Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/11/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ относно спад на безработицата до 9% и устойчивост на тенденцията на понижаването й.

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно ефект на мерките, заложени в Политиката за младежка заетост.

II. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА относно откриването на нови центрове за регистрация на бежанци.

2. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно проведена полицейска операция на територията на Пловдивска област и по-специално в РПУ-Асеновград, и РПУ-Първомай.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно два критични участъка на главен път Е-79, отсечката Мездра-Ботевград, криещ опасност за живота и здравето на участниците в движението.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно резултатите от дейността на МВР в борбата с престъплението "купуването и продаването на гласове" в Местни избори 2015.

5. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно масирано присъствие на жандармерия в гр. Сливен и района в деня на втория тур на изборите.

III. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ относно кадрови промени в ръководството на Българския институт по метрология и необходимостта от укрепване на административния му капацитет.

IV. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно изграждане на депо за битови отпадъци в района на с. Джерман, общ. Дупница.

V. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно политиката на министерството за управление и развитие на "Летище София" ЕАД и получените резултати от дейността на фирмата.

VI. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно загубата на средства по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и Програмата "Рибарство и аквакултури" (2007-2013 г.).

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно недофинансиране на дейности в структурите на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.

3. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно закриване на магазин в с.Тополчане, общ. Сливен, в деня на втория тур на изборите.

VII. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно реализацията на процедурите по рехабилитация на 20 км. отсечка от път ІІІ-804 Поповица - Асеновград, от км 0+00 до км. 20+442,71, по проект от Лот 15А на програма "Транзитни пътища V".

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на икономиката Божидар Лукарски – на въпрос от народния представител Методи Андреев;
- заместник министър-председателят по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев – на въпрос от народния представител Георги Божинов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 2 въпроса от народните представители Светла Бъчварова, и Мариана Бояджиева и Светла Бъчварова;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на въпрос от народния представител Георги Търновалийски;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на питане от народния представител Манол Генов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- въпрос от народния представител Атанас Стоянов – към заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова;
- въпрос от народния представител Станислав Станилов – към министъра на образованието и науката Тодор Танев;
- въпрос от народния представител Димитър Делчев - към министъра на образованието и науката Тодор Танев;
- 5 въпроса и 2 питания от народния представител Слави Бинев – към заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, към министъра на икономиката Божидар Лукарски, към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, и към министъра на туризма Николина Ангелкова.
Поради предварително поет ангажимент от международен характер, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на външните работи Даниел Митов, и министърът на здравеопазването Петър Москов.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Връчени писмени отговори:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно броя на молбите за напускане в МВР (връчен на 13 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ и ЧАВДАР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, относно задържане на народния представител Волен Сидеров и прилагане на чл.70 от Конституцията на Република България (връчен на 13 ноември 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ГРОЗДАН СПАСОВ КАРАДЖОВ, относно действия на Българската банка за развитие в разрез със законодателството в полза на привилегировани лица (връчен на 13 ноември 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно участие на лица, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" в ръководни органи на неправителствени организации и в работна група към МП за изработване на промени в ЗИНЗС (връчен на 13 ноември 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно проверка за наличие на незаконно събирани от родителите "такси" от някои училища в гр. Пловдив и страната за консумативи, сигурност и др. присъщи разходи (връчен на 13 ноември 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно проучване и пълноценно използване на минералните води в община Девин (връчен на 13 ноември 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно изпълнение на плана за собствените приходи и трансфери по второстепенни разпоредители на бюджетни кредити, вкл. и на централно управление на Министерството на земеделието и храните за деветмесечието на 2015 г (връчен на 13 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно изпълнението на Държавната профилактична програма (ДПП) за 2015 г (връчен на 13 ноември 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ВИЛИ МЛАДЕНОВ ЛИЛКОВ, ВАЛЕНТИН ЛЮБЕНОВ ПАВЛОВ и ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно увеличаване на влаковете по направление София - Перник, с оглед успокояване на автомобилния трафик през прохода Владая (връчен на 13 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно предприети мерки за установяване на източника и извършителите на хакерските атаки срещу редица сайтове на висши държавни институции по време на местни избори 2015 (връчен на 20 ноември 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МАГДАЛЕНА ЛАМБОВА ТАШЕВА, относно откриването на нови центрове за регистрация на бежанци.

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно проведена полицейска операция на територията на Пловдивска област и по-специално в РПУ-Асеновград, и РПУ-Първомай.

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно два критични участъка на главен път Е-79, отсечката Мездра-Ботевград, криещ опасност за живота и здравето на участниците в движението.

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно резултатите от дейността на МВР в борбата с престъплението "купуването и продаването на гласове" в Местни избори 2015.

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ, относно масирано присъствие на жандармерия в гр. Сливен и района в деня на втория тур на изборите.

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно спад на безработицата до 9% и устойчивост на тенденцията на понижаването й.

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, относно ефект на мерките, заложени в Политиката за младежка заетост.

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно реализацията на процедурите по рехабилитация на 20 км. отсечка от път ІІІ-804 Поповица - Асеновград, от км 0+00 до км. 20+442,71, по проект от Лот 15А на програма "Транзитни пътища V".

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ, относно изграждане на депо за битови отпадъци в района на с. Джерман, общ. Дупница.

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно загубата на средства по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и Програмата "Рибарство и аквакултури" (2007-2013 г.).

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно недофинансиране на дейности в структурите на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ, относно закриване на магазин в с.Тополчане, общ. Сливен, в деня на втория тур на изборите.

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно политиката на министерството за управление и развитие на "Летище София" ЕАД и получените резултати от дейността на фирмата.

Божидар Лукарски, министър на икономиката:

Устен отговор в заседанието на 13 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ВЕЛИЗАР ПЕНКОВ ЕНЧЕВ, относно кадрови промени в ръководството на Българския институт по метрология и необходимостта от укрепване на административния му капацитет.
Форма за търсене
Ключова дума