Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
11/05/2018
Парламентарен контрол

I. Валентин Радев, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ и ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно превенция и противодействие на разпространението на наркотици сред подрастващите.

2. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ и КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно дейността на Областната дирекция на МВР на територията на общ. Крушари, обл. Добрич.

3. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР МАИРОВ СИДИ относно поредния битов инцидент в с. Розино.

4. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно приложното поле на дейността на кадрите в Института по психология на МВР и възможностите за използване на тяхната експертиза и умения срещу футболните хулигани.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно санитарно-хигиенно състояние на граничните контролно-пропускателни пунктове.

6. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ относно какъв е броят на служителите в администрацията на МВР и на ръководените от Вас държавни комисии, изпълнителни агенции и други административни структури създадени като самостоятелни юридически лица.

II. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АТАНАС ИВАНОВ ТАШКОВ, АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ и ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ относно свързаността на администрацията в така наречения електронен документооборот.

2. Въпрос от н.п. ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА, ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ и АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ относно очакваните темпове и приоритети по отношение на изпълнението на оперативните програми до края на годината.

III. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно данни за разпределение на общините по процент на лесистост.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно предложените промени в Закона за марките и географските означения и подадените в Министерството на земеделието, храните и горите заявления за регистрация на географски означения, съгласно Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

3. Питане от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА, РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ и ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на сектор "Пчеларство".

IV. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно скандали в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство - гр. Пловдив.

2. Въпрос от н.п. ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ относно обявените конкурси от Регионалното управление на образованието - Пазарджик.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно педагогически и административни дейности в 97-о СУ "Братя Миладинови" - София, в нарушение на нормативната уредба в сферата на средното образование.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно финансирането на училищата в системата на средно образование в страната.

5. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно бъдеще на сградите на Средно училище "Ангел Кънчев", гр. Плачковци, кв. Късовци, общ. Трявна.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно система за обучение в Медицинския университет в София, по специалност "Медицина".

V. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно правилото за максимален размер на получавани една или повече пенсии.

2. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА, НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ относно новия индивидуален коефициент за изчисление на пенсиите от 2019 г.

3. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно Координационния механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици и необходимостта от преразглеждане на процедурите за отпускане на семейни и други помощи, спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците.

VI. Цецка Цачева, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА, АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ и КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН относно службата на европейската прокуратура.

2. Въпрос от н.п. ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА, ЙОРДАНКА ИВАНОВА ФИКИРЛИЙСКА и МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА относно политиката на Министерството на правосъдието за облекчаване на административната тежест на гражданите и бизнеса.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно дейността на Агенция по вписването, търговски регистър.

VII. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно реимбурсиране от НЗОК на медицинските изделия и консумативи.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно пропусквателния режим в Многопрофилна болница за активно лечение "Свети Пантелеймон" АД Ямбол.

3. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно конкретни действия за ефективни дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия в общините по поречието на р. Дунав.

4. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно липсата на лекари, с определени специалности и нарушения ритъм на работа на лекарските експертни комисии.

VIII. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно констатации за лошо управление на държавните предприятия в Доклада на Европейската комисия за България за 2018 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

IX. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно дейността на кариера в землището на с. Куртово Конаре, общ. Стамболийски.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов – на 3 въпроса от народните представители Николай Цонков; Радостин Танев; и Джейхан Ибрямов;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос от народния представител Станислав Станилов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Вълков; Георги Свиленски; и Пенчо Милков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на 2 въпроса от народните представители Васил Антонов; и Никола Динков и Виолета Желева;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Миглена Александрова; Веска Ненчева и Ирена Анастасова; и Станислав Станилов;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народния представител Петър Христов Петров;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 3 въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 4 въпроса от народните представители Десислава Атанасова; Манол Генов; Стоян Мирчев; и Драгомир Стойнев и 1 питане от народните представители Николай Цонков и Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков;
- 1 въпрос от народните представители Димитър Бойчев, Ивелина Василева, Иван Вълков, Диана Саватева, Галя Василева и Ася Пеева към министъра на туризма Николина Ангелкова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и министърът на финансите Владислав Горанов.

Форма за търсене
Ключова дума