Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
31/07/2019
Парламентарен контрол

I. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА относно полицейски участък в с. Розино, община Карлово.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно мерки за решаване на проблема със задръстванията на Граничен контролно-пропускателен пункт Маказа.

3. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно пропускателната способност на ГКПП "Маказа" при засиления автомобилен трафик и пътникопоток през летните месеци.

4. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно ограничителни знаци за скорост от 90 км/ч между 168-и и 208-и км в двете посоки на АМ "Тракия".

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно прилагане на нерегламентирани условия и изисквания при издаване на български лични документи.

II. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно финансиране на лечението на деца.

2. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно критики към системата на здравеопазването в Доклад на Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

3. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно критики към предложения на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата на здравно осигуряване в България в Доклад на Европейската комисия за 2019 година относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси.

4. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно сградния фонд и терена на "Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен" ЕООД - в ликвидация.

5. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно критерии за откриване на спешни отделения в лечебните заведения за болнична помощ, независимо от вида собственост.

6. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно прилагане на Директива 2011/62/ЕС от 8 юни 2011 г. за изменение на Директива 2001/83/ЕО за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба по отношение на предотвратяването на навлизането на фалшифицирани лекарствени продукти в законната верига на доставка.

7. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно извършени проверки в Център за спешна медицинска помощ - гр. Русе през 2017 г. до месец март на 2019 г.

III. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно неудобства, свързани с преминаване и престой на Граничния контролно-пропускателен пункт "Маказа - Нимфея" между България и Гърция.

IV. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ относно Републиканската пътна мрежа в границите на община Кубрат, обл. Разград.

2. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно състоянието на пътните съоръжения по път I-6 на територията на област Перник.

3. Въпрос от н.п. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ относно републикански път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" от км 51+130 до км 82+650, в териториален обхват - граници на община Руен, област Бургас и скален тунел, намиращ се на 56-ти километър от този участък.

4. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, община Сливен.

5. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно откриване на нов Граничен контролно-пропускателен пункт между България и Северна Македония.

6. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно етап на реализация на "Обходен път на Ямбол - юг".

7. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ и КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно постоянно и системни проблеми с водоподаването в община Добричка.

8. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно обезопасяване на пътя, непосредствено преди Рилски манастир от срутващи се земни маси.

9. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ относно необходимост от сериозни и радикални реформи в структурата и организацията на работата на ДНСК.

V. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно насърчаване на Черноморския туризъм.

2. Въпрос от н.п. ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ относно готовността на туристическия бранш да отговори на изискванията за защита на личните данни.

VI. Данаил Кирилов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно реформата в детското правосъдие.

VII. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ относно анализ на законодателството и политиките, свързани с приемната грижа.

2. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ относно Единна информационна система за хората с увреждания.

VIII. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА и МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно рекултивация на депо за неопасни отпадъци в землището на с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч.

2. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно задълбочаващи се проблеми при експлоатацията на Регионалното депо за битови отпадъци на гр. Ямбол.

IX. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно контрола при прилагане на схемите за обвързана подкрепа в сектора "Плодове и зеленчуци".

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно разпределението на бюджета на Селскостопанската академия между институтите за 2019 г.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ относно политика на Министерство на земеделието, храните и горите за отглеждане на ароматни и лечебни растения.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ относно местата за съхранение на отпадни води и нерегламентирано заустване на отпадни води от свинекомплекс в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно забавяне в разглеждането на заявление по мерки и подмерки на Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020.

6. Питане от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно последиците от предприетите от правителството мерки за справяне с предполагаемото наличие на чума по дребните преживни животни в България.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев - на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Севим Али;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Александър Мацурев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Виолета Желева към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков;
- 4 въпроса от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Нено Димов (1 въпрос); и към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова (3 въпроса);
- 1 въпрос от народния представител Васил Антонов към министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева;
- 1 въпрос от народния представител Никола Динков към министъра на икономиката Емил Караниколов;
- 1 въпрос от народния представител Теодора Халачева към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев;
- 1 въпрос от народните представители Иван Ченчев; Чавдар Велинов и Александър Симов към министъра на културата Боил Банов.
Поради ползване на платен годишен отпуск, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов; и заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.
Поради предварително поети ангажименти, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят Томислав Дончев.


Форма за търсене
Ключова дума