Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/09/2017
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
на 19 септември 2017 г., вторник

I.Разисквания по питане

Разисквания по питането от народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения.

II. Отговори на въпроси и питания


I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно крайно тежкото финансово и организационно състояние на Диагностично-консултативен център "Свети Георги" - Хасково, търговско дружество към Министерството на отбраната.

II. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно засилено полицейско присъствие в малките населени места със значително ромско население и повишена битова престъпност.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ относно ситуацията в Асеновград.

3. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно изграждане на полицейски участъци в ромските махали.

4. Въпрос от н.п. МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА относно противодействие на ало-измамите.

5. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител.

6. Въпрос от н.п. СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ, КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ, ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА и СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно състоянието на инженерно-преградното съоръжение на българско-турската граница към август 2017 г.

7. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно мерки на Министерството на вътрешните работи срещу опасното разпространение на интернет играта "Син кит".

III. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно управление на ВиК Асоциация Смолян.

2. Въпрос от н.п. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ относно път ІІ-99 "Царево-Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно неотложна необходимост от извършване на основен ремонт на част от републикански път III-5031 (Опан-Гълъбово), в регулацията на гр. Гълъбово.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно необходимост от основен ремонт на третокласен път III-5504, част от републиканската пътна мрежа, преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, общ. Гълъбово.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно ВиК Добрич АД.

6. Въпрос от н.п. ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ относно бедствено състояние на свлачището в кв. 33, кв. 34 с. Плетена, общ. Сатовча.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно резултати от назначената проверка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност - качество на строителството и работа на надзорните фирми, използвани за санирането материали, пожаробезопасност на същите.

8. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно водна криза в гр. Плиска.

9. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно етап на реализиране на проекти за справяне с безводието в общ. Севлиево.

10. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно стопанисване на общински път PVN1080 ( път II-13-с. Долни Луковит - път III-137), участък път II-13- с. Долни Луковит.

IV. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД относно изграждане на индустриална зона в област Кърджали.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Михаил Христов, и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ирена Анастасова; и Стоян Мирчев и Ирена Анастасова;
- министърът на здравеопазването Николай Петров – на 1 въпрос от народния представител Миглена Александрова;
-министърът на икономиката Емил Караниколов - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Кристина Сидорова;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 2 въпроса от народните представители Георги Гьоков; и Антон Кутев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Стоян Мирчев към министъра на културата Боил Банов;
- 1 питане от народните представители Филип Попов, Цветан Топчиев, Иван Генов, и Николай Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Нено Димов.
Поради ползване на отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Николай Петров.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
вторник, 19 септември
Форма за търсене
Ключова дума