Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/11/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ относно политика по оптимизация на работното време.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно предоставяне на пакети с основни храни за 255 хиляди социално слаби семейства.

II. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно оптимизация на структурата на висшето образование в България.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно информация за предизборна агитация в училища в гр. Сливен.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ относно задължението в Закона за енергетиката, топлофикациите и заводските централи да монтират измервателни уреди с контролен характер.

2. Питане от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ относно налични документи, свързани с промените в договорите за изкупуване на произведената електроенергия от централите AES Гълъбово и Contour Global.

IV. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно мерки за ограничаване на бежанския поток и изграждането на оградно съоръжение по границата на Република България с Република Турция.

2. Въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ относно предприети действия от страна на Министерството на вътрешните работи.

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова - на 3 въпроса от народните представители Атанас Мерджанов, Борислав Иглев, и Филип Попов;
- заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева - на въпрос от народните представители Михо Михов и Иван Славов Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Филип Попов;
- министърът на здравеопазването Петър Москов - на 2 въпроса от народните представители Жельо Бойчев, и Емил Райнов, Светла Бъчварова и Георги Търновалийски, и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Жельо Бойчев, Красимир Богданов, и Емил Райнов и Светла Бъчварова;
- министърът на финансите Владислав Горанов - на 3 въпроса от народните представители Румен Гечев, Георги Свиленски, и Михаил Миков, Дора Янкова и Манол Генов, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Жельо Бойчев;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова, и Петър Славов;
- министърът на образованието и науката Тодор Танев - на въпрос с писмен отговор от народните представители Мариана Бояджиева и Стоян Мирчев;
- министърът на на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски - на въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Кючуков и Петър Кадиев.
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова - на въпрос от народния представител Васил Антонов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Явор Хайтов се отлага отговор на негово питане към министъра на правосъдието Христо Иванов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на туризма Николинка Ангелкова.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
Поради предварително поет ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на икономиката Божидар Лукарски, министърът на здравеопазването Петър Москов, министърът на земеделието и храните Десислава Терзиева, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.
Поради предварително поет ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на външните работи Даниел Митов, и министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.


Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно твърденията на вицепремиера и министър на вътрешните работи, че не е била информирана за Преходните разпоредби в проекта на Закона за държавния бюджет (ЗДБ), касаещи социалните права на работещите в сектор "Сигурност" (връчен на 27 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно изплатените възнаграждения /трудови, допълнителни и извънтрудови / на политическите кабинети на заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавна администрация за периода 7 ноември 2014 г. - 20 ноември 2015 г., и на политическия кабинет на министъра на вътрешните работи за периода 11 март - 20 ноември 2015 г (връчен на 4 декември 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно безработица във Видинска област (връчен на 27 ноември 2015 г.).

Христо Иванов, министър на правосъдието:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ, относно разработване на антитерористично законодателство (връчен на 27 ноември 2015 г.).

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно мерки за насърчаване работата на младите учени в БАН, включително и чрез адекватна индексация на заплатите им, съобразено с увеличението на МРЗ 2016 спрямо 2015 г (връчен на 27 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, относно финансиране по функция "Образование" (връчен на 27 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ, относно липсата на държавни образователни изисквания в обучението на "парамедицински специалисти" (връчен на 27 ноември 2015 г.).

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г (връчен на 27 ноември 2015 г.).

Ивелина Василева, министър на околната среда и водите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно мерки за справяне със замърсяването с отпадни води в района на гр. Созопол (връчен на 27 ноември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ, относно предприети мерки за сигурност на вододайната и водопреносната мрежа (връчен на 27 ноември 2015 г.).===

Отговорено в заседанието:

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ, относно мерки за ограничаване на бежанския поток и изграждането на оградно съоръжение по границата на Република България с Република Турция.

Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно предприети действия от страна на Министерството на вътрешните работи.

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2015 г. на питане от н.п. СЛАВИ ПЕНЧЕВ БИНЕВ, относно политика по оптимизация на работното време.

Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, относно предоставяне на пакети с основни храни за 255 хиляди социално слаби семейства.

Тодор Танев, министър на образованието и науката:

Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ, относно оптимизация на структурата на висшето образование в България.

Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ, относно информация за предизборна агитация в училища в гр. Сливен.

Теменужка Петкова, министър на енергетиката:

Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2015 г. на питане от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ и ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ, относно налични документи, свързани с промените в договорите за изкупуване на произведената електроенергия от централите AES Гълъбово и Contour Global.

Устен отговор в заседанието на 27 ноември 2015 г. на въпрос от н.п. МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, относно задължението в Закона за енергетиката, топлофикациите и заводските централи да монтират измервателни уреди с контролен характер.
Форма за търсене
Ключова дума