Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/12/2015
Парламентарен контрол - 11.00 часа

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно безопасността на гражданите на територията на НДК.

II. Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно засилено полицейско присъствие в гр. Брегово на местните избори 2015 г.

2. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно неизплащане на обезщетения при пенсиониране на служители от МВР и щетите от съдебните искове след тях.

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно хаосът с регистрацията на новите автомобили.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно инцидент на Терминал 1 на АЕРОГАРА "СОФИЯ".

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно осигуряване опазването на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите.

6. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно анализ и оценка на риска за пренасочване на бежанския поток от Република Македония към Република България.

7. Въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно предприетите мерки за осигуряване на адекватни мерки за сигурност и опазване на обществения ред в столичния квартал "Овча купел".

III. Петър Москов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно мерките на Министерството на здравеопазването за запазване сградния фонд на министерството и решенията за неговото ползване.

2. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ относно финансовото състояние на болниците за периода ноември 2014 - октомври 2015 г.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно масови оставки в ТЕЛК на МБАЛ "Пловдив" АД.

4. Въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно оценката на Министерството на здравеопазването за икономическите аспекти на предлагания данък "обществено здраве".

5. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно споразумения за дарения на лекарствени продукти от Република Турция на Република България.

6. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно дейността на МБАЛ "Шумен" АД.

7. Питане от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето.

IV. Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно политиката на правителството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването и приемането на общи устройствени планове (ОУП) и как ще се преодолява невъзможността да се прави промяна на предназначението на земи в селища без ОУП.

2. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно резултати на МРРБ "за постигане на цялостно и трайно възстановяване" на пътен участък на територията на община Лъки.

3. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно състоянието на пътната инфраструктура във връзка с предстоящия зимен сезон.

4. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно подготовката на държавен път Асеновград-Чепеларе за нормалната му експлоатация през предстоящия зимен сезон.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно намерението на правителството за увеличаване цената на винетките за 2016 г.

6. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ и ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ относно драстично повишение на цените на винетните стикери.

7. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно мерките за рехабилитация на републикански път ІІІ-667, в частта му от Първомай през Дебър - Дълбоки извор - Асеновград и необходимостта от свързването му с пътен възел "Оризово".

8. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно ремонти на автомагистрала "Тракия".

9. Въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ относно рехабилитация на пътя Тополовград- Стара Загора.

10. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно рехабилитация и реконструкция на Републикански път III-4082 Чешма-Кесарево от км. 23+300 до км. 40+650, област Велико Търново.

11. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЖИНОВ относно разработването на проект на Целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България.

12. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно ремонт на път Видин - сръбска граница, участък с. Бяла Рада - с. Войница.

13. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ, ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно изграждане на обходен път Димово -Ружинци.

14. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно тежкото състояние на пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа, обслужваща община Левски, област Плевен.

15. Въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА относно довършване ремонт на път III-403 (Севлиево-Сухиндол-Павликени).

16. Въпрос от н.п. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ относно пътен участък Враца - Згориград - пещерата Леденика.

V. Даниел Митов, министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно официална позиция на българското правителство.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ и ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ относно изразена позиция на заседанието на Съвета на министрите на външните работи в Брюксел - ноември 2015 г.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ РАЙКОВ МИКОВ относно извършване на богослужебни действия в храма "Свети Георги" в Одрин от свещенослужители на Вселенския патриарх.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ относно отправена покана от страна на НАТО към Черна гора за започване на процедура по присъединяване на страната към Организацията на Северноатлантическия договор.

5. Въпрос от н.п. РУМЕН МАРИНОВ ЙОНЧЕВ относно предоставяне на хуманитарна помощ за българската общност в Украйна.

VI. Николай Ненчев, министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ относно участие на военнослужещи от Българската армия в охрана на границите на Република България.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ относно дискриминация в нормативната уредба, касаеща изчисляването на осигурителния стаж и прослуженото време на възпитаниците в средните сержантски военни училища.

VII. Тодор Танев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно политиката на МОН относно искания на общини за съгласие за промяна предназначението на бивши училищни сгради с отпаднала необходимост.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ТАНЕВ ТАНЕВ относно избор на външни оценители на проектни предложения за Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

3. Въпрос от н.п. БОЙКА ГРОЗЕВА МАРИНСКА относно участие на служители на МОН в проекти на министерството.

VIII. Ивелина Василева, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно замърсяване на атмосферния въздух и редовното превишаване на нормите на въглероден оксид в с. Красново, общ. Хисар, обл. Пловдив.

IX. Десислава Танева, министър на земеделието и храните ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно осигуряване на дървесина за производство на бъчви.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно нанесени вреди, констатирани в Одитен доклад на Държавно горско стопанство "Симитли" - 2015 г.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ относно поръчка на четири броя високопроходими автомобили с цена 160 000 - 165 000 лв. без ДДС от Южноцентрално държавно предприятие, Югоизточно държавно предприятие, Северноцентрално държавно предприятие и Югозападно държавно предприятие.

X. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно спиране на експрес "Чайка".

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ относно възстановяване спирането на гара "Полска скакавица".

3. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ относно ненормални условия за пътуване по най-дългата железопътна дестинация в България.

XI. Божидар Лукарски, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ относно резултати и перспективи от проведения в Шанхай инвестиционен форум.

2. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно съдбата на спортна зала "Армеец".

На основание чл. 92, ал. 3 и чл. 95, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова – на 2 въпроса от народния представител Светослав Белемезов;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Кирчо Карагьозов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова – на 4 въпроса от народните представители Настимир Ананиев, Мариана Бояджиева, Манол Генов, и Велизар Енчев и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Калина Балабанова, и Ахмед Ахмедов;
- министърът на земеделието и храните Десислава Танева – на 2 въпроса от народните представители Велизар Енчев, и Антони Тренчев;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса от народните представители Явор Хайтов; и Антони Тренчев, и на въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Валентинов Иванов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 7 въпроса и 2 питания от народния представител Слави Бинев – към министъра на икономиката Божидар Лукарски, към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, към министъра на външните работи Даниел Митов, и към министъра на туризма Николина Ангелкова;
- 5 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров - към министъра на здравеопазването Петър Москов, към наминистъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, и към министъра на околната среда и водите Ивелина Василева;
- въпрос от народния представител Атанас Стоянов - към министъра на здравеопазването Петър Москов.
Поради заболяване, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Вежди Рашидов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министър-председателят на Република България Бойко Борисов.
Отдел „Парламентарен контрол”


Връчени писмени отговори в пленарна зала:

Бойко Борисов, Министър-председател:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЛЮТВИ АХМЕД МЕСТАН, относно твърденията на вицепремиера и министър на вътрешните работи, че не е била информарана за Преходните разпоредби в проекта на Закона за държавния бюджет (ЗДБ), касаещи социалните права на работещите в сектор "Сигурност" и произтичащите от това рискове за опорочаване на процедурата на приемане на Закона за държавния бюджет за 2016 г. (връчен на 18 декември 2015 г.).

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Писмен отговор на въпрос от н.п. БОРИСЛАВ САБИНОВ ИГЛЕВ, относно получаване на помощ от страна на Европейския съюз за справяне с бежанския поток (връчен на 18 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. АТАНАС ТОДОРОВ МЕРДЖАНОВ, относно проведеното в София заседание на Залцбургския форум (връчен на 18 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА, относно свлачищна дейност на четвъртокласен път VTR, в участък 4+200 до 5+200, на територията на община Сухиндол (връчен на 18 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ИВАН СЛАВОВ ИВАНОВ, относно предприети действия по инцидент с участие на отговорни длъжностни лица от ДАНС и ОДП - Сливен (връчен на 18 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно мерки за противодействие на зачестилите случаи на насилие над животни и разследване и подвеждане под отговорност на извършителите (връчен на 18 декември 2015 г.).

Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика:

Писмен отговор на въпрос от н.п. РАЛИЦА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА, относно ефективността от еднодневните трудови договори по 114а, ал. 1 от Кодекса на труда (връчен на 18 декември 2015 г.).

Владислав Горанов, министър на финансите:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ, относно проблем с ваучерите за храна (връчен на 18 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно споразумение за дарение на лекарствени продукти от 7 септември 2015 г. от Република Турция (връчен на 18 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ, относно финансовото състояние на община Исперих за 2014 г. и за първото деветмесечие на 2015 г (връчен на 18 декември 2015 г.).

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно използване на съвременна временна маркировка при извършване на ремонти по републиканската пътна мрежа (връчен на 18 декември 2015 г.).

Десислава Танева, министър на земеделието и храните:

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно възстановяването на българската гора чрез залесяване (връчен на 18 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно състоянието и дейността на разсадниците за горски фиданки (връчен на 18 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно заявени намерения на ЕК да обяви за нулева 2016 г. за улов на калкан и акула в Черно море и мерки на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и Министерството на земеделието и храните (връчен на 18 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ, относно сигнали и наложени санкции по случай на нехуманно отношение към животни и нарушения на ЗЗЖ (връчен на 18 декември 2015 г.).

Писмен отговор на въпрос от н.п. ДИМИТЪР ГРИГОРОВ ШИШКОВ, относно регулиране на лова в България (връчен на 18 декември 2015 г.).

===

Отговорено в заседанието:

Томислав Дончев, заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика:

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно безопасността на гражданите на територията на НДК.

Румяна Бъчварова, заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи:

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, относно засилено полицейско присъствие в гр. Брегово на местните избори 2015 г.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно неизплащане на обезщетения при пенсиониране на служители от МВР и щетите от съдебните искове след тях.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ, относно хаосът с регистрацията на новите автомобили.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, относно инцидент на Терминал 1 на АЕРОГАРА "СОФИЯ".

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, относно осигуряване опазването на обществения ред и гарантиране сигурността на гражданите.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ БЕЛЕМЕЗОВ, относно анализ и оценка на риска за пренасочване на бежанския поток от Република Македония към Република България.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. НАСТИМИР АНАНИЕВ АНАНИЕВ, относно предприетите мерки за осигуряване на адекватни мерки за сигурност и опазване на обществения ред в столичния квартал "Овча купел".

Лиляна Павлова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на питане от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно политиката на правителството за справяне с изоставането от страна на общините за изработването и приемането на общи устройствени планове (ОУП) и как ще се преодолява невъзможността да се прави промяна на предназначението на земи в селища без ОУП.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно състоянието на пътната инфраструктура във връзка с предстоящия зимен сезон.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА, относно подготовката на държавен път Асеновград-Чепеларе за нормалната му експлоатация през предстоящия зимен сезон.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно резултати на МРРБ "за постигане на цялостно и трайно възстановяване" на пътен участък на територията на община Лъки.

Петър Москов, министър на здравеопазването:

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, относно мерките на Министерството на здравеопазването за запазване сградния фонд на министерството и решенията за неговото ползване.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, относно финансовото състояние на болниците за периода ноември 2014 - октомври 2015 г.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно масови оставки в ТЕЛК на МБАЛ "Пловдив" АД.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ЕМИЛ ДИМИТРОВ РАЙНОВ, СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ, относно оценката на Министерството на здравеопазването за икономическите аспекти на предлагания данък "обществено здраве".

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, относно споразумения за дарения на лекарствени продукти от Република Турция на Република България.

Устен отговор в заседанието на 18 декември 2015 г. на въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, относно дейността на МБАЛ "Шумен" АД.
Форма за търсене
Ключова дума