Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/09/2019
Парламентарен контрол – след приключване на законодателната част за петък, 27 септември 2019 г.

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно стратегията за семейството и детето.

2. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно рекордния брой извършени аборти у нас.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ относно състояние и ремонт на път I-1 от кв. "Княжово" до пътен възел Даскалово.

2. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно състоянието на моста на р. Марица, гр. Пазарджик, част от републикански път II-37.

III. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛАНА АНГЕЛОВА НАЙДЕНОВА относно промените, свързани с осигуряване на по-добра социална закрила на най-уязвимите групи през отоплителен сезон 2019 - 2020 г.

2. Въпрос от н.п. КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА относно възможности за запазване на трудовата ангажираност на лицата в пенсионна възраст.

IV. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ относно изплащането на обезщетенията на личните стопанства в страната заради африканската чума по свинете.

2. Въпрос от н.п. СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ относно одобрение на проекти на местните инициативни групи (МИГ) от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020).

3. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно одобрение на проекти по подмярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанските продукти", подмярка 4.1.2 "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" и подмярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Лало Кирилов; Филип Попов и Цветан Топчиев; и Лало Кирилов и Радослав Стойчев;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Йордан Йорданов; Красимир Богданов; и Надя Клисурска-Жекова;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 питане от народния представител Антон Кутев;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 1 въпрос от народния представител Надя Клисурска-Жекова;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 3 въпроса от народните представители Георги Йорданов и Илиян Тимчев; Георги Михайлов; и Георги Йорданов, Георги Михайлов, Илиян Тимчев и Анелия Клисарова; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов;
- министърът на околна среда и водите Нено Димов – на 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков; и на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов (3 въпроса); и Георги Гьоков.

Поради отсъствие на народния представител Теодора Георгиева по уважителни причини, се отлага неин въпрос към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев.

Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов; министърът на финансите Владислав Горанов; министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков; министърът на образованието и науката Красимир Вълчев; и министърът на икономиката Емил Караниколов.

Форма за търсене
Ключова дума