Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
06/11/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно анализ на рисковете, ползите и въздействието върху малкия и средния бизнес в България от подписването на Споразумението за Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП) между САЩ и ЕС.

II. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно информиране на обществеността относно резултатите от доклада на Разследващата международна компания за фалита на КТБ.

2. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно задължение на Министерството на финансите да поиска нотификация от ЕК за въвеждане на измервателни уреди, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

III. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно нуждата от рехабилитация на пътната инфраструктура в района на Странджа планина, с цел подобряване условията за туризъм.

2. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно участък от път II -13, с. Девене.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ относно възможността за изграждане на обходен път при гр. Бяла, област Русе.

IV. Христо Иванов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика по въвеждане на електронно правосъдие.

2. Въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ относно синхронизация на имотен регистър към Агенция по вписвания с кадастъра и условията за регистриране на недвижими имоти.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно дискриминационно отношение на Съвета по гражданство при Министерството на правосъдието към банатските българи.

4. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно достъп до и ползване на "сините стаи" от правозащитните органи.

5. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно спазване на законодателството при незаконно преминаване на държавната граница.

V. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно предприемане на неотложни мерки за установяване причините и предотвратяване случаите на заболявания от хепатит С на малки деца от предучилищните заведения на гр. Твърдица-Сливенска област.

VI. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ относно процедура по издаване на разрешение по извършване на развъдна дейност от Българска пчеларска развъдна асоциация.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно липсата на политика за снабдяването на населението с дърва за огрев.

VII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно предоставяне на концесии за добив на подземни богатства в общ. Ивайловград.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно проект за изграждане на газопровод Eastring.

3. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно условията, дължимата лихва и разходването на усвоен заем от "БЕХ" АД за замразения проект "Южен поток".

4. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно подписването на окончателно споразумение с Гърция за изграждане на интерконекторна газова връзка.

5. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно актуалната цена на природния газ за България и възможности за нейното намаляване.

6. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика по гарантиране на енергийната независимост на Република България.

VIII. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно политиката на министерството за управление и развитие на "Летище София" ЕАД и получените резултати от дейността на фирмата.

2. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно обмен на опит и добри практики в областта на електронното управление.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на правосъдието Христо Иванов – на въпрос от народния представител Петър Славов;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на въпрос от народните представители Михаил Миков и Иван Ибришимов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на въпрос от народния представител Манол Генов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Петър Славов, и Петър Иванов Петров;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 3 въпроса от народните представители Светла Бъчварова (2 въпроса), и Таско Ерменков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Атанас Стоянов – към министъра на здравеопазването Петър Москов;
- питане от народните представители Красимир Каракачанов и Искрен Веселинов - към министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на образованието и науката Тодор Танев, и министърът на културата Вежди Рашидов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, министърът на външните работи Даниел Митов, и министърът на икономиката Божидар Лукарски.Отдел „Парламентарен контрол”Връчени писмени отговори в пленарна зала:


Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно подадено искане към Методическия съвет по финансови корекции към Министерския съвет ан Република България за преразглеждане на наложени финансови корекции по Проект "Реконстрикция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот" и на Проект " Инженеринг-работно проектиране, съгласуване и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на град Сопот" по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", с бенефициент община Сопот (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно брой ПТП в отсечката с. Драгичево - Владая в района на бензиностанция "Лукойл" и мерките за ограничаването им (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно носене на индивидуални идентификационни номера от служители на МВР при охрана на масови мероприятия (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно брой наложени принудителни административни мерки от КАТ на недобросъвестни шофьори, управлявали МПС след употреба на алкохол, управлявали нередовни /манипулирани/ МПС или извършили особено тежки нарушения през 2015 г (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно ефективност на еднодневните трудови договори (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно отпускане на заем на община Сопот за покриване на финансови корекции по ОП на ЕС (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно средства от държавния бюджет, отпуснати на община Трън (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно средства от държавния бюджет, отпуснати на община Радомир (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно средства от държавния бюджет, отпуснати на община Ковачевци (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно средства от държавния бюджет, отпуснати на община Земен (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно средства от държавния бюджет, отпуснати на община Брезник (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно средства от държавния бюджет, отпуснати на община Перник (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно несъбрани от публични изпълнители към НАП задължения към бюджета на съдебната власт и мерки от Министерството на финансите и НАП за събиране на тези публични вземания (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно изпълнение на бюджета за деветмесечието на 2015 г (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ, относно Проект "СЪЗДАВАНЕ НА ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА ГРАДСКА СРЕДА В ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГРАД РАЗГРАД" по договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/009 по ОПРР, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА, относно реализиран проект "Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика - туризъм без сезони" (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ, относно подновяване на пътната маркировка в участък от Републикански път II - 81 (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно изграждане на автомагистрала "Черно море" (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно ремонт на пътя Чепеларе - Пампорово - Смолян (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно опасност за движещите се по републиканската пътна мрежа в района на гр. Петрич от изгнили и опасни дървета, намиращи се покрай пътното платно (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно възможностите за извършване на ремонт на участък с. Драгичево - Владая и ограничаване на ПТП в района на бензиностанция "Лукойл" вследствие на лошото състояние на пътя (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно контрола на качеството на питейната вода в община Перник (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Николай Ненчев, министър на отбраната:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, относно неразплатени средства по Договор за осъществяване на денонощна физическа въоръжена охрана № 8177/01.07.2010 г. между Военномедицинска академия София и Плевен секюрити груп ООД / със сегашно име "Петромакс секюрити груп" ООД - гр. Плевен/ (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно размер на заплатените суми към изпълнителите на Специализирана извънболнична дентална помощ (СИДП) (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно размер на заплатените суми към изпълнителите на Първична извънболнична дентална помощ (ПИДП) (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно потенциално опасна реклама на откритието на д-р Д. Пасков, базирано на екстракт на блатно кокиче (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно доизграждане на канализационна мрежа в общ. Генерал Тошево, обл. Добрич (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно мерки срещу замърсяването на морската вода и плажа в района на с. Лозенец, Бургаско (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно мерки за справяне със свръхпопулацията на медузи в българската акватория на Черно море, представляваща опасност за здравето на почиващите по българското Черноморие (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА, относно изпълнението на "Интегриран проект за воден цикъл на град Враца" (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно екологично замърсяване от депото за твърди битови отпадъци в гр. Карлово и проблеми, свързани с експлоатацията му (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ, относно подпомагане на земеделски производители в растениевъдството и животновъдството на територията на област Благоевград (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно напредък, възможности за европейско финансиране и срокове за изграждане на проекта на "Супер Бургас" (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно отпадане на наименованието "Враждебна" от името на летище "София" (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно текуща рехабилитация на жп отсечката Волуяк/Банкя-София-Казичене и възможност за изграждане на градска железница (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ, относно състояние на дружеството "Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД - София в ресора на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МЕТОДИ БОРИСОВ АНДРЕЕВ, относно избор на съвет на директори от Общото събрание на "ВМЗ" АД гр. Сопот, състоял се на 15.09.2015 г (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно оценката за икономическите ползи от реализацията на интерконекторните връзки (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Красен Кралев, министър на младежта и спорта:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно извършване на ремонт на салона в сградата на стадион "Миньор" в гр. Перник (връчен на 6 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ, относно окаяното състояние на баскетболния салон в зала "Дружба" в гр. Перник (връчен на 6 ноември 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно анализ на рисковете, ползите и въздействието върху малкия и средния бизнес в България от подписването на Споразумението за Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство (ТТИП) между САЩ и ЕС.

Владислав Горанов, министър на финансите:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно информиране на обществеността относно резултатите от доклада на Разследващата международна компания за фалита на КТБ.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно задължение на Министерството на финансите да поиска нотификация от ЕК за въвеждане на измервателни уреди, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно нуждата от рехабилитация на пътната инфраструктура в района на Странджа планина, с цел подобряване условията за туризъм.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ, относно участък от път II -13, с. Девене.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, относно възможността за изграждане на обходен път при гр. Бяла, област Русе.

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно политика по въвеждане на електронно правосъдие.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МИХО ДИМИТРОВ МИХОВ, относно синхронизация на имотен регистър към Агенция по вписвания с кадастъра и условията за регистриране на недвижими имоти.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно дискриминационно отношение на Съвета по гражданство при Министерството на правосъдието към банатските българи.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно достъп до и ползване на "сините стаи" от правозащитните органи.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно спазване на законодателството при незаконно преминаване на държавната граница.

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ, относно предприемане на неотложни мерки за установяване причините и предотвратяване случаите на заболявания от хепатит С на малки деца от предучилищните заведения на гр. Твърдица-Сливенска област.

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ, относно процедура по издаване на разрешение по извършване на развъдна дейност от Българска пчеларска развъдна асоциация.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно липсата на политика за снабдяването на населението с дърва за огрев.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно предоставяне на концесии за добив на подземни богатства в общ. Ивайловград.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно проект за изграждане на газопровод Eastring.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно условията, дължимата лихва и разходването на усвоен заем от "БЕХ" АД за замразения проект "Южен поток".

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно подписването на окончателно споразумение с Гърция за изграждане на интерконекторна газова връзка.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно актуалната цена на природния газ за България и възможности за нейното намаляване.

Устен отговор в заседанието на 6 ноември 2015 г. на питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно политика по гарантиране на енергийната независимост на Република България.
Форма за търсене
Ключова дума