Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
27/11/2020
Парламентарен контрол

I. Томислав Дончев, заместник министър-председател ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ и ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно политиката на правителството при преразпределение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 14.07 - 14.10.2020 г.

II. Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика и министър на туризма ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно финансово подпомагане на туроператори и туристически агенти.

2. Въпрос от н.п. ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ относно разходването на публични средства от бюджета на Министерството на туризма.

3. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно механизъм за грижа за децата, чиито родители са приети в болница с COVID-19.

4. Питане от н.п. КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА, ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ, ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ и ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно преобразуване на лечебните заведения за болнична помощ в публични предприятия.

5. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно конкретни мерки на правителството в периода февруари-ноември 2020 г. по събираемостта на неустойки в полза на българската държава, дължими от "Кей Джи Маритайм Шипинг" АД.

III. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно дейността на лечебните заведения за болнична помощ, публични предприятия, в условията на пандемия.

2. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно участието на община Асеновград в инвестиционен проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".

3. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА и ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ относно общинското здравеопазване в условията на здравна криза, предизвикана от COVID-19.

4. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ, ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ, ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ, ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ и ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ относно инвестиционен проект "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ".

5. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ и ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ относно осигуряване на ваксини в условията на пандемия с Ковид-19.

6. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА и АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА относно достъп до преглед и изследвания на пациенти с доказан положителен резултат от PCR тест за Ковид-19 по време на предписаната им задължителна изолация.

7. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ относно командироване на лекари.

8. Въпрос от н.п. КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ относно правна защита за лекарите.

9. Въпрос от н.п. ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ относно професионалната застраховка на лечебните заведения.

IV. Лъчезар Борисов, министър на икономиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ относно причините за отчетения от Българска народна банка срив в преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) през периода януари-август 2020 г., спрямо същия период на 2019 г.

2. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно готовността за въвеждане на стартъп визи.

3. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно антикризисната програма, свързана с отпускане на безлихвени заеми на физически лица и самоосигуряващи се.

V. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ и ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно развитието на енергетиката в Република България.

VI. Красен Кралев, министър на младежта и спорта ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно политиката на правителството, респективно на Министерството на младежта и спорта, за изграждане на спортна инфраструктура - стадиони и игрища, в населени места с традиции във футбола по оперативните програми на ЕС за новия програмен период 2021-2027 г.

VII. Христо Терзийски, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно противоепидемични мерки при издаване на документи за самоличност.

VIII. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Питане от н.п. ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ, МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ и ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ относно реформа в политиката за пътните такси.

2. Питане от н.п. ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ относно резултатите и бъдещата политика, свързани с въведената в страната ТОЛ-система.

3. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ и НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ относно Национална жилищна стратегия на Република България.

4. Въпрос от н.п. ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ относно проект за Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

5. Въпрос от н.п. ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ относно възможността за незабавен ремонт на републикански път ІІІ-305 - Ясен - Крушовица - Садовец - Ъглен - Дерманци - Торос - Боаза.

IX. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно необходимост от Стратегия за подкрепа на педагогическите кадри.

2. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА и ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА относно мерките на Министерството на образованието и науката за подкрепа на учителите в условията на пандемията COVID-19.

3. Въпрос от н.п. АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА и ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА относно действията на Министерството на образованието и науката по подготовката на учебната 2020 - 2021 г., в контекста на продължаващата пандемия.

X. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА относно вила "Армира", Ивайловград.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос от народния представител Димитър Данчев; и на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Михаил Христов, Лало Кирилов, Чавдар Велинов, Красимир Янков, Георги Андреев, Николай Иванов и Димитър Стоянов;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Теодора Халачева;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Донка Симеонова;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 въпрос от народния представител Румен Гечев.

Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Крум Зарков към министъра на правосъдието Десислава Ахладова;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова;
- 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров към министъра на околната среда и водите Емил Димитров.

Поради участие в V-тия Регионален форум на Съюза за Средиземноморието и 42-та среща на Съвета на министрите на външните работи на държавите-членки на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева.
Форма за търсене
Ключова дума