Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/03/2018
Парламентарен контрол 9.00 часа

I. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ относно подзаконовата нормативна уредба в областта на ваучерите за храна.

II. Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно доставки на електрическа енергия за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД.

III. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно великденски добавки към пенсиите.

IV. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно предприети мерки във връзка с тежкото финансово състояние и нуждата от ремонт в "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Перник" ЕООД.

2. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно състоянието на питейната вода в общ. Брегово и региона.

3. Въпрос от н.п. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно осигуряване на спешна медицинска помощ на територията на гр. Копривщица и близките населени места.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ и АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА относно създаването на Национална онкологична стратегия.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно програмата за дентално протезиране на възрастни хора.

V. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно проблеми и нарушения в читалищната дейност в с. Самуилово, общ. Стара Загора.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно мерки за опазване и развитие на "Античен комплекс", разположен в землището на с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник, включващ "Храм-кладенец", "Късноантична крепост "Кула", "Римска баня".

3. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно паметника на Джон Винсент Атанасов, разположен на ул. "Генерал Йосиф В. Гурко", пред сградата на Телефонната палата.

VI. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно опазване на горите в землището на общ. Девин.

2. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ и ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ относно състоянието на предпазните диги по поречието на р. Тимок, на територията на общ. Брегово.

3. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно насоки за кандидатстване по мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговия с горски продукт" от Програмата за развитие на селските райони.

4. Питане от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно държавната политика в областта на хидромелиорациите.

VII. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно промяна на границите и стратегия за развитие на Свободна зона-Русе.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно действия на Българската банка за развитие.

VIII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ, КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА, ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ и СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно политика на Министерство на енергетиката в областта на топлоснабдяването.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ, СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ и ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ относно проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско.

IX. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно Спортно училище - гр. Велико Търново.

X. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно полицейска защита на територията на гр. Копривщица.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
-заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на 2 въпроса от народните представители Кольо Милев и Веска Ненчева; и Джейхан Ибрямов;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Любомир Бонев; Кристина Сидорова; и Николай Иванов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Иван Валентинов Иванов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представители Десислава Костадинова;
- министърът на правосъдието Цецка Цачева – на 1 въпрос от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Кристина Сидорова;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 2 въпроса от народните представители Лало Кирилов; и Николай Иванов; и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; Николай Пенев и Кристиан Вигенин; и Иван Димов Иванов;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев - на 3 въпроса от народните представители Кристина Сидорова и Надя Клисурска-Жекова, Георги Йорданов, Валентина Найденова и Илиян Тимчев; и Георги Гьоков; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Виолета Желева, Кристина Сидорова и Надя Клисурска-Жекова.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на вътрешните работи Валентин Радев;
- 1 въпрос от народния представител Кольо Милев към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министърът на външните работи Екатерина Захариева.
Поради предварително поет ангажимент, свързан с пътуване, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Поради ползване на отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Форма за търсене
Ключова дума