Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/06/2019
I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЕРГИЕВ относно хода на преговорите за доставка на Ф-16 блок 70 по Проект за инвестиционен разход за Военновъздушните сили на Република България.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно количествена сметка за охрана на масови мероприятия.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно закупуване на рециклирани и използвани автобуси до 22 места за нуждите на Българската армия.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ, ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ относно необходимо преустройство на кръстовище на изхода на гр. Русе в посока гр. Варна.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ относно етап на реализация на проекта за удвояване на съществуващо трасе на път I-5, в участъка от км. 236,3 до 241,6 (единствената връзка на Стара Загора с АМ "Тракия"), с цел постигане на габарит Г-20.

3. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно заплащането на труда на заетите във ВиК сектора.

4. Въпрос от н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно провалено изпълнение на част от проект по Оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч.

5. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно състоянието на второкласен път II-19.

6. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно консолидация на ВиК оператори на територията на област Благоевград.

III. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно трансплантационна програма на Република България за периода 2019-2020.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно закриването на Националния център по наркомании.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно практическото прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на личните данни (GDPR).

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно липсата на стратегически антитуморни средства на територията на Република България.

5. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на Министерството на здравеопазването за осигуряване на кръв и кръвни съставки.

6. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно готовността за реакция на здравната система в донорски ситуации.

7. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно актуализиране на Наредба № 6 за здравословното хранене на децата и публикуване на актуализиран Сборник с рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца от 3 до 7 годишната възраст.

8. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ, ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ и ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно управление на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" АД, гр. Видин, актуален размер и структура на разходите за персонал, съотношение на работните заплати.

9. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно кампанията за ваксиниране на населението.

10. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ и ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно възнагражденията на медицинските специалисти по здравни грижи.

11. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно предприемане на действия за борба срещу комарите.

IV. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно подготовката за предстоящото честване на 150-годишнината на Народно читалище "Съгласие 1869" Плевен.

2. Въпрос от н.п. ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА относно подобряване на условията и материалната база в училищата по изкуствата, в частност в Националното училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров".

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно мерки за опазване и развитие на "Античен комплекс", разположен в землището на с. Гърло, община Брезник, област Перник, включващ "Храм - кладенец", Късноантична крепост "Кула", "Римска баня".

V. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно подкрепата за упражняване на основни права и пълноценно участие в обществото на хора с увреждане, довело до ограничения в способността им за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимостта им от чужда помощ, но които нямат решение на ТЕЛК "с чужда помощ", след 1 септември 2019 г.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на
отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 1 питане от народния представител Крум Зарков;
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Александър Паунов;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Станислав Станилов; и Анелия Клисарова и Иван Димов Иванов;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на 1 въпрос от народния представител Антон Кутев;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 3 въпроса от народните представители Димитър Георгиев; Станислав Владимиров; и Джевдет Чакъров;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 5 въпроса от народните представители Любомир Бонев; Джевдет Чакъров (2 въпроса); Севим Али; и Ахмед Ахмедов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов;
- 3 въпроса от народните представители Николай Иванов и Иван Генов; Николай Иванов; и Джевдет Чакъров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
В заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, поради служебно пътуване в чужбина, предшествано от неотложен ангажимент в страната.
Поради ползване на отпуск по болест, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.

Форма за търсене
Ключова дума