Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
30/10/2020
А. Разисквания по питане

Разисквания по питането на народните представители Георги Гьоков, Весела Лечева, Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска-Жекова и Полина Шишкова към министъра на труда и социалната политика Деница Сачева относно политиката по подобряване адекватността на пенсиите в България в краткосрочен и дългосрочен план.

Б. Отговори на въпросиI. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ относно трансфериране на средства от нереализирани международни състезания.

II. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА относно извършвани ремонтни дейности в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

2. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно изпълнението на стратегическите цели на Министерство на образованието и науката за социализация на деца от етническите малцинства.

III. Христо Терзийски, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно инцидент при акция на МВР за противодействие на организираната престъпност на 05.10.2020 г., в гр. София.

2. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ относно предприетите действия за удовлетворяване исканията на служители от системата на МВР, участвали в системата от мерки за защита на населението от разпространение на COVID-19.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 1 въпрос от народните представители Валери Жаблянов, Красимир Янков, Николай Иванов, Димитър Стоянов, Георги Андреев, Лало Кирилов и Чавдар Велинов;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Таско Ерменков, Жельо Бойчев и Антон Кутев;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 4 въпроса от народните представители Кольо Милев; Смиляна Нитова; Евгени Будинов; и Георги Михайлов; и на 5 въпроса с писмен отговор от народните представители Анастас Попдимитров (2 въпроса); Анна Славова (2 въпроса); и Лало Кирилов;
- министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на 1 въпрос от народните представители Маноил Манев и Радостин Танев.
Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на:
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова;
- 1 въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Теодора Халачева към министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.
В заседанието за парламентарен контрол няма да участват министри, които във връзка с епидемията от КОВИД-19 са в карантинен период – министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, министърът на енергетиката Теменужка Петкова, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, министърът на икономиката Лъчезар Борисов и министърът на здравеопазването Костадин Ангелов. Писмените отговори на зададените към тях въпроси и питания, на които срокът изтича в карантинния период, ще бъдат предоставени от съответните министри веднага след изтичане на този период.
Форма за търсене
Ключова дума