Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
24/01/2020
Парламентарен контрол

I. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно граждани на Индия, получили работни визи в Република България.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно предприети конкретни действия и инициативи за прилагане на 20-те принципа на Европейския стълб на социалните права за подкрепа на справедлив и добре функциониращ пазар на труда на национално ниво.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно изграждане на необходимата инфраструктура до местността "Хайдушки поляни", община Смолян.

III. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ, ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ, ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА, АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ относно политиката на Министерство на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България.

IV. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно прилагане на коефициент на редукция при изчисляване на пенсията на лицата, родени след 31.12.1959 г.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно предложението на Европейската комисия за въвеждане на задължителна минимална работна заплата за целия Европейски съюз, готовност и позиция на Министерството на труда и социалната политика.

V. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно създаване на музей на големия български скулптор Андрей Николов.

VI. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно осигуряване на качествени и достъпни обществени пътнически услуги.

VII. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно подобряване на достъпа до аптеки и подобряване на фармацевтичната грижа.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно отказ на НЗОК да заплати лечението на пациент с вродено обменно заболяване.

3. Въпрос от н.п. МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно връщането в българското здравеопазване на "десетки, дори стотици милиона лева", източени от болници и НЗОК, установени от проверки преди повече от две години.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно закриването на отделението по неврология на Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Петка" във Видин.

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА относно проблемите на хората със специфичните заболявания малнутриция и малабсорбция (екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества) и мерките, които министерството ще предприеме за тяхното решаване.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков;
- министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на 8 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов (6 въпроса); Манол Генов; и Георги Стоилов и Весела Лечева;
- министърът на икономиката Емил Караниколов – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Крум Зарков и Стефан Бурджев;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 1 въпрос от народния представител Георги Михайлов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 2 въпроса от народните представители Боряна Георгиева; и Смиляна Нитова;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Иво Христов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представител се отлагат отговорите на:
- на 1 въпрос от народния представител Васил Антонов към министъра на околната среда и водите Емил Димитров;
- на 1 въпрос от народния представител Румен Гечев към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на вътрешните работи Младен Маринов.


Форма за търсене
Ключова дума