Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
05/09/2003
I. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно разпределението на дивидента и ребалансирането на тарифите на БТК.

II. Антон Станков, министър на правосъдието ще отговори на:
Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно контрола, упражняван при международните осиновявания на български деца.

III. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
1. Питане от н.п. НАДКА РАДЕВА ПАНГАРОВА относно изпълнение на Решение № 23-7/2002 г. на Министерството на околната среда и водите от "Еко-Елшица" ЕООД.
2. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно отказа на достъп на европейска консултантска група в "Кремиковци" АД.
3. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ МАРИНОВ относно взетите мерки за изпълнение на условията по договора за приватизация на "ИНКОМС ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ" АД.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно мерки на Министерството на икономиката за съхраняване на културен дом в Чипровци като средище за духовен, културен и обществен живот.

На основание чл. 78, ал. 3 и чл. 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков;
- министърът на външните работи Соломон Паси - на актуален въпрос от народния представител Евгений Бакърджиев и на питане от народния представител Йордан Соколов;
- министърът на културата Божидар Абрашев - на актуален въпрос от народния представител Емил Кошлуков;
- министърът на образованието и науката Игор Дамянов - на актуален въпрос от народния представител Михаил Миков.
На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народните представители от заседанието, се отлагат отговорите на:
- министъра на здравеопазването Славчо Богоев - на 5 актуални въпроса от народните представители Васил Паница, Димитър Игнатов, Борислав Китов, Стойчо Кацаров и Теодора Константинова;
- министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме - на актуален въпрос от народния представител Венцислав Върбанов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски и министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев.

Форма за търсене
Ключова дума