Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/09/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно двустранни външно-икономически отношения с Гърция.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно предприети действия от Министерството на икономиката за възстановяване на работата на "ВМЗ" АД гр. Сопот, след възникнали инциденти.

3. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика на насърчаване на малките и средните предприятия.

4. Питане от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно стратегия за нормализиране цените на горивата и тяхното отражение върху българската икономика.

5. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно образуването на картели в сектор "Горива".

II. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно способността на Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Република България да бъдат ефективен партньор в НАТО и региона.

2. Въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно политика на "отворени врати" към гражданите на Министерство на отбраната, включително разширяването й чрез даване на достъп до парка на резиденция "Лозенец".

3. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно ремонта на изтребителите "МиГ 29" и охраната на българското въздушно пространство от други държави.

4. Въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ относно преминаване на американски военен автомобил.

III. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно плачевното финансово състояние на астрономическата обсерватория "Рожен".

IV. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно актуализация на Наредба за селекционна дейност в животновъдството.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на въпрос с писмен отговор от народния представител Светослав Белемезов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Славов (2 въпроса), Светослав Белемезов, Вяра Церовска, и Чавдар Георгиев;
- министърът на културата Вежди Рашидов – на въпрос от народния представител Иван Кирилов Иванов;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на въпрос от народния представител Антони Тренчев;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 2 въпроса от народните представители Светла Бъчварова, и Кирчо Карагьозов и Светла Бъчварова;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 въпроса от народните представители Мартин Димитров, и Мартин Димитров и Петър Славов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 5 въпроса от народния представител Мая Манолова – към министър-председателя на Република България Бойко Борисов, към министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, към министъра на земеделието и храните Десислава Танева, и към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- въпрос от народния представител Магдалена Ташева - към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова.
Поради предварително поет ангажимент от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, министърът на външните работи Даниел Митов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и министърът на здравеопазването Петър Москов.
Поради предварително поет служебен ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на правосъдието Христо Иванов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.Отдел „Парламентарен контрол”
Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно информиране на държавните служители на МВР, в контекста на създадена организация и издадени ръководни указания от страна на МВР към държавните служители от МВР, по изпълнение на § 49 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, в сила от 15.08.2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно превенция и противодействие на автокражби в България (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно структуриране на звената от "Пътна полиция", в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно наличие от младши изпълнителски длъжности "младши автоконтрольор", в контекста на общата ефективност от нарядите по контрол на пътната безопасност, осъществяван на съответната територия в районните управления в страната (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно използване на автоматизирани дронове за наблюдение и контрол над криминогенната обстановка и борба с битовата престъпност (връчен на 18 септември 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно очаквано изпълнение на приходната част на Държавния бюджет за 2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АНТОНИ АНТОНИЕВ ТРЕНЧЕВ, относно рестрикциите на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да придобиват дялове на български предприятия (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно лицата, които са се възползвали от данъчното облекчение по чл. 22б от ЗДДФЛ (отм. ДВ бр. 105/2014г.) за възстановяване на авансово платения данък "общ доход" - т.нар. "необлагаем минимум" (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно политика на Министерството на финансите по отношение на размера на ДДС и възможности за намалението му върху лекарствата и храните, чрез въвеждане на диференцирана ставка и Румънския опит (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно финансовото състояние на община Дългопол за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно финансовото състояние на община Вълчи дол за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно финансовото състояние на община Белослав за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно финансовото състояние на община Девня за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно финансовото състояние на община Аврен за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно финансовото състояние на община Аксаково за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно финансовото състояние на община Бяла, област Варна, за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно предоставени средства от държавния бюджет за община Варна (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно финансовото състояние на община Варна за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно финансовото състояние на община Ветрино за 2014 г. и за периода 01.01 - 31.08.2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно мерките, които предприема Министерството на регионалното развитие и благоустройството за преодоляване на свлачищните процеси в общ. Балчик (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно получени приходи от концесионни плащания и наеми на морски плажове за 2014 г. и до момента 2015 г (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в община Перник (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в община Радомир (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради в община Брезник (връчен на 18 септември 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно задължителна многовалентна ваксина "Тетраксим" (връчен на 18 септември 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно тежък екологичен проблем и потенциален екологичен риск за жителите на гр. Мартен и гр. Русе (връчен на 18 септември 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 18 септември 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно мерки срещу некоректните таксиметрови превозвачи в българските курорти (връчен на 18 септември 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 18 септември 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно действия на Министерството на енергетиката във връзка с извършеното увеличаване на капитала на "Южен поток България" АД в противоречие с Решение РД-21-81/11.08.2014 г. на МИЕ (връчен на 18 септември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно изпълнението на заложеното в Бюджет 2015 намаление на административните разходи с 10% (връчен на 18 септември 2015 г.).

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно управление на морските плажове на Република България (връчен на 18 септември 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Устен отговор в заседанието на 18 септември 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно способността на Министерството на отбраната и Въоръжените сили на Република България да бъдат ефективен партньор в НАТО и региона.

Устен отговор в заседанието на 18 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно политика на "отворени врати" към гражданите на Министерство на отбраната, включително разширяването й чрез даване на достъп до парка на резиденция "Лозенец".

Устен отговор в заседанието на 18 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно ремонта на изтребителите "МиГ 29" и охраната на българското въздушно пространство от други държави.

Устен отговор в заседанието на 18 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ИЛИАН САШОВ ТОДОРОВ, относно преминаване на американски военен автомобил.

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 18 септември 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно плачевното финансово състояние на астрономическата обсерватория "Рожен".

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 18 септември 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно актуализация на Наредба за селекционна дейност в животновъдството.
Форма за търсене
Ключова дума