Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
23/03/2018
Парламентарен контрол 9.00 часа

I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно осигуряване на средства за изграждане на паметник в гр. Плевен, в памет на героите от Дойранската епопея.

II. Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно злоупотреби с деца и детски образи в рекламни съобщения и клипове.

III. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно бъдещето на Затвора в гр. Белене.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно мястото и развитието на пробационните мерки в България.

IV. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ, ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ и МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно нарушения при изпълняване на дейността на началника на РУ - Тетевен.

2. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно изготвяне на графологични експертизи.

3. Питане от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно кадровата политика в МВР.

4. Въпрос от н.п. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ относно срока на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства на лица с трайни увреждания.

5. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно посещение на органите на реда на домашни адреси.

6. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно предприетите мерки за превенция срещу престъпността на територията на курортен комплекс "Слънчев бряг" и черноморските общини.

7. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно установяване причините и условията, способстващи извършването на престъпления против личността на детето, с цел своевременното им отстраняване.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ относно дейността на Областната дирекция на МВР Варна.

9. Въпрос от н.п. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно случаите на агресивно отношение и побой над деца в детски заведения.

V. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно качеството на питейната вода в квартал "Настан", гр. Девин.

3. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно състоянието на питейната вода в Хасково и региона.

4. Питане от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно въвеждането в експлоатация на тол системата.

5. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА, ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА, АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА и ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно състоянието на път II-99, отсечката между Царево и Малко Търново.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно необходимостта от разширение на 6-километровата връзка на Стара Загора с автомагистрала "Тракия".

7. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ, ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА, АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА, ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ и ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА относно етапа на изпълнение на обхода на гр. Поморие.

8. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно ремонтни дейности на пътна инфраструктура на АМ "Люлин".

9. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно основен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Велико Търново.

10. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно състояние на третокласния път III-305 от републиканската пътна мрежа, в участъка, преминаващ през с. Садовец, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен.

11. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно състоянието на път II-81 София - Лом, участък Монтана - Лом.

VI. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.

2. Питане от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно политиката на България за присъединяването на страната ни към Банковия съюз в Европейския съюз.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно финансовата децентрализация на общините.

4. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ относно либерализиране на системата за ваучери за храна.

5. Въпрос от н.п. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ относно започналата наказателна процедура от страна на Европейската комисия, свързана с разпоредби в Закона за данък върху добавената стойност.

6. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ относно законодателни промени в Закона за местните данъци и такси.

7. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно обявяването на новите образци на акцизните бандероли.

8. Въпрос от н.п. РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ относно извършените проверки от НАП.

9. Въпрос от н.п. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ относно политики за Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 на ЕС.

VII. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно великденски добавки към пенсиите.

2. Въпрос от н.п. КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА относно възникналия инцидент в цех на Завод-3, в гр. Казанлък на дружеството "Арсенал" АД.

VIII. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно действията на Министерството на образованието и науката по намаляване на административната тежест в дейността на учителите в системата на средното образование в България.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж".

IX. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно проблеми и нарушения в читалищната дейност в с. Самуилово, общ. Стара Загора.

X. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ относно проект за закриване и рекултивация на Общинско сметище Куклен.

XI. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно действия на Българската банка за развитие.

XII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ, КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА, ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ и СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно политика на Министерство на енергетиката в областта на топлоснабдяването.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Валентин Радев - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Миглена Александрова;
-заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на 1 въпрос от народния представител Кольо Милев;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 7 въпроса с писмен отговор от народните представители Лало Кирилов (3 въпроса); Тодор Байчев (2 въпроса); Петър Кънев и Николай Тишев; и Николай Александров;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Кристина Сидорова; и Надя Клисурска;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова - на 1 въпрос от народните представители Даниела Савеклиева, Александър Мацурев, Стефан Апостолов, Георги Динев и Димитър Гамишев;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на 2 въпроса от народните представители Филип Попов и Цветан Топчиев; и Светла Бъчварова; и на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Николай Александров (3 въпроса); Георги Стоилов и Кристина Сидорова; и Анелия Клисарова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Александър Сабанов;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов –на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 2 въпроса от народния представител Георги Търновалийски;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев - на 4 въпроса от народните представители Иван Ченчев; Филип Попов; Георги Йорданов и Илиян Тимчев; и Георги Михайлов и Анелия Клисарова.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Димитър Стоянов към министъра на финансите Владислав Горанов;
- 1 въпрос от народните представители Ирена Анастасова и Донка Симеонова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народния представител Дора Янкова към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов;
- 1 въпрос от народните представители Джевдет Чакъров и Хайри Садъков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков;
- 1 въпрос от народните представители Георги Свиленски и Димитър Данчев към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
- 1 въпрос от народния представител Пенчо Милков към министъра на икономиката Емил Караниколов;
- 1 въпрос от народния представител Станислав Владимиров към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.
Поради предварително поет ангажимент, свързан с посещението в Република България на министъра на външните работи на Алжирската демократична и народна република, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.
В заседанието за парламентарен контрол няма възможност да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев, поради ангажираност в предвидена среща (заседание), включена в Календара на събитията на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., одобрен с решение на Министерския съвет № 817 от 29.12.2017 г.


Форма за търсене
Ключова дума