентуални природни бедствия.

3. Въпрос от н.п. ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН относно републикански път III-2306 в отсечката Тодорово - Печеница - Средоселци - Къпиновци.

4. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно незаконен завод.

5. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА относно Национална Програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради.

6. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно недопустимото отлагане на събарянето на незаконните постройки в ромския квартал "Кремиковци" на община Гърмен.

III. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно изграждане на геотермална отоплителна система в гр. Златоград.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно водоснабдяването на гр. Мизия, Врачанска област.

3. Въпрос от н.п. НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН относно мерките, които Министерството на околната среда и водите ще предприеме за защита от вредното въздействие на водите и предотвратяване на наводнение на с. Долец, общ. Дулово и на земеделските земи в землището на с. Паисиево, общ. Дулово.

4. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно мерки за ограничаване обема на вредните емисии, отделяни от автомобилите и насърчаване ползването на по-екологични автомобили.

5. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно изграждането на язовир "Бяла" край Севлиево.

6. Въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ относно незаконен завод.

IV. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно подпомагане на земеделските стопани в с. Садина, общ. Попово.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно регистрирано заболяване от антракс по животните в област Варна.

3. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно ефективно разпределение на общинските пасища и мери според реалните нужди на животновъдите.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно работата на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" и проблеми, които не намират решение.

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно предоставяне на концесии за добив на подземни богатства в община Ивайловград.

VI. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно способността на Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Република България да бъдат ефективен партньор в НАТО и региона.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно политика на "отворени врати" към гражданите на Министерство на отбраната, включително разширяването й чрез даване на достъп до парка на резиденция "Лозенец".

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно ремонта на изтребителите "МиГ 29" и охраната на българското въздушно пространство от други държави.

VII. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно преговори за подписване на Договор за добросъседство с Република Македония и Република Сърбия.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно отправено искане за обезщетения от гражданите на с. Мокрен, с. Пъдарево и с. Г. Александрово заради емитиране на вредни газове и шум от военен полигон Ново село.

3. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно позиция на Република България относно Международния наказателен съд.

VIII. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика по въвеждане на електронно правосъдие.

IX. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно плачевното финансово състояние на астрономическата обсерватория "Рожен".

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова - на 5 въпроса с писмен отговор от народния представител Светослав Белемезов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Мартин Димитров;
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев - на питане от народните представители Мартин Димитров и Петър Славов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 6 въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова, Мартин Димитров, Петър Славов, Валентин Павлов (3 въпроса);
- министърът на здравеопазването Петър Москов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпрос с писмен отговор от народния представител Мартин Димитров;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Антони Тренчев;
- министърът на външните работи Даниел Митов – на 2 въпроса от народния представител Волен Сидеров;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Мартин Димитров, и Петър Славов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 5 въпроса от народния представител Мая Манолова – към министър-председателя на Република България Бойко Борисов, към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, към министъра на земеделието и храните Десислава Танева, и към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- въпрос от народния представител Магдалена Ташева - към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Петър Москов.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на икономиката Божидар Лукарски.

Отдел „Парламентарен контрол”

Връчени писмени отговори:
Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно степента на готовност за одобряване на Програмата за морско дело и рибарство /2014 - 2020/ (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно усвояването на европейските фондове по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) и Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство"(2007-2013) (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно Финансирането със средства от Европейския съюз на община Елена за 2014г. и за първото шестмесечие на 2015г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно финансирането със средства от Европейския съюз на община Велико Търново за 2014г. и за първото шестмесечие на 2015г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно финансирането със средства от Европейския съюз на община Горна Оряховица за 2014г. и за първото шестмесечие на 2015г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно финансирането със средства от Европейския съюз на община Полски Тръмбеш за 2014г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ и ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ, относно отдаване под наем на военно поделение на територията на общ. Ихтиман, с. Костадинкино (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични служебни дейности (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно изграждане на инженерно възпрепятстващо съоръжение (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно функции по ежедневно изпълнение на задължения в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в Районните управления в страната (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно броя на държавните служители, за които е създадена организация и издадени ръководни указания от страна на МВР по изпълнение на Параграф 49 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 15.08.2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно процедура по диференциране на длъжности в МВР, в контекста на създадена организация и издадени ръководни указания от страна на МВР към държавните служители от МВР, по изпълнение на § 59 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 15.08.2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно изпълнение и спазване на новите мерки относно спиране на ППС в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в Районните управления в страната (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно оценка на миграционна криза (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно миграционната криза (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ, относно пореден случай на полицейско насилие осъществено от началника на РУМВР - Полски Тръмбеш (връчен на 11 септември 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 11 септември 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на питане от н.п. ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА, относно обезщетения, съгласно Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти от Егейска Македония и Беломорска Тракия (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно ефект върху приходите от дейността на НАП по фискален контрол през 2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ и МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно брой и структура на собствеността на данъчните складове за периода 2011 г. - 2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно финансовото състояние на община Павликени, област Велико Търново за 2014г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно финансовото състояние на община Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно финансовото състояние на общ. Елена, обл. Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно финансовото състояние на община Полски Тръмбеш, област Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно финансовото състояние на община Сухиндол, област Велико Търново за 2014г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно финансовото състояние на общ. Лясковец, обл. Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ, относно финансовото състояние на общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново за 2014 г. и за първото шестмесечие на 2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно своевременно премахване на пътните знаци, указващи текущ ремонт, от вече отремонтираните пътни участъци по автомагсистралите (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно югозападен район - перспективи относно Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 - 2022 (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, относно проведена процедура по ЗОП с номер 00109-2015-0005 във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно взети мерки за заличаване на незаконно извършени адресни регистрации (връчен на 11 септември 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно допълнителни разходи по бюджета на МО за обезопасяване на боеприпаси (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за изплащане на възнаграждения и обезщетения на военнослужещите (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно допълнителни разходи по бюджета на МО за нуждите на служба "Военна информация" (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за приключване на дейностите по изграждане на стационарната част на комуникационната и информационната системи на Българската армия (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно сродносрочна бюджетна прогноза за периода 2016 - 2018 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно Програма за структурни и функционални реформи в Министерството на отбраната през 2015 г (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 11 септември 2015 г.).

Даниел Митов, министър на външните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно миграционна криза и потенциална нова заплаха с бежанци от Македония (връчен на 11 септември 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 11 септември 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно подобряване връзката между образованието и бизнеса (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 11 септември 2015 г.).

Вежди Рашидов, министър на културата:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 11 септември 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 11 септември 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ВЕЛИКОВ, относно зачестили случаи на установена масова смъртност на пчелни семейства (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ, относно "санитарна" сеч в природен парк "Шуменско плато" (връчен на 11 септември 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 11 септември 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно икономическото развитие на община Баните, област Смолян (връчен на 11 септември 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ, относно загубите по заведените от "Енерго-про" и ЕВН дела срещу държавата и исковете, свързани с тях (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно нивото на развитие на енергийната инфраструктура в Югозападен район (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, относно изпълнение на Консорциум IBERDROLA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.U. и BELGOPROCESS NV на проект, финансиран от Международен фонд "Козлодуй" (връчен на 11 септември 2015 г.).

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно развитието на селския туризъм в България (връчен на 11 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 11 септември 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН, относно липсата на реформи в държавната администрация.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно различното третиране на служителите в държавния сектор по отношение изплащането на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно въведените "допълнителни организационни мерки за оптимизиране на полицейското присъствие в малките населени места".

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно анализ на пътно-транспортната обстановка и завишеният брой на пътно-транспортните произшествия.

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ, относно изграждането на обходен път на град Димово.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно подобряване на инфраструктурата като мярка за противодействие на евентуални природни бедствия.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН, относно републикански път III-2306 в отсечката Тодорово - Печеница - Средоселци - Къпиновци.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно незаконен завод.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА, относно Национална Програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради.

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно изграждане на геотермална отоплителна система в гр. Златоград.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно водоснабдяването на гр. Мизия, Врачанска област.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно мерки за ограничаване обема на вредните емисии, отделяни от автомобилите и насърчаване ползването на по-екологични автомобили.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. НЕВИН ХАЛИЛ ХАСАН, относно мерките, които Министерството на околната среда и водите ще предприеме за защита от вредното въздействие на водите и предотвратяване на наводнение на с. Долец, общ. Дулово и на земеделските земи в землището на с. Паисиево, общ. Дулово.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно изграждането на язовир "Бяла" край Севлиево.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КЕНОВ, относно незаконен завод.

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно регистрирано заболяване от антракс по животните в област Варна.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ и СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно ефективно разпределение на общинските пасища и мери според реалните нужди на животновъдите.

Устен отговор в заседанието на 11 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно работата на Изпълнителна агенция "Борба с градушките" и проблеми, които не намират решение.
Форма за търсене
Ключова дума