Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/02/2018

Отговори на въпроси и питания:

I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ, СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ и ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно дейността на фирма "МОБА" към Министерството на отбраната.

Разисквания по питане:

Разисквания по питането от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно стратегия за запазване и развитие на общинските болници.

Отговори на въпроси и питания:

II. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно финансовото състояние на МБАЛ "Шумен" АД.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ и МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно осигуряване на родилната помощ в страната.

3. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно закриване на Центъра дерматовенерология в гр. Сливен.

III. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно мерките за отстраняване на проблемите в системата за контрол на търговията с горива.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно данъчни стимули за използване на нови, по-малко замърсяващи околната среда автомобили.

IV. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ относно бъдещото развитие на Академията на МВР.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно издирвани лица с влязла в сила присъда.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно надписите върху униформите на българските полицаи, пътни полицаи и гранични полицаи.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно зачестилите случаи на нахапани хора от домашни кучета.

V. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно устойчивост на услугите от резидентен тип, приложими към децата от поетапно закриваните домове за деца, лишени от грижа или със специални потребности.

VI. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" от консолидиран ВиК оператор на територията на област Шумен.

VII. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ и ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ относно политиката на правителството във връзка с прилагането на мерки за защита от домашно насилие.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 2 въпроса от народните представители Христо Проданов; и Димитър Данчев и Драгомир Стойнев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 4 въпроса от народните представители Любомир Бонев; Станислав Владимиров; Кольо Милев и Таско Ерменков; и Николай Тишев;

- министърът на околната среда и водите Нено Димов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Искрен Веселинов; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Васил Цветков.
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Ирена Анастасова; и Милен Михов;
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков;
- 1 въпрос от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов.
В заседанието за парламентарен контрол няма възможност да участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, поради ангажираност в предвидена среща (заседание), включена в Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., одобрен с решение на Министерския съвет № 817 от 29.12.2017 г.


Форма за търсене
Ключова дума