Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
12/02/2021
Парламентарен контрол

I. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ относно изготвяне на проект и съпътстващи процедури по обследване на терена за изграждане на обходен път на гр. Айтос, водещ към път III-208 Провадия - Дъскотна - Айтос.

II. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ и ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно поредното поемане на дълга на "Топлофикация София" ЕАД от Българския енергиен холдинг (БЕХ) в размер на 109 млн. лв.

2. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ и ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно процедурите по търсене и проучване наличието на природен газ.

3. Въпрос от н.п. ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА относно проекти на Електроенергийния системен оператор.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на вътрешните работи Христо Терзийски – на 1 въпрос от народния представител Крум Зарков;
- министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на 4 въпроса от народните представители Таско Ерменков (2 въпроса); и Жельо Бойчев (2 въпроса);
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова - на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Надя Клисурска-Жекова;
- министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на 3 въпроса от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Десислав Тасков (2 въпроса); и Румен Георгиев и Иван Ибришимов; и на 3 въпроса с писмен отговор от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Десислав Тасков; Нигяр Джафер; и Десислав Тасков, Димитър Данчев и Георги Йорданов;
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 1 въпрос от народните представители Цветан Топчиев и Филип Попов;
- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков – на 1 въпрос от народния представител Дора Янкова.
Поради отсъствие по уважителни причини на народния представител Георги Гьоков се отлага негов въпрос към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.
Форма за търсене
Ключова дума