Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/05/2018
Парламентарен контрол 11.00 часа

I. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА, КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ, ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ и ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА относно постигнатото от Министерството на финансите за намаляване на административната тежест.

2. Въпрос от н.п. МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА, ЕВГЕНИЯ ДАНИЕЛОВА АНГЕЛОВА и ДИМИТЪР БОРИСОВ ГЛАВЧЕВ относно текущото изпълнение на бюджета за първите три месеца на 2018 г.

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно налагането на обезпечителни мерки по реда на чл. 121 а от ДОПК от органите, управляващи фискален контрол към Централното управление на Национална агенция за приходите.

4. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно дейност на "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД.

II. Николай Нанков, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ и ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Мимина вода - местност Рожен (Чепеларе-Соколовци), в общ. Лъки, обл. Пловдив до границата с област Смолян.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно ремонт на път гр. Пловдив - с. Скутаре, общ. Марица.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ относно преустройство на съществуващо кръстовище в кръгово на път ІІ-64, при км 48+728 и път ІІІ-606.

4. Въпрос от н.п. СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно строителството на Дунав мост 3, Силистра - Кълъраш.

5. Въпрос от н.п. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ относно рехабилитация на републикански път І-7 км. 189+300 до път ІІІ 7006 км. 202+290, от разклона за Садово и Везенково, в посока Върбица.

6. Въпрос от н.п. ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ и ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ относно изграждане на обходен път на гр. Брегово.

7. Въпрос от н.п. ТАНЕР МЕХМЕД АЛИ относно състояние на път ІІІ-4082, "Капище Банковец", по който движението на моторни превозни средства е почти невъзможно, поради изключително лошото и незадоволително състояние на гореописаната пътна отсечка.

8. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно проблеми по изпълнението на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с Постановление 11/23.01.2018 г. на МС от ВиК оператора на община Ракитово ВКТВ - ЕООД.

9. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно бъдещото изграждане на околовръстния път на град Чепеларе, като част от второкласния път Асеновград-Смолян.

10. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно укрепване на свлачището по държавния път Смолян-Мадан.

11. Въпрос от н.п. АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ относно откриване на ГКПП "Клепало" между Република България и Република Македония.

12. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно актуално състояние по изпълнението на "Договор за изпълнение на рехабилитация на водопроводи по водоснабдителната система на гр. Шумен" по договор, с гарантиран резултат от 08.01.2013 г., със страна по договора ВиК - Шумен АД.

13. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ относно нерешен проблем с осигуряване на безопасността на път І-4, в участъка, преминаващ през с. Шереметя, общ. Велико Търново.

14. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно предстоящо ново райониране на страната за целите на еврофондовете и статистиката след 2020 г.

15. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно укрепване на свлачищата и срутищата, намиращи се на път ІІ - 63, част от републиканската пътна мрежа на територията на област Перник, с цел недопускане на риск за хора и нестопански субекти.

16. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно административно обслужване от Агенция по геодезия, картография и кадастър.

III. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно данни за разпределение на общините по процент на лесистост.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно предложените промени в Закона за марките и географските означения и подадените в Министерството на земеделието, храните и горите заявления за регистрация на географски означения, съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

3. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ и ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на сектор "Пчеларство".

IV. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно констатации за лошо управление на държавните предприятия в Доклада на Европейската комисия за България за 2018 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и корегирането на макроикономическите дисбаланси.

V. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно скандали в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив.

2. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ относно обявените конкурси от Регионалното управление на образованието - Пазарджик.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно педагогически и административни дейности в 97-о СУ "Братя Миладинови" - София, в нарушение на нормативната уредба в сферата на средното образование.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно финансирането на училищата в системата на средно образование в страната.

VI. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА, ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА и МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА относно политиката на Министерството на правосъдието за облекчаване на административната тежест на гражданите и бизнеса.

2. Въпрос от н.п. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА, АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ и КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно службата на европейската прокуратура.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно дейността на Агенция по вписването, търговски регистър.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 1 въпрос от народния представител Манол Генов; и на 1 питане от народните представители Николай Цонков и Дора Янкова;
-министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Георги Михайлов; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Миглена Александрова;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов – на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова; Иван Димов Иванов; Георги Стоилов (2 въпроса); и Кристина Сидорова;
- министърът на околната среда и водите Нено димов - на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; и Иван Димов Иванов;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 3 въпроса от народните представители Георги Гьоков; Виолета Желева, Надя Клисурска-Жекова и Пенчо Милков; и Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 4 въпроса от народните представители Георги Йорданов, Анелия Клисарова и Илиян Тимчев; Таско Ерменков, Николай Пенев и Георги Йорданов; Васил Антонов; и Георги Михайлов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Борис Ячев;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на 1 въпрос от народните представители Димитър Бойчев, Ивелина Василева, Иван Вълков, Диана Саватева, Галя Василева и Ася Пеева.

Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 2 въпроса от народните представители Атанас Ташков, Александър Мацурев, Димитър Гечев и Христо Гаджев; и Ивелина Василева, Галя Василева, Димитър Лазаров и Андриан Райков към заместник министър-председателя Томислав Дончев;
- 1 въпрос от народния представител Десислава Атанасова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков;
- 1 въпрос от народния представител Драгомир Стойнев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков;
- 1 въпрос от народния представител Кристина Сидорова към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и министърът на вътрешните работи Валентин Радев.


Форма за търсене
Ключова дума