Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
13/12/2019

Парламентарен контрол


А. Разисквания по питането от народните представители Корнелия Нинова, Манол Генов, Атанас Костадинов, Любомир Бонев, Милко Недялков, Васил Антонов, Иван Валентинов Иванов и Таско Ерменков към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно политиката на Министерство на регионалното развитие и благоустройството за предотвратяване на опасността от воден режим в някои населени места и необходимостта от инвестиции в инфраструктура във ВиК сектора, с цел подобряване на качеството на услугата, предлагана на потребителите, и финансовите инструменти, предвидени за това.

Б. Отговори на въпроси и питания:


I. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно проваленото изпълнение на част от проект по Оперативна програма "Региони в растеж" в Ловеч.

2. Въпрос от н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно незаконосъобразни действия при строителството на автомагистрала "Хемус" в участъците след километър 87+800.

3. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно изграждане на автомагистрален път Русе - Велико Търново.

4. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно готовността на държавата за снегопочистването на републиканската пътна мрежа в област Благоевград.

II. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЛАВЧО СТОЕВ АТАНАСОВ относно премахването на възлово инфраструктурно съоръжение в гр. Пловдив, известно като Бетонния мост.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно задоволяване потребностите от железопътен транспорт на пътниците от Централна Северна България и по-специално в областите Ловеч, Габрово и Велико Търново.

III. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно сигнал за купуване на гласове в район Искър, София.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно наличие на информация за местонахождението на лицата Пламен Галев и Ангел Христов.

3. Въпрос от н.п. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ относно загробени животински отпадъци в рудниците до с. Боров дол.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно закупуване на високоскоростни немаркирани автомобили.

5. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно неизплатен извънреден труд на служителите на Министерство на вътрешните работи.

6. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно противодействие на разпространението на наркотици в училищата и на търговията с наркотици по интернет.

7. Въпрос от н.п. БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА относно електронните гишета за автоматизиран граничен контрол.

IV. Нено Димов, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно продължаващо замърсяване на река Сазлийка край старозагорското село Ракитница, нов случай на мъртва риба.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ, СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА и ДОБРИН НЕНОВ ДАНЕВ относно контролни дейности на Министерство на околната среда и водите на местата за загробване на умъртвени животни от болестта Африканска чума по свинете през 2019 г.

3. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българо-швейцарската програма за сътрудничество в община Стрелча.

4. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ относно Оперативна програма "Околна среда" в област Благоевград.

5. Въпрос от н.п. МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ относно мерки за предотвратяване на екологична криза в с. Боров дол.

6. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА относно наредбата за концесиите за минерална вода.

7. Въпрос от н.п. ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА относно прекратяване на процедурата по подновяване на концесионен договор на територията на с. Белащица на инвеститор "Холсим Кариерни материали Пловдив" АД с нови 15 години.

V. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно работните заплати на работещите в "социалната сфера".

VI. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно отпадане на Националния рамков договор и преминаването към пряко закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, от НЗОК и останалите субекти (застрахователни дружества), участващи в управлението на финансовия ресур от здравни осигуровки, в новия модел на здравеопазването.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно пререгистрация на лечебните заведения - търговски дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражняват доминиращо влияние, по Закона за публичните предприятия и мястото им в Новия модел на здравеопазване.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 - 2022 г.

4. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно искане на министър-председателя за отстраняване на директори на три столични болници.

5. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно недостиг на съществуващите програми за лечение, психосоциална рехабилитация и ресоциализация на зависимите от наркотици и необходимостта от оборудване на лаборатория за идентифициране на нови психотропни вещества.

6. Въпрос от н.п. АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ относно приложното поле на Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални.

7. Въпрос от н.п. МИЛЕН ВАСИЛЕВ МИХОВ относно случаите на системен тормоз на живеещите в гр. Велико Търново, ул. "Д. Чоканов" 7, бл. 13 от страна на психично болни съседи.

8. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно състоянието на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска".

VII. Данаил Кирилов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно риск от процедура срещу България от страна на Групата държави срещу корупцията към Съвета на Европа (GRECO) заради неотдавнашните законодателни промени, с които се позволява неограничено финансиране на политически партии от частни лица.

VIII. Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно Природен парк "Българка".

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос от народния представител Анастас Попдимитров;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Иво Христов.

Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на труда и социалната политика Деница Салчева;
- 1 въпрос и 2 питания от народния представител Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова (1въпрос); към министъра на транспорта, иформационните технологии и съобщенията Росен Желязков (1 питане); и към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев (1 питане).
Поради предварително планиран международен ангажимент, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов.
Форма за търсене
Ключова дума