Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
28/02/2020
Парламентарен контрол

I. Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно защита на интересите и правата на българската етническа общност в Украйна при провеждането на административно-териториалната реформа в страната.

II. Владислав Горанов, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно влизане на страната ни в еврозоната.

2. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно огромни щети за бюджета от несъбрани такси от фирми в хазартния бизнес.

3. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ, ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ, АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ, ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ, КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ и СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ относно координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини.

III. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА относно предаварийно състояние на един от основните водоизточници, снабдяващи с питейна вода град Радомир.

2. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно подобряване на състоянието на третокласен път III 863 Соколовци - Момчиловци - Виево - Славейново - Малка Арда - Оряховец - Баните, до пътно кръстовище Стоянов, граница с област Кърджали.

3. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно качеството на питейната вода в град Хасково.

4. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ относно АМ "Струма", участък Кресненското дефиле.

5. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно проблеми със спрелите тирове на АМ "Марица" и достъпът им до Граничен контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево".

6. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ, ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ и ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно обхвата на републиканската тол система, в която влизат пътища, улици и булеварди на територията на Столична община.

7. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно свлачището в м. "Пещерата" на път ІІ-53 до с. Бяла, община Сливен.

IV. Емил Димитров, министър на околната среда и водите ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно строителство на завод за преработка на отпадъци в община Шумен.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно складираните в градовете Враца и Мизия отпадъци.

3. Въпрос от н.п. ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА относно закриването и рекултивация на старите общински депа за битови отпадъци на територията на област Добрич.

4. Въпрос от н.п. КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ относно предприетите мерки от Министерство на околната среда и водите за осигуряване на питейна вода от язовир "Асеновец" за град Сливен.

5. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно количество питейна вода в язовир "Камчия" и ВиК мрежата в община Бургас.

6. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно нерегламентирано изпускане на отпадни води и изтичането им във водите на р. Марица на територията на община Стамболийски.

7. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ, АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ, АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД, ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД, СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ и ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ относно екологосъобразното обезвреждане на излезлите от употреба пестициди с изтекъл срок на годност от склада в с. Звиница, община Кърджали.

8. Въпрос от н.п. ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ относно наказателна процедура срещу България заради екологичната мрежа НАТУРА 2000.

V. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно осигуряване на качествени и достъпни обществени пътнически услуги.

VI. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА и ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА относно проблеми в Закона за личната помощ.

2. Въпрос от н.п. ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА и НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно кодифициране на уредбата в социалната сфера.

VII. Данаил Кирилов, министър на правосъдието ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ и АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ относно предложението за освобождаване от длъжност на съдия Андон Миталов.

VIII. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА относно Неправителствени организации (НПО) и образователния процес в училище.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Ирена Анастасова; и Елена Пешева (2 въпроса);
- министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов;
- министърът на здравеопазването Кирил Ананиев – на 1 въпрос от народния представител Валентина Найденова; и на 1 питане от народните представители Елена Пешева и Кръстина Таскова;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 2 въпроса от народния представител Иван Валентинов Иванов; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Динев; и Михаил Христов.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Кристиан Вигенин към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев;
- 1 въпрос от народния представител Светла Бъчварова към министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.
Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на енергетиката Теменужка Петкова.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на младежта и спорта Красен Кралев.Форма за търсене
Ключова дума