Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
17/10/2003
I. Долорес Арсенова, министър на околната среда м водите ще отговори на:
1. Питане от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА и ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно начало на процедурата на ОВОС за проект "Изграждане на АЕЦ - Белене".
2. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно решение на ОВОС на Общия устройствен план на високопланинския спортно-туристически комплекс "Сютка", област Пазарджик.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно становище на Министерството на околната среда и водите по повод на възстановяването на собствеността върху 986 идеални части от дворно място на ул. "Екзарх Йосиф" № 24 в София.

II. Филиз Хюсменова, министър без портфейл ще отговори на:
Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно използването на помощта от Европейския съюз и управлението на проекти по програма ФАР за интеграция на ромите в България.

III. Лидия Шулева, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:
Актуален въпрос от н.п. РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ, РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВСКИ и БОЙКО КИРИЛОВ РАДОЕВ относно изпълнението на договора за приватизационна продажба на 55% от капитала на "Плевенско пиво" АД - гр. Плевен.

IV. Николай Свинаров, министър на отбраната ще отговори на:
1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВАСИЛЕВ МУТАФЧИЕВ относно проблемите на "Интендантско обслужване" ЕАД - клон Калофер.
2. Питане от н.п. ЙОРДАН ИВАНОВ БАКАЛОВ относно развитието на "ТЕРЕМ" - ЕАД.

V. Игор Дамянов, министър на образованието и науката ще отговори на:
1. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно интегрирането на децата със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно корупцията в българското образование.

VI. Христина Христова, министър на труда и социалната политика ще отговори на:
1. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА относно политиката на правителството в осигурителната система.
2. Питане от н.п. РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОТКОВА и ТЕОДОРА ДИМИТРОВА КОНСТАНТИНОВА-ГАЙДОВА относно политиката на правителството относно размера на обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване.
3. Питане от н.п. КИНА СИМЕОНОВА АНДРЕЕВА относно изпълнението на мерките, предвидени в Закона за насърчаване на заетостта.
4. Питане от н.п. ПАНАЙОТ БОРИСОВ ЛЯКОВ относно ефективността на националната програма "От социални помощи към заетост".
5. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно политиката на правителството за увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата.

VII. Славчо Богоев, министър на здравеопазването ще отговори на:
1. Питане от н.п. БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ КИТОВ и СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно поставяне на стикери върху лекарствени средства реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса.
2. Актуален въпрос от н.п. ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ относно изваждане от пациентските листи и лишаване от редица здравни услуги на лица, които не са плащали здравноосигурителни вноски.
3. Актуален въпрос от н.п. ИВАН ТОДОРОВ КОЗОВСКИ относно очакваното изпълнение на Бюджет 2003 г. по консолидирания бюджет в частта разходи за здравеопазване.
4. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ БОГДАНОВ ВАСИЛЕВ относно закриването на МБАЛ, община Белене, съгласно разпространената в началото на месец септември информация.
5. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно критериите за оценка на дейността на ръководствата на болниците с преобладаващо държавно участие.
6. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ относно позитивната листа за лекарствата.
7. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно изпълнението на бюджета на НЗОК за 2003 г.
8. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно намаляването с 12% на цената на клиничните пътеки от 1 октомври 2003 г.
9. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно ограничаването на свободния достъп до специалисти на децата до 6 години и бременните жени.

VIII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:
1. Актуален въпрос от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно мотивите за смени във всички управленски нива на Министерството на транспорта и съобщенията.
2. Питане от н.п. ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно политиката на Министерството на транспорта и съобщенията относно развитието на железопътния транспорт.
3. Питане от н.п. ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ ЧАЧЕВ относно
състоянието на работата по усвояването и развитието на високите технологии в Република България.
4. Питане от н.п. БЛАГОЙ НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ относно проблемите на корабоплаването и кораборемонтната дейност в Република България.
5. Актуален въпрос от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно състоянието на ДП "РВД".
6. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно предприетите действия от Министерството на транспорта и съобщенията за развитие на пристанищен комплекс - Лом.

На основание чл. 78, ал. З и чл, 81, ал. 2 от ПОДНС, отлагане на отговори със седем дни са поискали:
- заместник министър-председателят и министър на икономиката Лидия Шулева - на 3 актуални Въпроса от народните представители Михаил Миков, Иво Атанасов и Петър Мутафчиев и на 2 актуални въпроса с писмен отговор от народния представител Петър Жотев;
- министърът на здравеопазването Славчо Богоев - на 2 актуални въпроса от народните представители Панайот Ляков, и Васил Паница и Стойчо Кацаров;
- министърът на финансите Милен Велчев - на актуален въпрос с писмен отговор от народните представители Васил Паница и Стойчо Кацаров;
- министърът на външните работи Соломон Паси - на актуален въпрос с писмен отговор от народния представител Лъчезар Тошев.
Поради отпуск, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват:
- министърът на младежта и спорта Васил Иванов;
- министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски;
- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме.
Във връзка с официалното посещение на министър-председателя на Босна и Херцеговина, министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски не може да участва в заседанието за парламентарен контрол.
Поради служебен ангажимент с международно участие, в заседанието за парламентарен контрол не може да участва министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев.
Поради отсъствие от страната, в заседанието за парламентарен контрол не могат да участват министърът по европейските въпроси Меглена Кунева, министърът на външните работи Соломон Паси, министърът на финансите Милен Велчев и министърът на държавната администрация Димитър Калчев.

Форма за търсене
Ключова дума