Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
21/02/2020
Парламентарен контрол

I. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно участието на Министерство на отбраната като организатор в дискусионната научна кръгла маса на тема "Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война-спасителен план или репресивна мярка".

II. Кирил Ананиев, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно изпълнението на Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно заплащането на предсрочно изпълнени хематологични клинични пътеки в Националния рамков договор 2020 и изследването на пациенти чрез технология РЕТ-СТ.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно проблеми с лимитиране на плащането на остатъчни количества медикаменти, възникнали след подписване на Националния рамков договор между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за периода 2020-2022 г.

4. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно политиката на Министерство на здравеопазването за ефективно управление и контрол на дейностите в здравните кабинети в детските заведения и училищата финансирани с публични финансови ресурси определени с държавния и общинските бюджети (делегирани от държавата дейности) и необходимост от осъвременяване на "Наредба № 3 от 27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата" издадена от министъра на здравеопазването.

5. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно прилагането на Регламентите за координиране на системите за социална сигурност (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 г. за българските граждани след излизането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз.

6. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно подобряване на достъпа до аптеки и повишаване на качеството на фармацевтичната грижа.

7. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести - Сливен.

8. Въпрос от н.п. СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ относно линейки и коли, предлагащи транспорт при медицински нужди.

9. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно състояние, материална база и условия за работа на лекарите в Центровете за спешна медицинска помощ на територията на област Перник.

10. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ, ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА, КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.

III. Младен Маринов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно самоубийството в сградата на ДАНС на член на Управителния съвет на Български национален съюз.

2. Въпрос от н.п. ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА относно подобряване закрилата на детето и превенция на детската престъпност у нас.

IV. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно прекъсване в електрозахранването в област Враца.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА и МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ относно политиката на Министерство на енергетиката по контрола на инвестиционната дейност и ремонтните работи на дружество "ЧЕЗ-България" АД.

V. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА относно предаварийно състояние на един от основните водоизточници, снабдяващи с питейна вода град Радомир.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно подобряване на състоянието на третокласен път III 863 Соколовци - Момчиловци - Виево - Славейново - Малка Арда - Оряховец - Баните, до пътно кръстовище Стоянов, граница с облст Кърджали.

3. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ относно АМ "Струма", участък Кресненското дефиле.

VI. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно складираните в градовете Враца и Мизия отпадъци.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно оценка на работата на регионална дирекция на РИОСВ-Плевен.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА относно закриването и рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци на територията на област Добрич.

4. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно предприетите мерки от Министерство на околната среда и водите за осигуряване на питейна вода от язовир "Асеновец" за град Сливен.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на финансите Владислав Горанов – на 2 въпроса от народните представители Румен Гечев; Георги Гьоков, Филип Попов, Анастас Попдимитров, Васил Антонов, Крум Зарков и Стоян Мирчев; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Свиленски; и Александър Симов и Георги Гьоков;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Свиленски; и Георги Свиленски и Иван Валентинов Иванов;
- министърът на младежта и спорта Красен Кралев – на 2 въпроса от народните представители Весела Лечева и Дора Янкова;
- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева – на 2 въпроса от народните представители Надя Клисурска-Жекова и Виолета Желева;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 1 въпрос от народните представители Манол Генов, Георги Свиленски и Димитър Данчев;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Стефан Бурджев;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Славчо Атанасов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин към заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева;
- на 1 питане от народния представител Кристиан Вигенин към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев;
- на 1 въпрос от народните представители Георги Гьоков и Александър Симов към министъра на правосъдието Данаил Кирилов;
- на 1 въпрос от народния представител Иван Валентинов Иванов към министъра на околната среда и водите Емил Димитров;
- на 1 въпрос от народния представител Манол Генов към министъра на околната среда и водите Емил Димитров;
- на 1 питане от народния представител Павел Шопов към министъра на финансите Владислав Горанов;
- на 2 въпроса от народния представител Смиляна Нитова-Кръстева към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова;
- на 1 въпрос от народния представител Николай Тишев към министъра на околната среда и водите Емил Димитров.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков и министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.
Форма за търсене
Ключова дума