Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
17/01/2020
Парламентарен контрол

I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ и ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно българските военни контингенти зад граница.

II. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ и АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно планирани и изпълнени политики чрез бюджета.

III. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА относно устойчивост в предоставянето на социални услуги - грижа в домашна среда през 2020 г. на нуждаещите се лица с различни видове и степен на увреждания и хора в невъзможност за самообслужване, чрез обезпечаване на необходимите средства от държавния бюджет.

2. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно услугите в домашна среда "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник".

IV. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ относно политиката на Министерството на образованието и науката за справяне с функционалната неграмотност на българските ученици.

2. Въпрос от н.п. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ относно проверка в Центъра за развитие на човешките ресурси, второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката.

V. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно държавното участие в "Български морски флот" ЕАД.

VI. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ относно кадрово обезпечение на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД в условие на дългосрочна експлоатация.

VII. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ и НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ относно позицията на Министерството на младежта и спорта относно решение на Световната антидопингова агенция (УАДА) за отнемане на правата на руските спортисти за участие на световни и олимпийски първенства.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Красимир Янков; и Георги Гьоков;
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков;
- заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова – на 2 въпроса от народните представители Павел Шопов; и Георги Гьоков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на 1 въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков;
- министърът на туризма Николина Ангелкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 3 въпроса от народните представители Георги Михайлов (2 въпроса); и Милко Недялков; и на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Янков.
Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Дора Янкова, се отлагат 1 въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова; и 2 питания към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев; и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на културата Боил Банов.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова.
Форма за търсене
Ключова дума