Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
20/11/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно организацията и провеждането на Местни избори 2015 г.

II. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно осигуряване на финансиране за подготовката на Българския параолимпийски отбор.

III. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно резултати от летен сезон 2015 г. и мерки за подобряване на туристическия сектор.

2. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно зимния туристически сезон.

IV. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно преговори за подписване на Договор за добросъседство с Република Македония и Република Сърбия.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ относно отправено искане за обезщетения от гражданите на с. Мокрен, с. Пъдарево и с. Г. Александрово заради емитиране на вредни газове и шум от военен полигон Ново село.

3. Въпрос от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно позиция на Република България относно Международния наказателен съд.

4. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно недопускането на руски хуманитарни самолети във въздушното пространство на България.

5. Въпрос от н.п. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ относно намеса на чуждестранни посланици във вътрешните работи на Република България.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно оценките на Североатлантическия съвет - политически и ръководен орган на НАТО за ситуацията в Близкия Изток и позицията на Република България по този въпрос.

7. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно мотиви за предложение за награждаването на Вселенския патриарх Вартоломей I с орден "Стара планина" - I степен.

V. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ относно концепция за развитие на специализираните институции за деца в конфликт със закона.

2. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно разминаване между критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация и на нейните европейски партньори.

3. Въпрос от н.п. ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ относно приложението на Закона за развитие на академичния състав в България.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 7 въпроса от народните представители Манол Генов (2 въпроса), и Дора Янкова (2 въпроса), Красимир Янков (2 въпроса), и Михаил Миков и Георги Свиленски, на въпрос с писмен отговор от народния представител Ахмед Ахмедов, и на питане от народния представител Манол Генов;
- министърът на околната среда и водите Ивелина Василева – на въпрос от народния представител Явор Хайтов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос с писмен отговор от народния представител Светла Бъчварова;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев – на въпрос с писмен отговор от народния представител Петър Славов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин, министърът на икономиката Божидар Лукарски, и министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на земеделието и храните Десислава Танева, министърът на здравеопазването Петър Москов, и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.


Отдел „Парламентарен контрол”

Връчени писмени отговори:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно служителите в политическия кабинет в МВР и служителите в политическия кабинет на заместник-министър председателя по коалиционната политика и държавната администрация и техните възнаграждения (връчен на 20 ноември 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно мерки за справяне със злоупотребите при инвалидните пенсии (връчен на 20 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно дискриминационен подход в работата на социални работници по случаи на деца в риск (връчен на 20 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно необходимостта от оценка на индивидуалните потребности на лице с увреждане, настанено в ЦНСТ гр. Гоце Делчев и съобразно това-индивидуален подход, гарантиращ правата и най-добрия интерес на лицето (връчен на 20 ноември 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно прилагането на наредба № Н-18 от 2006 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства (връчен на 20 ноември 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на питане от н.п. СУЛТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА, относно изпълнението на нормативната уредба за изграждане и поддържане на достъпна архитектурна среда за лица с увреждания, както и за контрола върху това (връчен на 20 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно възможности за създаване на малки тържища за земеделска продукция в зоните за отдих /паркинги/ на магистралите, на които местни производители да предлагат реколтата си (връчен на 20 ноември 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно възможности за подобряване работата на Агенция по вписванията, осигуряване на пълен достъп до електронните услуги и на английски език и ресурсно осигуряване (връчен на 20 ноември 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СТОЕВ ЧОЛАКОВ, относно учебни планове за учебната 2015/2016г. за професионално образование, обучение чрез работа, утвърдени със заповеди на министъра на образованието и науката от 08.09.2015г., в които в рамкова програма "В", Раздел II "Разпределение на предметите и часовете", "Културно образователни области - "Задължителна общообразователна подготовка" - т. 6 " Физическа култура и спорт" - няма предвидени часове по предмета "Физическо възпитание и спорт" за ученици в XI и XII клас (връчен на 20 ноември 2015 г.).

Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ, относно Единна стратегия за киберсигурността (връчен на 20 ноември 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно организацията и провеждането на Местни избори 2015 г.

Даниел Митов, министър на външните работи:

Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ, относно отправено искане за обезщетения от гражданите на с. Мокрен, с. Пъдарево и с. Г. Александрово заради емитиране на вредни газове и шум от военен полигон Ново село.

Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ, относно оценките на Североатлантическия съвет - политически и ръководен орган на НАТО за ситуацията в Близкия Изток и позицията на Република България по този въпрос.

Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, относно мотиви за предложение за награждаването на Вселенския патриарх Вартоломей I с орден "Стара планина" - I степен.

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ДЕЛЧЕВ, относно концепция за развитие на специализираните институции за деца в конфликт със закона.

Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно разминаване между критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация и на нейните европейски партньори.

Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ НЕДКОВ КЮЧУКОВ и ИВАН КОСТАДИНОВ СТАНКОВ, относно приложението на Закона за развитие на академичния състав в България.

Николина Ангелкова, министър на туризма:

Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2015 г. на питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно зимния туристически сезон.

Красен Кралев, министър на младежта и спорта:

Устен отговор в заседанието на 20 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно осигуряване на финансиране за подготовката на Българския параолимпийски отбор.
Форма за търсене
Ключова дума