Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/07/2019
Парламентарен контрол

I. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ относно Републиканската пътна мрежа в границите на община Кубрат, обл. Разград.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно състоянието на пътните съоръжения по път I-6 на територията на област Перник.

3. Въпрос от н.п. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ относно републикански път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.

4. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ и АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ относно извършените ремонтни дейности по път Е-79 в участъка на с. Владая - кв. Княжево.

5. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ и АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ относно реверсивното движение по път Е-79 в участъка на с. Владая - кв. Княжево.

6. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, община Сливен.

7. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно етап на реализация на "Обходен път на Ямбол - юг".

8. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно откриване на нов Граничен контролно-пропускателен пункт между България и Северна Македония.

9. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно тежкото състояние и необходимия ремонт на пътя Стражица-Ново Градище.

10. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно обезопасяване на пътя, непосредствено преди Рилски манастир от срутващи се земни маси.

11. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ и КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно постоянно и системни проблеми с водоподаването в община Добричка.

12. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ относно необходимост от сериозни и радикални реформи в структурата и организацията на работата на ДНСК.

13. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно нарушения при изпълнението на проект BG16RFOP001-1.014-0002 "Подобряване на образователната инфраструктура в град Шумен" от ОП "Региони в растеж 2014 - 2020".

II. Данаил Кирилов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно реформата в детското правосъдие.

III. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно финансиране на лечението на деца.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно критики към системата на здравеопазването в Доклад на Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно критики към предложения на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата на здравно осигуряване в България в Доклад на Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

4. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно сградния фонд и терена на "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД - в ликвидация.

5. Въпрос от н.п. АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно отделението по кардиология и кардиологична рехабилитация в гр. Банкя, структура в състава на Национална кардиологична болница.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно прилагане на Директива 2011/62/ЕС от 8 юни 2011 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка.

7. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно критерии за откриване на спешни отделения в лечебните заведения за болнична помощ, независимо от вида собственост.

8. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно извършени проверки в Център за спешна медицинска помощ - гр. Русе през 2017 г. до месец март на 2019 г.

IV. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно контрола при прилагане на схемите за обвързана подкрепа в сектора "Плодове и зеленчуци".

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно разпределението на бюджета на Селскостопанската академия между институтите за 2019 г.

3. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно компенсиране на загубите на фермерите в резултат на констатирани огнища на африканска чума по свинете в селища от община Никопол и други дунавски общини в Плевенска област.

4. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно политика на Министерство на земеделието, храните и горите за отглеждане на ароматни и лечебни растения.

5. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно последиците от предприетите от правителството мерки за справяне с предполагаемото наличие на чума по дребните преживни животни в България.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно забавяне в разглеждането на заявление по мерки и подмерки на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020.

7. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно местата за съхранение на отпадни води и нерегламентирано заустване на отпадни води от свинекомплекс в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.

V. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно неудобства, свързани с преминаване и престой на Граничния контролно-пропускателен пункт "Маказа - Нимфея" между България и Гърция.

VI. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно развитието на Индустриална зона Свиленград.

VII. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно насърчаване на Черноморския туризъм.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на
отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 питане от народния представител Антон Кутев;
- министърът на финансите Владислав Горанов - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Емил Димитров;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 питане от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Валентина Найденова.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 3 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова;
- 1 въпрос от народния представител Кристина Сидорова към министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева;
- 1 въпрос от народния представител Иван Вълков към министъра на туризма Николина Ангелкова.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на вътрешните работи Младен Маринов; и министърът на културата Боил Банов.
Поради ползване на платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на околната среда и водите Нено Димов; и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.
По повод предварително планиран ангажимент – участие в тържествен ритуал по връчване на свидетелства в Националния военен университет „Васил Левски“, град Велико Търново, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Поради предварително поети ангажименти в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят Томислав Дончев; и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Форма за търсене
Ключова дума