Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
04/07/2003
I. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:
1. Питане от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно задълженията на големите длъжници към държавната хазна.
2. Питане от н.п. НИНА СТЕФАНОВА ЧИЛОВА относно усвояване на предприсъединителната помощ от Европейския съюз.

II. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно решението на Правителството за увеличаване на съдебните такси.

III. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:
Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола, упражняван при международни осиновявания на деца от специалните училища.

IV. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ относно намаляване на броя на лечебните заведения, с които НЗОК сключва договори.

V. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно отказа на Министерството на културата да финансира реставрацията на църквата " Св. Богородица".

VI. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН ЛАМБОВ ДАНАИЛОВ относно водоснабдяването на Добруджа.
2. Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно преместване на кабел с високо напрежение в частен имот.

VII. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ и ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ относно пострадали полицаи при изпълнение на служебните си задължения.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ и ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ относно ескалиращата престъпност.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Милен Велчев - на актуален въпрос от народния представител Георги Пирински;
- министърът на правосъдието Антон Станков - на актуален въпрос от народния представител Емилия Масларова;
- министърът на транспорта и съобщенията Пламен Петров - на актуален въпрос от народния представител Стела Банкова и на питане от народния представител Иван Николаев Иванов;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на 3 питания от народните представители Васил Калинов и Венцислав Върбанов;
- министърът на здравеопазването Божидар Финков - на 2 питания с писмен отговор от народните представители Иво Атанасов и Лъчезар Тошев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват заместник министър-председателят и министър на икономиката Николай Василев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.

Форма за търсене
Ключова дума