Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
19/02/2021
Парламентарен контрол

I. Деница Сачева, министър на труда и социалната политика ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно работата от разстояние.

2. Въпрос от н.п. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ относно публична продажба на помещения на Бюро по труда - гр. Шумен.

II. Христо Терзийски, министър на вътрешните работи ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ относно административната сграда на Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Русе.

III. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА и АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА относно решение на Отрасловия съвет към Министерството на образованието и науката за национално анкетно проучване.

IV. Костадин Ангелов, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ и ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ относно пост Ковид-19 синдром.

2. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ и ДЕСИСЛАВ ПЕТРОВ ТАСКОВ относно Плана за ваксиниране в Република България и стратегията за неговото изпълнение.

3. Въпрос от н.п. РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ и ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ относно тревожното повишаване на броя на новозаразените с COVID-19 в област Кюстендил.

4. Въпрос от н.п. АННА НИКОЛАЕВА СЛАВОВА и ЕВДОКИЯ СЛАВЧОВА АСЕНОВА относно проблеми на страдащите от синдром на Даун.

5. Въпрос от н.п. ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА и ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА относно съдбата на отделението по инфекциозни болести в "Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Киро Попов" ЕООД, гр. Карлово и политиката на Министерството на здравеопазването за запазване дейността на инфекциозните отделения в общинските болници.

V. Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ относно съответствието с нормите на пътна безопасност на ремонтираната през 2019 г. 10-километрова отсечка между селата Пъстрово - Сърневец - Съединение от третокласен път ІІІ-608, част от Републиканската пътна мрежа на България.

2. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно лошото състояние на третокласен път III-1307 в Плевенска област, община Искър.

3. Въпрос от н.п. СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ относно лошото състояние на третокласен път III-1308, част от Републиканската пътна мрежа на територията на област Плевен.

VI. Теменужка Петкова, министър на енергетиката ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно етапа на изграждане на интерконекторите за природен газ между България и съседните държави.

2. Въпрос от н.п. ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ относно ревизии на разходите на държавни дружества в енергетиката.

3. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно цялостната политика на Министерството в областта на енергетиката по изпълнението на приоритетите на управленската програма на ГЕРБ в тази област.

4. Въпрос от н.п. ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ относно изпълнението на решението (препоръките) на Европейската комисия по отношение на ТЕЦ "Марица изток 1" и ТЕЦ "Марица изток 3".

VII. Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще отговори на:

1. Въпрос от н.п. ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА относно масовото нарушаване на транспортните схеми в автобусния превоз.

На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева – на 4 въпроса с писмен отговор от народните представители Светла Бъчварова; Румен Георгиев; Светла Бъчварова и Виолета Желева; и Димитър Стоянов;
- министърът на правосъдието Десислава Ахладова – на 1 въпрос от народния представител Теодора Халачева;
- министърът на финансите Кирил Ананиев – на 2 въпроса от народния представител Румен Гечев;
- министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на 2 въпроса с писмен отговор от народния представител Румен Георгиев;
- министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на 2 въпроса от народните представители Ерджан Ебатин и Севим Али; и Иван Валентинов Иванов;
- министърът на културата Боил Банов – на 1 въпрос с писмен отговор от народния представител Станислав Станилов.
Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Форма за търсене
Ключова дума