Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
14/02/2020
Парламентарен контрол

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА и ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно Държавна агенция "Безопосност на движението по пътищата".

2. Въпрос от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА относно машинно гласуване на изборите за народни представители през 2021 г.

II. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ и МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно проектирането и строителството на необходимия за водоснабдяването на десетки селища в Ловешка и Плевенска област язовир "Черни Осъм".

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно продължаващи проблеми по прилагане на разпоредбите на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

III. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно резултатите от Плана за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2019 - 2020 г.

2. Въпрос от н.п. АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ относно изпълнение на разпоредби на Закона за личната помощ.

IV. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ПЕШЕВА относно допускане на неправителствени организации (НПО) да провеждат часове по сексуално образование.

V. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ относно трагичното състояние на сметището в кв. "Бистрец" в град Враца.

2. Въпрос от н.п. МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ относно експлоатацията на "Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ" на територията на с. Шишманци, община Раковски, област Пловдив.

3. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА, ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА относно Национален парк "Централен Балкан".

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков, Александър Паунов, Дора Янкова, Иван Ченчев, Манол Генов, Румен Георгиев и Николай Александров;
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков, Александър Паунов, Дора Янкова, Иван Ченчев, Манол Генов, Румен Георгиев и Николай Александров; и на 1 питане от народния представител Павел Шопов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 питане от народния представител Дора Янкова;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Евдокия Асенова; и Георги Йорданов и Илиян Тимчев;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос от народния представител Светла Бъчварова;
- министърът на вътрешните работи Младен Маринов – на 1 въпрос от народния представител Джейхан Ибрямов;
- министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на 1 въпрос от народния представител Стефан Бурджев; и на 7 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов (5 въпроса); Георги Стоилов и Весела Лечева; и Георги Гьоков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Николай Иванов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на околната среда и водите Емил Димитров;
- 1 въпрос от народния представител Николай Иванов към министъра на околната среда и водите Емил Димитров.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на здравеопазването Кирил Ананиев.
Форма за търсене
Ключова дума