Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
26/09/2003
I. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно финансовото състояние на общинските болници.
2. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ относно политиката на Министерството на здравеопазването относно приватизацията на лечебните заведения.
3. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ относно състоянието на висшето медицинско образование и квалификацията и специализацията на медицинските кадри.
4. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно мерките, които Министерството на здравеопазването взема за медицинското обслужване в училищата за учениците през 2003/2004 год..

II. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. ЕМИЛ ИЛИЕВ КОШЛУКОВ относно провеждането на конкурс за директор на Държавна опера Стара Загора.
2. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно стопанисване на имоти на Министерството на културата.
3. Актуален въпрос от н.п. ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ЖИВКОВА относно подготовката на учебната 2003 - 2004 година и възможностите на българското образование в системата на Министерството на културата.

III. Милко Ковачев, министър на енергетиката и енергийните ресурси ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. СТЕФАН НИКОЛАЕВ МАЗНЕВ относно становище на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси за модернизацията на 3 и 4 блок на АЕЦ "Козлодуй".

На основание чл. 78, ал. 3 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев -на 2 актуални въпроса от народния представител Стефан Мазнев;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на актуален въпрос от народните представители Асен Агов и Стойчо Кацаров и на питане от народния представител Михаил Миков.
На основание чл. 83, ал. 4 от ПОДНС, поради отсъствието на народния представител Теодора Константинова от заседанието, се отлага отговора на нейно питане от министъра на здравеопазването Славчо Богоев.
В заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на младежта и спорта Васил Иванов, поради отпуск.
Поради служебен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министър Филиз Хюсменова.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът на външните работи Соломон Паси и министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски.

Форма за търсене
Ключова дума