Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/11/2019
Парламентарен контрол

I. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ и ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ относно дарителски платформи за закупуването на медицинска апаратура.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ и ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ относно състоянието на интензивно отделение при Многопрофилна болница за активно лечение на белодробни болести "Св. София" ЕАД.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно освободени доставки, съгласно чл. 39 т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност, свързани със здравеопазването.

4. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно преместването на Метадоновата програма от територията на Университетска многопрофилна болница за активно лечение"Св. Анна" в София.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно водната криза в община Перник.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно напредъка по разработване на Оперативна програма за регионално развитие и други програми, финансирани със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

3. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно зимното поддържане на държавните пътища.

4. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно воден режим в област Плевен.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно основен ремонт на второкласен Републикански път II-66 на територията на област Стара Загора и конкретно в частта му от км. 70,9 (с. Богомилово) до км. 92,3 (връзка с Автомагистрала "Тракия"-пътен възел Чирпан-изток).

6. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно необходимост от разширение на околовръстен път на гр. Пловдив, включващ път III-805, участък от път I-8 Пазарджик - Пловдив - пътен възел Царацово - Съединение (км 0+000 до км 4+120) и път II-86, участък път I-8 Пазарджик - Пловдив - Асеновград - Смолян (км 0+000 до км 14+750).

III. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ, АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ, ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ, НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА и АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ относно извеждането на знаковата книжарница "Хеликон" от сградата на Министерство на културата на бул. "Ал. Стамболийски" № 17.

IV. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ относно дейност на зоопаркове с отнети лицензии.

2. Въпрос от н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно незаконосъобразни действия по почистване на коритото на река Вит.

V. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно изграждането на ЖП прелез в град Дряново.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно ремонт на ЖП гарата в Стара Загора.

3. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно осигуряване на качествени и достъпни обществени пътнически услуги.

VI. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно сигнал за купуване на гласове в район Искър, София.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на околната среда и водите Нено Димов – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Валентина Найденова; Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; и Николай Иванов и Лало Кирилов;
- министърът на труда и социалната политика Бисер Петков – на 1 въпрос от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Лало Кирилов; и на 1 питане от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев - на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Ирена Анастасова и Веска Ненчева;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Елена Пешева;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 2 въпроса от народните представители Никола Динков и Виолета Желева; и Димитър Данчев;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос от народните представители Никола Динков и Виолета Желева;
- министърът на културата Боил Банов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков; и Лало Кирилов.

Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Александър Симов към министъра на културата Боил Банов;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков;
- 1 въпрос от народния представител Славчо Атанасов към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.
Форма за търсене
Ключова дума