Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за парламентарен контрол
Парламентарен контрол
02/11/2001
I. Разисквания по питането на народните представители АТАНАС ПАПАРИЗОВ и ГЕОРГИ ПИРИНСКИ към министъра на финансите Милен Велчев относно сключване на ново споразумение с МВФII. Николай Василев, заместник министър-председател и министър на икономиката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно хода на приватизацията по време на новото правителство.

2. Актуален въпрос от Н.П.ЛЮБОМИР ПЕНЧЕВ ПАНТЕЛЕЕВ относно състоянието на "Камбана -1899" - АД, град Бургас.III. Георги Петканов, министър на вътрешните работи ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР СТОИЛОВ ЖОТЕВ относно неправомерни действия на полицията в град Царево, Бургаска област, довели до недопускане на общински съветници на ОДС за участие в заседание на Общинския съвет.IV. Милен Велчев, министър на финансите ще отговори на:

1. Питане от н.п. ТАТЯНА ДОНЧЕВА ТОТЕВА относно мерките, които се предприемат за повишаване на ефективността в работата на митническите органи и събираемостта на митата.

2. Актуален въпрос от н.п. КРЪСТЬО ИЛИЕВ ПЕТКОВ и ЕМИЛИЯ РАДКОВА МАСЛАРОВА относно въвеждането на ДДС за българските лекарства.V. Владимир Атанасов, министър на образованието и науката ще отговори на:

1. Питане от н.п. ДИМИТЪР ЕНЧЕВ КАМБУРОВ и ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ относно финансиране на Националната образователна програма по Информационни и комуникационни технологии.

2. Актуален въпрос от н.п. БОЙКО СТЕФАНОВ ВЕЛИКОВ относно допуснати системни нарушения на директора на Помощно училище - интернат "Васил Левски", с. Миндия, община Велико Търново.VI. Пламен Петров, министър на транспорта и съобщенията ще отговори на:

1. Актуален въпрос от н.п. ВАСИЛ ТОДОРОВ КАЛИНОВ относно перспективите за развитие и модернизация на пристанищния комплекс Лом.
2. Актуален въпрос от н.п. ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ относно причините за пожара на "Хан Аспарух".VII. Божидар Финков, министър на здравеопазването ще отговори на:

1. Питане от н.п. СТОЙЧО ТОДОРОВ КАЦАРОВ относно изявление на финансовия министър Милен Велчев за облагане с ДДС на българските лекарства.

2. Актуален въпрос от н.п. ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ ИГНАТОВ относно спирането на работата в Клиниката по спешна хирургия в университетската болница "Царица Йоанна".VIII. Божидар Абрашев, министър на културата ще отговори на:

Питане от н.п. ИВО ПЪРВАНОВ АТАНАСОВ относно състоянието на "Аудиовидео Орфей" ЕАД.IX. Долорес Арсенова, министър на околната среда и водите ще отговори на:

Актуален въпрос от н.п. ЕВДОКИЯ ИВАНОВА МАНЕВА относно изграждането на фитнес-център в Министерството на околната среда и водите.На основание чл. 78, ал. З и чл. 81, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали:

- министър-председателят на Република България Симеон Сакскобургготски - на питане от народните представители Екатерина Михайлова, Муравей Радев, Анастасия Мозер, Александър Праматарски и Йордан Нихризов;

- заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Лидия Шулева - на актуален въпрос от народния представител Росица Тоткова;

- министърът на финансите Милен Велчев - на 2 актуални въпроса от народните представители Светослав Лучников и Муравей Радев;

- министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме - на актуален въпрос от народния представител Панайот Ляков;

- министърът на образованието и науката Владимир Атанасов - на актуален Въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов.

На основание чл. 78, ал. 4 от ПОДНС, поради ангажимент на народния представител Михаил Миков, се отлага отговора на негов актуален въпрос от министъра на земеделието и горите Мехмед Дикме.

Поради неотложни предварително планирани служебни ангажименти извън столицата на министър-председателя на Република България Симеон Сакскобургготски, се отлага отговорът на питане от народните представители Надежда Михайлова, Кина Андреева, Асен Агов, Димитър Абаджиев и Николай Младенов.

Форма за търсене
Ключова дума