Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
29/01/2021
Парламентарен контрол

I. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ относно проблеми с електрозахранването в населените места от община Брегово, област Видин.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно сключен от министъра на енергетиката договор за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Иглика", разположена в землищата на села от общините Болярово и Елхово.

II. Христо Терзийски, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно обезпечаването на нормалното провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 04.04.2021 г.

III. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ и ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ относно изграждане на магистрала "Черно море" и на втори мост над Варненското езеро.

2. Въпрос от н.п. НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ относно отводняване на обход Поморие от км 217+000 до км 222+849.41.

3. Въпрос от н.п. МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ относно лошото качество на питейната вода във водопреносната мрежа на с. Брестовица, община Родопи, област Пловдив през последните няколко месеца.

IV. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно участието на България в европейската инициатива за осигуряване на европейски технологичен суверенитет и индустриална конкурентоспособност в дигиталния свят.

2. Въпрос от н.п. КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН относно осигуряване на пълно покритие на мрежите за предоставяне на мобилни услуги от страна на мобилните оператори.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят Томислав Дончев – на 1 въпрос от народния представител Ирена Анастасова;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 3 въпроса от народните представители Георги Михайлов; Валентина Найденова (2 въпроса); и на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Десислав Тасков;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 1 въпрос от народния представител Кристиан Вигенин;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса от народните представители Смиляна Нитова; и Ирена Анастасова; и на 2 въпроса с писмен отговор от народните представители Десислав Тасков; и Таня Петрова;
- министърът на труда и социалната политика Деница Сачева - на 2 въпроса от народния представител Александър Мацурев;
- министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на 2 въпроса от народния представител Кристина Сидорова;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 1 въпрос от народния представител Васил Антонов;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Кристина Сидорова.
Поради отсъствие по уважителни причини на народните представители Никола Динков и Виолета Желева се отлага техен въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Поради поставяне под епидемичен карантинен режим на министъра на финансите Кирил Ананиев, отговорите на зададените към него въпроси, чиито срок изтича в карантинния период, ще бъдат предоставени от министър Ананиев веднага след приключване на този период.
Форма за търсене
Ключова дума