Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
08/11/2019
Парламентарен контрол - след приключване на законодателната част за петък, 8 ноември 2019 г.

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно политиките и мерките, които Правителството ще предприеме за създаване на условия за достоен живот на възрастните хора.

2. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно броя и произхода, като страни на публичните работни визи в България, лица, неграждани на ЕС.

II. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно делът на циганската престъпност от общата престъпност за страната.

2. Питане от н.п. АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ, ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно политиката на Правителството по противодействие на дейността на чужди разузнавателни централи от страни от ЕС и НАТО срещу националната сигурност на Република България.

III. Николина Ангелкова, министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ относно обявения фалит на британския туроператор "Томас Кук".

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно минимизиране на загубите за българската икономика от фалита на туроператора "Томас Кук".

IV. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно финансово - икономическите ефекти за България от реализацията на Договора между "Булгартрансгаз" и Саудитската компания "Аркад инженеринг" за изграждането на така наречения "Балкански поток".

V. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно политика на Министерство на финансите относно финансиране на ВиК дружества с мажоритарно държавно участие в капитала.

VI. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ относно непроведените заседания на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

2. Въпрос от н.п. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ относно работата на Областна дирекция на МВР - София област за осигуряване провеждането на Местни избори 2019 г. на територията на община Пирдоп.

3. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно работата на Областна дирекция на МВР - Добрич за осигуряване провеждането на местни избори 2019 г..

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ относно охраната на зала "Арена Армеец" в изборната нощ на 27 срещу 28.10.2019 г.

VII. Бисер Петков, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност 2019 година.

2. Питане от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно политиките за насърчаване на по-дълъг трудов живот.

VIII. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно замърсяването на река Сазлийка - в участъка след заустването на отпадъчните води, идващи от Регионалното депо за битови отпадъци край старозагорското село Ракитница, на 18 и 19 септември 2019 г..

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно изграждане на инсталация за изгаряне на RDF (твърди битови и други отпадъци) на територията на "Топлофикация-Бургас" ЕАД.

IX. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно забрана за дейности в горските територии във връзка с Африканската чума по свинете.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ и СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА относно Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите 2019-2021 г.

3. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно проблеми при доставките по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко".

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно една от мерките за противодействие на африканската чума по свинете.

X. Емил Караниколов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ относно състоянието на ОП "Иновации и конкурентоспособност".

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири".

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно намеренията за бъдещето на Летище Стара Загора.

4. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ относно изграждане на индустриален парк Силистра.

XI. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно изграждането на ЖП прелез в град Дряново.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно ремонт на ЖП гарата в Стара Загора.

XII. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България.

XIII. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА и ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" - Карлово.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно трансплантацията на бял дроб в Република България.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Валентина Найденова;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Валентина Найденова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Христо Проданов.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлага отговорът на:
- 1 въпрос от народния представител Станислав Станилов към заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов;
- 3 питания от народния представител Дора Янкова към министъра на финансите Владислав Горанов; министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева; и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков;
- 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова;
- 1 въпрос от народния представител Диана Саватева към министъра на вътрешните работи Младен Маринов.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министър-председателят на Република България Бойко Борисов; и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
Форма за търсене
Ключова дума