Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
18/12/2020
І. Разисквания по питане

Разисквания по питането на народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова относно реформа в политиката за пътните такси.

ІІ. Отговори на въпросиI. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА относно социално-икономически мерки за лицата по чл. 4, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

2. Въпрос от н.п. СМИЛЯНА НИКОЛОВА НИТОВА-КРЪСТЕВА относно мерки за подпомагане на приемните родители от началото на пандемията.

3. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ и ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ относно закриване на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Куделин.

II. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ и НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА относно мерки за опазване на здравето и живота на актьорите в условията на епидемията от Covid-19.

2. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно участието на службите по трудова медицина при обявено извънредно положение или обявена епидемиологична обстановка.

3. Въпрос от н.п. ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно окомплектоване с персонал на Центъра за спешна медицинска помощ - гр. Ловеч и на неговите филиали в област Ловеч.

4. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ относно имунизационната кампания, свързана с Covid-19.

III. Боил Банов, министър на културата ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА относно визуалната идентичност на Българските културни институти в чужбина.

2. Въпрос от н.п. ПОЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ШИШКОВА и АНАСТАС МАРИНОВ ПОПДИМИТРОВ относно стратегически цели за развитие на културните институти в чужбина и анализ на тяхната дейност.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова – на 1 въпрос от народния представител Джевдет Чакъров;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос от народния представител Явор Божанков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Владислав Николов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на 2 въпроса от народните представители Дора Янкова, Любомир Бонев, Теодора Халачева и Евдокия Асенова; и Александър Мацурев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 1 въпрос от народния представител Донка Симеонова; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Донка Симеонова; и Александър Сиди, Милен Михов, Красимир Богданов, Мария Цветкова, Деан Станчев, Юлиан Ангелов, Стоян Божинов и Искрен Веселинов;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 6 въпроса с писмен отговор от народните представители Иван Валентинов Иванов; Надя Клисурска-Жекова и Анна Славова; Данка Люртова; Даниела Дариткова; Анна Славова, Надя Клисурска-Жекова и Георги Йорданов; и Анна Славова и Георги Йорданов;
- министърът на финансите Кирил Ананиев – на 27 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Стоилов (22 въпроса); и Иван Димов Иванов (5 въпроса);
- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева - на 1 въпрос с писмен отговор от народните представители Георги Гьоков и Теодора Халачева;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 въпрос от народния представител Жельо Бойчев.
Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на:
- 1 питане от народния представител Крум Зарков към министъра на правосъдието Десислава Ахладова;
- 1 питане от народния представител Дора Янкова към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов;
- 1 въпрос от народния представител Дора Янкова към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова;
- 1 въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Виолета Желева към министъра на здравеопазването Костадин Ангелов.

Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

Форма за търсене
Ключова дума