Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
09/11/2018
Парламентарен контрол, 9.00 ч.

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ относно изпълнение на разпоредби от подзаконовата нормативна база в областта на електронното управление, във връзка с електронния обмен на документи в администрацията.

II. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно мултидисциплинарната комисия по исторически въпроси.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН и ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ относно официална позиция на Министерството на външните работи.

3. Въпрос от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие.

III. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно българския ангажимент по покриване на част разходите на Европейския стабилизационен механизъм.

IV. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ и СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ относно информация в медиите за "зверски пребит" и впоследствие починал български гражданин на територията на столицата.

V. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно реалността на възможностите за интеграция, трудова и социална, на хората, страдащите от деменция.

VI. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ относно център "Фонд за лечение на деца".

2. Въпрос от н.п. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ и ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ относно възможности за осигуряване на спешна медицинска помощ.

VII. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ и ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно договора за продажба на вземанията на "Булгаргаз" ЕАД от "Топлофикация София" ЕАД.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно непрекъснатото спиране на тока в селищата на район "Панчарево".

VIII. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно възможността за електронно обучение на учениците.

2. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди на предучилищното и училищното образование в малките населени места.

3. Въпрос от н.п. АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно проблеми при организирането и провеждането на ученически екскурзии.

4. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно регулиран прием на ученици в първи клас.

IX. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно политиката на правителството за строителството, реконструкцията, рехабилитацията и стопанисването на републиканските пътища - ІІІ клас.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" и фирмите, извършващи дейността по зимната поддръжка на републиканската пътна мрежа за предстоящия зимен сезон.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно рехабилитация на пътя между кв. Банево, гр. Бургас и с. Изворище, общ. Бургас.

X. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно забавяни работни заплати в Държавно предприятие "Транспортно строителство и възстановяване".

XI. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно стопанисване и управление на "София Тех парк" АД.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно рекордно ниските чуждестранни инвестиции в България.

XII. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ и КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ относно къщата музей "В. Левски ", с. Батулци, общ. Ябланица, обл. Ловеч.

2. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ относно предоставяне на статут на недвижими културни ценности.

3. Въпрос от н.п. ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ БУДИНОВ относно напредъка на България в областта на защитата на интелектуалната собственост.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на
отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на 1 въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Филип Попов;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 1 въпрос от народните представители Десислава Тодорова и Александър Мацурев;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос от народните представители Светла Бъчварова и Николай Цонков.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов.
Форма за търсене
Ключова дума